Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Bosnien-Hercegovina


EKF's holdning til Bosnien-Hercegovina

Høj betalingsrisiko EKF dækker kun risici på forretninger i landet, hvis køberne lever op til meget stramme krav, der begrænser EKF’s risiko. Betalingsrisikoen kan dog være så høj, at EKF ikke ønsker at deltage i forretninger i landet.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år7
Krav om remburs/bankgaranti
Offentlig køber: Krav om statsgaranti
1-5 år7
Krav om remburs/bankgaranti
Offentlig køber: Krav om statsgaranti
Over 5 år7
Krav om remburs/bankgaranti
Offentlig køber: Krav om statsgaranti
Særlige garantier7
Minimum køberklasse 1 (CC1)
Offentlig køber: Krav om statsgaranti

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF 

Forretningsklima

Udfordrende forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er udfordrende eller dårlige. Der kan være omfattende problemer med flere aspekter af forretningsklimaet, og det kan være decideret besværligt at drive forretning i landet.

Lyspunkter på Balkan
Bosnien-Hercegovina er fortsat et splittet land, men international støtte kan bidrage til nye eksportveje.
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten den 27. august 2015
 
Tre befolkningsgrupper, tre regeringer og en stak økonomiske udfordringer. Bosnien-Hercegovina er langt fra Balkans mest åbenlyse handelsdestination, men bag facaden af politisk virvar og usikkerhed gemmer der sig et marked med pæne muligheder. For landet har finansielle støtter som EU, IMF og FN i ryggen til opgaven med at rejse sig fra den altødelæggende Balkan-krig i 1990’erne, der fortsat præger erhvervsliv, politik og infrastruktur.
 
SEKTORER
 
1.     Infrastruktur. Landet har blandt andet forpligtet sig til et stort motorvejsprojekt gennem Balkan og generelt øremærkes penge fra det tætte samarbejde med EU og IMF i høj grad til at udbygge og forbedre især vej- og jernbanesystemer.

2.    Vandhåndtering. Der er store udfordringer med at få opgraderet Bosnien-Hercegovinas håndtering af vand og spildevand, der er mangelfuld. På dette område er der international finansiering til stede, og det kan lette vejen for også danske eksportører.

3.    Energi: Energiforsyningen er baseret på termisk energi og vandkraftværker, så der kan ligge et marked i udstyr til vedligeholdelse og udbygning af sektoren, herunder transmissionsnettet. Danske specialister på området kan finde markedsmuligheder her.

ØKONOMI
Treårskrigen med den sønderskudte hovedstad Sarajevo på nethinden præger fortsat økonomien. Således kappede den voldsomme krig mere end 80 pct. af Bosnien-Hercegovinas produktion. Konsekvensen er i dag massiv arbejdsløshed, fattigdom og en lille økonomi, der er begrænset af manglende markedsudvikling og stor økonomisk adskillelse mellem landets regioner. På den positive side har Bosnien-Hercegovina via en god centralbank sikret sig en stabil valuta og landet er langtfra gældstynget.
 
POLITISK RISIKO
Med en befolkning af bosniakker, serbere og kroatere er landet aldrig for alvor blevet samlet efter krigen, men bygger på en svær politisk konstruktion. Daytonaftalen fra 1995 fastlagde landets opdeling med to regioner og et lille autonomt område, hvor tre præsidenter repræsenterer hver sin befolkningsgruppe. Den politiske opdeling udgør en markant risiko og har medført et tungt bureaukrati, uigennemsigtige forhold og udbredt korruption.
 
FINANSIERING/FORRETNING
EKF har Bosnien-Hercegovina i den højeste risikoklasse. Vi anbefaler på grund af det svære forretningsklima og de høje risici, at man finder en god lokal partner. Sprogkundskaber er vigtige, og der skal navigeres i den udbredte korruption. I forretningsøjemed kræver EKF remburs/bankgaranti og statsgarantier kan også være en mulighed. Banksektoren er velfunderet og præges af udenlandske banker.
​​​

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Lynge Gørtz Smestad

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Lynge Gørtz Smestad
+45 35 46 27 11

Gå direkte til land

Index for robots