Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Storbritannien


EKF's holdning til Storbritannien

Lav betalingsrisiko EKF dækker som udgangspunkt risici på forretninger i landet. Der vil normalt ikke blive stillet andre krav til købere end de almindelige minimumskrav til kreditværdighed.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år0
Begrænset dækning grundet EU-regler
Ingen restriktioner
1-5 år0
Begrænset dækning grundet EU-regler
Ingen restriktioner
Over 5 år0
Ingen restriktioner
Særlige garantier0
Ingen restriktioner

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF 

Forretningsklima

Godt forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er gode. Der kan være moderate problemer med enkelte aspekter af forretningsklimaet, men helhedsindtrykket er positivt.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Usikkerhed præger Brexit-afstemning
Tema: Et nej til EU ved Brexit-afstemningen i Storbritannien i næste uge kan udløse økonomisk usikkerhed.
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 16. juni 2016.
 
Briterne står foran et vigtigt valg i næste uge. Ved et ja til EU er køreplanen klar: Briterne får en ny EU-aftale med en række indrømmelser fra EU, og landet fortsætter i det europæiske samarbejde. Ved et nej kaster briterne både sig selv og EU-samarbejdet ud på dybt vand. For det er usikkert, hvilke aftaler briterne efter et nej kan forhandle sig frem til med EU, ligesom konsekvenserne for EU er uvisse. Det vil være en årelang proces at forlade EU-samarbejdet, så for danske eksportører er konsekvenserne begrænsede på den korte bane.
 
ØKONOMI:
De fleste økonomiske studier er enige om, at en britisk udmeldelse af EU vil svække den britiske økonomi på kort sigt. Investeringerne vil falde, og væksten vil gå samme vej. Storbritannien har haft pæn vækst de seneste år, men allerede nu vurderes usikkerheden om landets fremtid at have medført et mindre væksttab i 2016, og pundets værdi over for euroen er faldet støt henover det seneste år. På længere sigt vil virkningen på den britiske økonomi afhænge af, hvilke aftaler Storbritannien indgår med EU og andre lande. Storbritannien udgør omkring 17 pct. af EU’s samlede økonomi. Derfor vil en udtrædelse også få betydning for EU, som vil miste den tredjestørste medlemsstat og 10 pct. at sit budget.
 
Tre muligheder ved et nej:
 
1)    Norsk Model: Storbritannien holder sig tæt på EU og tilslutter sig det økonomiske samarbejde. Derved får Storbritannien fuld adgang til det indre marked. Til gengæld bliver landet underlagt al EU-regulering vedrørende det indre marked og den fri bevægelighed for personer. Landet vil også skulle betale fuldt budgetbidrag til EU. Dette vurderes at være den bedste løsning for økonomien, men der er næppe politisk opbakning til den i Storbritannien.
 
2)    Schweizisk model: Bilaterale aftaler med EU på specifikke handelsområder vil sikre Storbritannien mere suverænitet, og landet vil alene være omfattet af EU-regulering på de områder, hvor der indgås aftale. Storbritanniens bidrag til EU’s budget vil også blive reduceret. Det er dog tvivlsomt, om EU vil gå med til at give Storbritannien fuld adgang til servicemarkedet, herunder det finansielle marked, som er af stor betydning for den britiske økonomi.  
 
3)    Løs handelsaftale: Storbritannien indgår i et løsere samarbejde med EU på samme vis som eksempelvis Canada og Tyrkiet. Adgangen til det indre marked vil være begrænset, men til gengæld vil Storbritannien få mere suverænitet. Landet vil ikke være omfattet af den fri bevægelighed og kan derfor indføre immigrationsrestriktioner, som har været et af de centrale emner i Brexit-debatten.
 
EKSPORT/IMPORT
Storbritannien aftager ca. 8 pct. af den danske eksport og er Danmarks trejdestørste eksportmarked. En Brexit vil dæmpe den danske samhandel med de britiske øer og vil have en negativ indvirkning på dansk økonomi. Usikkerheden omkring pundet gør, at danske eksportører skal overveje den valutarisiko, som handel i lokal valuta indebærer.
 
POLITISK
Ved et nej starter et kompliceret forhandlingsforløb. Kernen i forhandlingerne vil være, hvor meget suverænitet briterne skal afgive for at få adgang til det indre marked. En Brexit kan desuden have en domino-effekt på andre medlemsstater med stærke euroskeptiske bevægelser. Der er valg i Tyskland og Frankrig i 2017, hvilket kan komplicere forhandlingerne yderligere. Den tyske og franske regering har nemlig en interesse i at svække opbakningen til populistiske, EU-skeptiske partier ved at signalere til vælgerne, at en udmeldelse af EU er omkostningsfuld.
 
Storbritannien er en af de mest liberale medlemsstater i EU. Hvis Storbritannien forlader EU, vil den liberale blok, som også inkluderer Danmark, blive svækket, mens den mere interventionistiske sydeuropæiske blok vil blive styrket.
 
Konsekvenser for EU ved Brexit:
·          EU svækkes som international aktør
·          Mister 10 pct. af finansieringen
·          Intern magtbalance forrykkes
·          Potentiel dominoeffekt i andre lande

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Lynge Gørtz Smestad

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Lynge Gørtz Smestad
+45 35 46 27 11

Gå direkte til land

Index for robots