Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Tyrkiet


EKF's holdning til Tyrkiet

Moderat betalingsrisiko EKF dækker som udgangspunkt risici på forretninger i landet. EKF vil dog ofte stille særlige krav til købere udover de almindelige minimumskrav til kreditværdighed.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år4
Minimum køberklasse 4 (CC4)
1-5 år4
Særlige dækningsvilkår
Minimum køberklasse 2 (CC2)
Over 5 år4
Særlige dækningsvilkår
Minimum køberklasse 2 (CC2)
Særlige garantier4
Minimum køberklasse 4 (CC4)

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF 

Forretningsklima

Moderat forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er moderate. Der kan være problemer med nogle aspekter af forretningsklimaet, herunder forhold som besværliggør mulighederne for at drive forretning.

Investorerne vender Tyrkiet ryggen

 

Erdogans stramning af grebet om magten har mindsket investorernes tillid til Tyrkiet. Det har fået negative konsekvenser for økonomien.
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 2. marts 2017.
 
Tyrkiet er med sine ca. 80 millioner indbyggere, stigende indkomster og beliggenheden på kanten mellem Europa og Asien et meget interessant marked for danske eksportører. EKF hjælper hvert år danske virksomheder med forretninger i Tyrkiet for flere hundrede millioner kroner. Men siden det fejlslagne kupforsøg i sommeren 2016 har den politiske og økonomiske udvikling været præget af stor usikkerhed.
 
SEKTORER
 
1. Vedvarende energi. Tyrkiet er storimportør af energi, og landet foretager store investeringer i alle dele af energisektoren for at øge selvforsyningen. Energioptimering samt udbygning af vedvarende energi er specielt interessant for danske virksomheder.
 
2. Landbrug/fødevarer. Tyrkiet har allerede en omfattende landbrugsproduktion med betydelig eksport. En målsætning om at komme i top-5 over fødevareproducerende lande i 2023 giver muligheder for danske producenter af landbrugsmaskiner og fødevareteknologi.  
 
ØKONOMI
 
Tyrkiets økonomi er verdens 18. største målt på nominelt BNP, og økonomien er veldiversificeret på tværs af sektorer, herunder landbrug, tekstiler, biler, byggematerialer og elektronik. Tyrkiets økonomi er kendetegnet ved et vedvarende underskud på betalingsbalancen, og landet er voldsomt afhængig af udenlandske investeringer for at finansiere underskuddet, men de seneste måneder er der sket et fald i udenlandske investeringer. Samtidig er turismeindtægterne faldet markant grundet den forværrede sikkerhedssituation.
 
De tre store credit rating agencies har nedgraderet Tyrkiets kreditværdighed, og det har medvirket til, at den tyrkiske lira er faldet i forhold til euro og dollar. Dermed øges risikoen for, at tyrkiske virksomheder kan få sværere ved at servicere gæld optaget i fremmed valuta.
 
POLITISK RISIKO
 
I sommeren 2016 forsøgte dele af det tyrkiske militær at tage magten fra Præsident Erdogan og AKP-partiet. Kupforsøget blev hurtigt slået ned og landet erklæret i undtagelsestilstand. Efterfølgende er hundredtusinder af offentligt ansatte lærere, universitetsansatte, dommere og journalister blevet fyret eller arresteret – anklaget for at stå i ledtog med Gülen-bevægelsen, som beskyldes for at stå bag kupforsøget. Erdogan har desuden brugt undtagelsestilstanden til at slå hårdt ned på andre politiske modstandere, herunder navnlig pro-kurdiske dele af oppositionen.
 
Den tyrkiske befolkning skal i april 2017 stemme om en forfatningsændring, der vil ændre magtdelingen i landet og give mere magt til præsident Erdogan. Kritikere af Erdogan har udtrykt bekymring for, at denne udvikling kan underminere de demokratiske institutioner.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Lynge Gørtz Smestad

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Lynge Gørtz Smestad
+45 35 46 27 11

Gå direkte til land

Index for robots