Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Island


EKF's holdning til Island

​Moderat betalingsrisiko. EKF dækker som udgangspunkt risici på forretninger i landet. EKF vil dog ofte stille særlige krav til købere udover de almindelige minimumskrav til kreditværdighed.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år0
Begrænset dækning grundet EU-regler
Ingen restriktioner
1-5 år0
Begrænset dækning grundet EU-regler
Ingen restriktioner
Over 5 år0
Ingen restriktioner
Særlige garantier0
Ingen restriktioner

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF 

Forretningsklima

Moderat forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er moderate. Der kan være problemer med nogle aspekter af forretningsklimaet, herunder forhold som besværliggør mulighederne for at drive forretning.

Island - krisen er en saga blot
 
Af senioranalytiker Lynge Gørtz Smestad 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 13. juli 2017
 
Den stormomsuste klippeø i midten af Atlanten blev ramt hårdt af finanskrisen i 2008. Men islændingene har håndteret genopretningen af økonomien anderledes end de øvrige europæiske lande og er kommet bedre ud af finanskrisen end noget andet land i Europa. Ingen andre europæiske lande har været i stand til at matche Islands vækst på svimlende 7,2 procent i 2016.
Den islandske økonomi har traditionelt været centreret omkring fiskeri, men i 1990’erne og starten af 00’erne blev der gjort en massiv indsats for at diversificere økonomien. De nationale banker blev privatiseret, og en gigantisk udlåns- og indkøbsfest gik i gang. I 2008 havde de tre største banker engagementer svarende til 10 gange Islands bruttonationalprodukt, hvoraf en anseelig del var finansieret med penge lånt i udlandet. Den højtflyvende gejserøkonomi eksploderede, da finanskrisen satte ind. De islandske banker kollapsede, og valutaen faldt på få dage til under halvdelen i værdi. Siden er det lykkedes islændingene at rette op på økonomien på rekordtid ved at føre en økonomisk politik, der skiller sig markant ud.
 
Hård kur
Først og fremmest blev der ikke udstedt redningspakker til bankerne. På Island lod man bankerne gå konkurs. Det førte til en større diplomatisk krise med Storbritannien og Holland, da mange britiske og hollandske indskydere havde penge i klemme i de islandske banker. For det andet betød den kraftige værdiforringelse af islandske kroner, at den islandske konkurrenceevne blev mærkbart forbedret i forhold til eurolandene, hvilket navnlig har gavnet turismesektoren. Islændingene har haft så stor succes med at sælge både gejsere, nordlys og en tur på en langpelset hesteryg, at turismen er steget fra omkring 300.000 turister i 2007 til anslået 2 millioner turister i 2017. Sektoren kan nærmest ikke følge med efterspørgslen, og turisme står for ca. halvdelen af væksten i BNP. Svækkelsen af islandske kroner har også betydet, at landet ikke har behøvet at skære i lønniveauet for at forbedre konkurrenceevnen. For det tredje indførte landet en streng kapitalkontrol efter finanskrisen, som har forhindret udlændinge i at trække penge ud af landet. Kapitalkontrollen skulle oprindelig være midlertidig, men først i foråret 2017 blev kapitalkontrollen endeligt ophævet. Sidst men ikke mindst har man i et forsøg på at genoprette tilliden til banksektoren retsforfulgt de ledende bankfolk, der blev anklaget for bedrageri og markedsmanipulation.
 
Byggeboom
Island er i dag ikke længere en finansiel hub, og økonomien er fortsat afhængig af enkelte nøglesektorer - primært fiskeri, men islændingene kan også drive forretning inden for andre sektorer. Islands boblende undergrund giver adgang til billig termisk energi, og landet har i mange år forarbejdet aluminium, som eksporteres. Også teknologivirksomheder begynder at vinde frem. De høje vækstrater har medført et byggeboom, og danske leverandører inden for byggebranchen samt leverandører af udstyr til hoteller og restauranter har derfor gode muligheder. Island er ikke medlem af EU, men er en del af det indre marked via EØS-samarbejdet.
Politisk har det ulmet voldsomt de seneste år. Statsministeren måtte gå af sidste år som følge af Panama Papers, der afslørede, at statsministerens familie havde en anseelig formue i skattely. Den nye regering har et snævert flertal, og der er stor intern uenighed om en række centrale politikområder, herunder om Island skal være med i EU og euroen.
Trods de seneste års uro er Island et voksende eksportmarked for Danmark, og EKF kan hjælpe danske eksportører med risikoafdækning og finansiering af forretninger med kunder her. Den islandske krone har trods den hævede kapitalkontrol været relativt stabil den seneste periode, men man bør overveje den valutarisiko, som handel i lokal valuta indebærer.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Lynge Gørtz Smestad

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Lynge Gørtz Smestad
+45 35 46 27 11

Gå direkte til land

Index for robots