Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Rusland


EKF's holdning til Rusland

Moderat betalingsrisiko EKF dækker som udgangspunkt risici på forretninger i landet. EKF vil dog ofte stille særlige krav til købere udover de almindelige minimumskrav til kreditværdighed.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år4
Krav om remburs/bankgaranti
Særlige dækningsvilkår
1-5 år4
Krav om remburs/bankgaranti
Særlige dækningsvilkår
Over 5 år4
Krav om remburs/bankgaranti
Særlige dækningsvilkår
Særlige garantierKontakt EKF 

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF 

Forretningsklima

Udfordrende forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er udfordrende eller dårlige. Der kan være omfattende problemer med flere aspekter af forretningsklimaet, og det kan være decideret besværligt at drive forretning i landet.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Uden reformer må Rusland vænne sig til lavvækst
 
Af Peter Toft, chefanalytiker EKF
Denne analyse blev bragt i Jyllandsposten den 19.01.2017
 
Rusland har de seneste 2,5 år kæmpet med den lave oliepris, mens Vestens økonomiske sanktioner har lagt yderligere pres på økonomien. Hvor de høje olie- og naturgaspriser forgyldte Rusland i årevis, har de store indtægter omvendt mindsket tilskyndelsen til at udvikle landets øvrige økonomi og den politiske struktur.
 
Det vil kræve store omstillinger og politisk handlekraft at genskabe grobund for høj økonomisk vækst i Rusland. Men hvis det det lykkes, skaber reformer gode muligheder for eksport til landet.
 
SEKTORER
1.     Landbrug. Med Ruslands modsanktioner som svar på Vestens sanktioner er der kommet et stort politisk fokus på den russiske fødevareproduktion og selvforsyning. Det har skabt nye vækstmuligheder inden for produktions- og landbrugsudstyr.
2.     Infrastruktur. Hovedstaden Moskva og de større byer har en udmærket og moderne infrastruktur, men bevæger man sig længere væk, har Rusland stort behov for en omfattende udbygning af eksempelvis vejnettet og anden infrastruktur.
3.    Vand, energi og spildevand. Rusland har et stort efterslæb inden for opgradering af vand, energiforsyning- og spildevanshåndtering.
 
ØKONOMI
Efter 2,5 år med recession går det nu, med en oliepris på lige over 50 dollar per tønde, lidt bedre med den russiske økonomi. Men den lavere oliepris har nødvendiggjort store offentlige besparelser, der dæmper den økonomiske vækst. Olieprisfaldet tvang Rusland til at frisætte landets valuta, rublen, fra fastkurspolitikken over for den amerikanske dollar. Det betød en periode med faldende valutakurs, høj inflation og en markant reallønsnedgang. De fleste fremskrivninger peger dog nu på svag vækst (1-2 pct. i BNP) i de kommende år. Det er dog langt fra de 5-7 pct. årlig vækst, som Rusland hentede før finanskrise og olieprisfald. Rusland er desværre fortsat afhængig af olie- og naturgaseksporten, som nu har mindre værdi. Hertil hæmmer en række andre strukturelle barrierer høj økonomisk aktivitet. Nye effektive private virksomheder har generelt svært ved at klare sig i konkurrencen med de ineffektive offentlige monopoler. Dermed går fornyelse og diversificering af økonomien langsomt. Hidtil har regeringen ikke vist politisk vilje til at gennemføre reformer.
 
POLITISK RISIKO
Rusland har et svagt erhvervsklima med høj korruption og et ikke-uafhængigt retssystem. Der er ikke lige konkurrencevilkår og stor risiko for ekspropriation. Der er også en stigende risiko for udbrud af social uro. Den lave vækst presser den brede befolknings levestandard, og der er store sociale uretfærdigheder. Herudover skaber en stagnerende økonomi mindre til fordeling i den politisk-oligarkiske elite og dermed basis for interne magtkampe. Præsidentvalget i 2018 indvarsler Putins sidste periode, hvis forfatningen følges. Selvom Putin formentlig vinder, vil der derefter komme en periode med tiltagende spekulation og manøvrering ift. post-Putin-perioden. Perioden efter 2018 kan derfor blive præget af tiltagende magtkampe i eliten.
 
FINANSIERING
EU’s Ruslandssanktioner ventes forlænget mindst til sommeren 2017. Udover en række sanktionerede enkeltpersoner hindrer sanktionerne långivning til landets banker og eksport til dele af olie/gassektoren. Al eksport til det annekterede Krim er forbudt. Den meste eksportkredit er dog fortsat tilladt.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Peter Toft

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Peter Toft
+45 35 46 26 53

Gå direkte til land

Index for robots