Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Rusland


EKF's holdning til Rusland

Moderat betalingsrisiko EKF dækker som udgangspunkt risici på forretninger i landet. EKF vil dog ofte stille særlige krav til købere udover de almindelige minimumskrav til kreditværdighed.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år4
Krav om remburs/bankgaranti
Særlige dækningsvilkår
1-5 år4
Krav om remburs/bankgaranti
Særlige dækningsvilkår
Over 5 år4
Krav om remburs/bankgaranti
Særlige dækningsvilkår
Særlige garantierKontakt EKF 

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF 

Forretningsklima

Udfordrende forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er udfordrende eller dårlige. Der kan være omfattende problemer med flere aspekter af forretningsklimaet, og det kan være decideret besværligt at drive forretning i landet.

Yderligere information om Rusland

BEFOLKNINGSTAL AREAL BNP PER CAPITA
142.470.272 17.200.000 km212.926 US$

Læs mere om Rusland på Udenrigsministeriets hjemmeside

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Bunden nået for Ruslands økonomi

Dog kun udsigt til svag økonomisk vækst – massive udfordringer tårner sig op i Rusland.
Af Peter Toft, chefanalytiker EKF
Denne analyse er bragt i Jyllands Posten den 21. juli 2016
 
Mens fokus længe har været rettet mod Ruslands dårlige forhold til udlandet, er der små positive tegn. Rusland ser nemlig ud til at have nået den økonomiske bund, og der kan skues svage vækstudsigter forude. Ovenpå en række år med lave oliepriser og udenlandske sanktioner er der nu udsigt til svag bedring, fordi Ruslands økonomi har tilpasset sig. Men landet kan forvente en tur i det økonomiske slæbespor de kommende år, fordi energipriserne formentlig forbliver lave, og fordi man ikke har gennemført nødvendige strukturelle reformer. I modsætning til de seneste års store udenrigspolitiske udfordringer forventer EKF en svag bedring i forholdet til omverdenen, men til gengæld voksende politiske risici på den hjemlige scene. Der er valg til Dumaen i efteråret, Putin-styret er stadigt mere upopulært, og i de kommende år kan der opstå uro i forbindelse med lederskifteprocessen, når Vladimir Putin engang går af.
 
SEKTORER
 
1.    Landbrug. Med sanktioner på handel både ind og ud af Rusland er der kommet stort fokus på den russiske fødevareproduktion. Den vitale sektor er kommet i politisk fokus for at sikre større selvforsyning med landbrugsvarer. Disse vækstmuligheder kan også gavne danske specialister indenfor produktions- og landbrugsudstyr.
 
2.    Industri. Rusland har et efterslæb i forhold til investeringer i industrisektoren, hvor de russiske virksomheder på grund af sanktionerne har udskudt investeringer og i stedet afdraget på gæld. Væksten i industrisektorener så småt vendt tilbage, og med et stigende investeringsbehov har danske leverandører af udstyr og produktionsløsninger et voksende marked her. Der er dog udfordringer på grund af sanktionerne og en svag russisk banksektor.
 
ØKONOMI
 
Fortidens høje vækstrater er slut, men Rusland kan efter nogle sløje år forvente reel økonomisk vækst i 2017 om end i mindre skala. Økonomien har i et vist omfang tilpasset sig lavere energipriser, høje renter og etableret et nyt relativt stabilt prisniveau efter rubelfaldet som følge af olieprisfaldet og sanktioner i 2014-16. Der er også sparet på de offentlige finanser, men da landets oliefonde er svundet ind, må man forvente flere besparelser fremover, som vil lægge en dæmper på væksten. Russisk økonomi præges desuden af et enormt investeringsefterslæb, som igen sætter en bremse på vækstmulighederne. Sanktionerne har dog haft den positive effekt, at virksomhederne har nedbragt deres gæld og står bedre polstret til at foretage nye investeringer.
 
POLITISK RISIKO
 
Blandt de største udfordringer for russisk økonomi er det politiske system, der på sigt udgør en barriere for økonomisk fremgang. Magteliten har plejet egne særinteresser og forsømt at modernisere rammerne for erhvervslivet og fastholdt det dårlige forretningsklima præget af høj korruption, svag konkurrence og ringe investorbeskyttelse. Mens de udenlandske konflikter har lyst mest op de senere år, kan der forventes stigende indenrigspolitisk risiko på mellemlang sigt. Interne magtkampe og øget utilfredshed på grund af smuldrende velstand er begyndt at nedbryde tilliden til Putin-styret i vælgerskaren. Derfor er der en voksende sandsynlighed for, at utilfredsheden vil omsættes til åben modstand mod systemet de kommende år. Udenrigspolitisk kan der til gengæld være en lille opblødning på vej i forholdet mellem Rusland, USA og EU, afspejlet i EU-sanktionerne, der gradvist kan blive lempet inden for12 måneder, selvom dette er meget usikkert.
 
FINANSIERING

Det er positivt, at Rusland er overgået til en frit flydende valuta, og at rublen fortsat er fuldt konvertibel. Rublen har efter det bratte værdifald i 2014/15 nu fundet et nyt mere stabilt leje, som dog fortsat er tæt sammenhængende med olieprisen. Man skal i forbindelse med forretninger være opmærksom på det dårlige erhvervsklima og kigge nøje på udvælgelse af de bedste banker.  Samtidig skal danske eksportører holde øje med sanktionerne. EKF har krav om remburs/bankgaranti ved forretninger i Rusland og samarbejder primært med de fem største russiske banker.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Peter Toft

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Peter Toft
+45 35 46 26 53

Gå direkte til land

Index for robots