Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Georgien


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret
Privat køber

KF accepterer meget stærke købere svarende til minimum B+

EKF stiller krav om robusthed overfor valutaudsving

Geografiske restriktioner – kontakt EKF

Bank EKF kan godkende kreditværdige banker

Vekselfinansiering: Ikke vurderet - Kontakt EKF

EKF kan godkende sager under 25 mio. kr. efter konkret vurdering uanset øvrige vilkår på landet

Garantier i lokal valuta: Ikke vurderet - Kontakt EKF

 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Peter Toft

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Peter Toft
+45 35 46 26 53

Gå direkte til land

Index for robots