Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Hviderusland


EKF's holdning til Hviderusland

Høj betalingsrisiko EKF dækker kun risici på forretninger i landet, hvis køberne lever op til meget stramme krav, der begrænser EKF’s risiko. Betalingsrisikoen kan dog være så høj, at EKF ikke ønsker at deltage i forretninger i landet.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år7
Særlige dækningsvilkår
Krav om remburs
1-5 år7
Særlige dækningsvilkår
Krav om remburs
Over 5 år7
Suspenderet
Særlige garantier7
Særlige dækningsvilkår

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF 

Forretningsklima

Udfordrende forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er udfordrende eller dårlige. Der kan være omfattende problemer med flere aspekter af forretningsklimaet, og det kan være decideret besværligt at drive forretning i landet.

Yderligere information om Hviderusland

BEFOLKNINGSTAL AREAL BNP PER CAPITA
9.608.058 207.600 km28.042 US$

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Russisk konflikt gør Hviderusland til brobygger
Rollen som mellemland mod øst kan forløse potentialet i Hviderusland. Dog er der store handelsudfordringer i det statskontrollerede land.
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 2. april 2015.
 
Med tætte handelsbånd til både den russiske storebror og til EU i vest er Hviderusland pludselig havnet i centrum. På godt og ondt. Præsident Aleksander Lukasjenko betegnes som Europas sidste diktator og har fået Vladimir Putin og Rusland knyttet endnu tættere på sig i den optrappede konflikt.
 
Omvendt gør den omfattende handel med EU nu Hviderusland til et interessant transitland for mange eksportører i den vigtige handel med Rusland, fordi landet indgår i den økonomiske union med Rusland og Kasakhstan, men ikke deltager i blokaderne. Staten sidder tungt på omkring 70 pct. af økonomien og har store problemer med at skabe vækst, og privatiseringer sker meget langsommeligt. For eksportører er her tale om et svært marked, men hvor der er gode muligheder inden for landbruget, energisektoren samt outsourcing af produktion. Hviderusland har nemlig billig, velkvalificeret arbejdskraft.
 
SEKTORER
1. Landbrug. Hviderusland har en kæmpe landbrugsproduktion og eksporterer livligt til Rusland. Sektoren besidder endnu større potentiale ved modernisering af alt fra gødning til forædling af fødevarerne. Her står danske landbrugsspecialister stærkt.

2. Energi.
Regeringen planlægger at etablere vedvarende energiproduktion som alternativ til den billige energiforsyning fra Rusland, der medvirker stor afhængighed. Der forventes massiv udbygning af blandt andet vindsektoren, som er lille i dag.
 
ØKONOMI
Med Rusland på hælene rent økonomisk og EU i lavt vækstgear skubber de to største  handelspartnere alt for lidt til Hvideruslands økonomi. Der er lav vækst, rublen eroderer i værdi, og inflationen er selv efter bedring havnet på 18 pct. i 2014. Dog er EU efterhånden også storinvestor i landet, og Hviderusland kan blive vigtig mellemstation for de europæiske virksomheder til et større marked i form af den tættere økonomiske union med Rusland og Kasakhstan.
 
POLITISK RISIKO
Selv om præsident Aleksander Lukasjenko er på valg i år, vil de udemokratiske valg sandsynligvis efterlade taktstokken hos ham, selv efter mere end 20 år på posten. Hviderusland har under hans ledelse stået i økonomisk stampe, efter at landbrugs- og industrilandet i sovjettiden var blandt de rigeste stater. Alligevel skal Lukasjenko næppe frygte for samme folkelige opstand som i nabolandet Ukraine, da hans position er ubestridt, oppositionen holdt nede, og befolkningen får ensidige beskrivelser af konflikter som den verserende mellem Rusland og Ukraine.
​​​

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Peter Toft

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Peter Toft
+45 35 46 26 53

Gå direkte til land

Index for robots