Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Norge


EKF's holdning til Norge

Lav betalingsrisiko EKF dækker som udgangspunkt risici på forretninger i landet. Der vil normalt ikke blive stillet andre krav til købere end de almindelige minimumskrav til kreditværdighed.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år0
Begrænset dækning grundet EU-regler
Ingen restriktioner
1-5 år0
Begrænset dækning grundet EU-regler
Ingen restriktioner
Over 5 år0
Ingen restriktioner
Særlige garantier0
Ingen restriktioner

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF 

Forretningsklima

Godt forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er gode. Der kan være moderate problemer med enkelte aspekter af forretningsklimaet, men helhedsindtrykket er positivt.

Norge – oliefonden har vist sit værd  

En af de vigtigste opgaver for den genvalgte statsminister Erna Solberg er at sikre, at norsk økonomi bliver mindre eksponeret for udsving i energipriserne.

Denne artikel er bragt i Jyllands-Posten 14. september 2017.

Efter en delvis genopretning af oliepriserne har norsk økonomi igen momentum. Norge har vedvarende overskud på de offentlige finanser, og til forskel fra mange andre olieproducerede lande opsparer Norge en stor del af olieindtægterne. I 2016 trak nordmændene for første gang flere penge ud af den statsejede oliefond, end der blev tilført. Formålet var at understøtte væksten blandt andet med en række store offentlige infrastrukturprojekter. Alligevel steg fondens samlede formue som følge af investeringsafkast, så oliefonden i dag er på cirka 8.000 mia. norske kroner - svarende til ca. 1,5 mio. kroner per nordmand.

Diversificering

Norge er en af verdens største eksportører af råolie og naturgas, og derfor påvirkes økonomien af udsving i de globale energipriser. En af de vigtigste opgaver som Erna Solbergs nye regering står over for, er derfor at fortsætte bestræbelserne på at diversificere økonomien, så landet står bedre rustet til at håndtere det forventede fald i efterspørgslen efter fossile brændsler i de kommende årtier.

På kort sigt er udsigterne for norsk økonomi positive, og der er tegn på, at Norge allerede har fået vendt den nedtur, der blev forårsaget af de lave oliepriser. Den norske økonomi har vist positive takter i sidste kvartal af 2016 og det første halve år af 2017. Efter en lav vækst på 1,0 pct. af BNP i 2016 ventes væksten at stige til 1,9 pct. af BNP i 2017. Det skyldes, at olieprisen er steget siden det rekordlave niveau i 2015. Men væksten er også drevet af stigende privatforbrug, som understøttes af rekordlave renter.

De lave oliepriser og rentenedsættelser fra den norske centralbank i 2015-2016 har fået den norske krone til at falde i værdi, og det har medført, at udenlandske varer er blevet dyrere for de norske forbrugere. Men trods kollapset i olieprisen har Norge en købekraft, der ligger betydeligt over den danske og en forbrugertillid, der tegner en stejl kurve opad. Den geografiske nærhed gør ydermere, at Norge er et af Danmarks største eksportmarkeder med en samlet eksport på omkring 40 mia. kroner om året.

Boligboom

Norge oplever et betydeligt demografisk skift fra land til by og en stigning i indbyggertallet i disse år. Det giver gode muligheder for danske byggeri-, arkitektur- og indretningsfirmaer. De norske boligpriser er steget markant de seneste år, og et mindre fald i priserne i 2017 har fået økonomer til at advare om risikoen for en boligboble.

I bestræbelserne på at fremme en miljøvenlig omlægning af energiproduktionen har nordmændene sat ambitiøse mål. Udledning af drivhusgasser skal reduceres med 30 pct., og vedvarende energi skal stige til 67,5 pct. af energiforbruget i 2020. Der er også stort fokus på energieffektivisering i byggeriet. Eksportører af produkter til energibesparelse og el-produktion på basis af vedvarende energikilder har derfor gode muligheder.

Dansk design vinder i stigende grad respekt for bl.a. kvalitet, design og funktionalitet. Men også foder til fiskeindustrien, IT-ydelser og medicinalvarer hører til på top 10 listen over de mest eksporterede danske varer. Priserne i Norge er noget højere end i Danmark, og danske virksomheder oplever derfor ofte, at det tager længere tid at få norske kunder, så eksporten kræver tålmodighed.

Norge ligger i den bedste kategori, når det gælder kreditværdighed og kommercielt klima, og de norske banker er velregulerede. EKF – Danmarks Eksportkredit har derfor ingen restriktioner i forhold til at dække eksportforretninger i Norge.


Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Lynge Gørtz Smestad

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Lynge Gørtz Smestad
+45 35 46 27 11

Gå direkte til land

Index for robots