Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Aserbajdsjan


EKF's holdning til Aserbajdsjan

 

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år5
Krav om remburs/bankgaranti
1-5 år5
Krav om remburs/bankgaranti
Over 5 år5
Krav om remburs/bankgaranti
Særlige garantierKontakt EKF 

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF 

Forretningsklima

Moderat forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er moderate. Der kan være problemer med nogle aspekter af forretningsklimaet, herunder forhold som besværliggør mulighederne for at drive forretning.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Olieprisen rammer hårdt i Kaukasus
 
Oliestaten Aserbajdsjan har opbygget stor formue på olie og gas, men nu mangler der alternativer til at afbøde nedturen.
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 26. november 2015
 
Mens rigelig olie og gas tidligere har sikret en solid økonomi i Aserbajdsjan, presser den nuværende lave oliepris de offentlige finanser. Landet har satset alt på at eksportere energi, og på længere sigt vil den robuste økonomi vakle med det nuværende prisniveau, idet to tredjedele af statens indtægter stammer fra energi. Denne massive afhængighed udstiller, at regimet har forsømt at diversificere økonomien. Der har manglet politisk vilje til at udvikle andre sektorer, opbygge en stærkere erhvervsstruktur og gennemføre nødvendige reformer. Landet devaluerede kraftigt i februar og er nu havnet i en situation med budgetunderskud samt lavvækst. Men på trods af den svære situation, er der stadig markedsmuligheder, der matcher danske kompetencer.
 
SEKTORER
 
1.     Landbrug. Sektoren trænger til modernisering, og det økonomiske pres kan sætte sektorens udvikling i fokus for at styrke og diversificere landets økonomi. Regeringen har udpeget landbruget som en prioriteret sektor. Dansk specialudstyr inden for landbrugsteknik, produktionsudstyr og fødevareforarbejdning kan finde et marked.

2.     Olie/gas. Den altdominerende energisektor er kommet under pres af de lavere priser. Der er pres for at øge produktionen af gas, ligesom en mere effektivitet udnyttelse af ressourcerne ville kunne afhjælpe noget af effekten af de lavere priser.  
 
ØKONOMI
 
På den positive side står Aserbajdsjan med store opbyggede reserver fra de gode år. Dermed er landet gået robust ind i tiden med lave priser, men står med langsigtede udfordringer på linje med eksempelvis golfstaterne, hvor energi stort set er eneste eksportvare. Med den nuværende oliepris omkring 45-50 dollar er der fortsat langt til den pris, som får de offentlige budgetter til at balancere. IMF estimerer prisen til at være på 70 dollar i år og forventer den nedbragt til 60 dollar i 2016. Landet har revideret budgettet for 2016 for at tage hensyn til de lavere oliepriser, hvilket betyder, der nu skal spares på stort set alle fronter.
 
Selv om indtægterne fra energieksporten skrumper, er der fortsat overskud på landets betalingsbalance, men hvor den tidligere lå på omkring 25 pct. er landet nu nede på 2-3 pct. Der er således stadig hård valuta tilstede til importen.

POLITISK RISIKO
 
Den store ulighed og korruption i landet øger risikoen for folkeligt oprør, men indtil videre er der ingen udfordringer til præsident Ilham Aliyevs hårdhændede styre, hvor der bliver slået hårdt ned på opposition, medier og NGO’er. Ved parlamentsvalget for nyligt genvandt Aliyevs parti flertallet, men valget blev boykottet af oppositionen, og valgdeltagelsen var lav. Landet er præget af, at eliten deler de forhåndenværende goder. Derfor bør man også rette opmærksomheden mod de spændinger, der kan opstå internt i eliten, og som lav vækst potentielt kan udløse. Der er stilstand i forhold til den langvarige konflikt med nabolandet Armenien over regionen Nagorno-Karabakh. Krigen mellem de to lande sluttede i 1994, men officielt har de aldrig sluttet fred, og der er umiddelbart ingen løsning ret forude. Militærbudgettet er også det eneste område, hvor der ikke skal spares i regeringens 2016-budget.
 
FINANSIERING
 
Banksektoren er lille, og den er blevet hårdt ramt af devalueringen. Således er den store International Bank of Azerbaijan også havnet i problemer, og præsidenten har beordret, at der skal ryddes op i banken. Det udfordrende kommercielle klima gør, at EKF normalt kræver remburs eller bankgarantier ved forretninger i landet.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Peter Toft

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Peter Toft
+45 35 46 26 53

Gå direkte til land

Index for robots