Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Hviderusland


EKF's holdning til Hviderusland

Høj betalingsrisiko EKF dækker kun risici på forretninger i landet, hvis køberne lever op til meget stramme krav, der begrænser EKF’s risiko. Betalingsrisikoen kan dog være så høj, at EKF ikke ønsker at deltage i forretninger i landet.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år7
Særlige dækningsvilkår
Krav om remburs
1-5 år7
Særlige dækningsvilkår
Krav om remburs
Over 5 år7
Suspenderet
Særlige garantierKontakt EKF 

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF 

Forretningsklima

Moderat forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er moderate. Der kan være problemer med nogle aspekter af forretningsklimaet, herunder forhold som besværliggør mulighederne for at drive forretning.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Hviderusland – Ruslands nærmeste allierede
 
Af Peter Toft, chefanalytiker, EKF
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten den 6. april 2017
 
Et uproduktivt system, baseret på udenlandsk lån og subsidier, overlever kun via den tætte alliance med Rusland
 
Hviderusland ligger tæt på Danmark og er potentielt et spændende marked for dansk eksport. Landet har en stor men gammeldags landbrugssektor og en omfattende petrokemisk industri - sektorer med stort potentiale for danske virksomheder. Men Hviderusland er et højrisikabelt marked, og man skal tænke sig godt om, før man engagerer sig.
 
En lang nedtur
I modsætning til andre tidligere sovjetrepublikker har Hviderusland aldrig omstillet sig fra planøkonomi og privatiseret de statslige virksomheder. Landet er stramt kontrolleret af præsident Lukashenko og hans inderkreds, som sidder tungt på magten i de statslige selskaber. Statsvirksomhederne er lavproduktive men har en række fordele – bl.a. adgang til billig kredit hos de statsejede banker, der på den måde holder et uproduktivt system kunstigt i live. Det kommercielle klima i landet er yderst vanskeligt med risiko for ekspropriation og høj korruption, mens retten til en fair retssag er en by i Rusland.
 
Skrøbelig økonomi
Modellen virker ikke befordrende for fri konkurrence, vækst og innovation og er medvirkende til, at økonomien langt fra udlever sit potentiale. De seneste tre år med lav oliepris har været én lang økonomisk nedtur og har medført en kraftig devaluering af valutaen. For Hvideruslands økonomi er tæt sammenvævet med Ruslands, idet Hviderusland er et transitland for russisk olie og profiterer på raffinering af den russiske olie. Når det går dårligt for Rusland, som det har gjort indtil for nyligt på grund af de lave oliepriser og Vestens sanktioner, går det endnu dårligere for Hviderusland.
Hviderusland har været Ruslands tætteste allierede siden 1992 og har hidtil ikke været genstand for geopolitisk konkurrence mellem Rusland og Vesten på samme måde som det er tilfældet med Ukraine og Georgien. Det har Rusland belønnet ved at give løbende subsidier og billige lån. Men sporene fra Ukraine skræmmer, og Hviderusland har på det seneste forsøgt sig med en tilnærmelse til EU. Men derved har landet også bragt sig i en usikker position i forhold til russisk indblanding.
Utilfredsheden i befolkningen er vokset i takt med den forværrede økonomi. Det har medført demonstrationer landet over, men der er blevet slået hårdt ned på urostifterne.
 
Højeste betalingsrisiko
Hvideruslands vanskelige situation afspejler sig i en kritisk lav reserve af hård valuta og en meget svag banksektor. Udlandsgælden er voksende – en nødvendighed for at finansiere handelsunderskuddet. Betalingsrisikoen er dermed meget høj. Derfor anbefales det at afdække betalingsrisiko på eksport til landet. EKF accepterer bankrisici i Hviderusland på 0-5 års kredittider på de største banker.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Peter Toft

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Peter Toft
+45 35 46 26 53

Gå direkte til land

Index for robots