Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Rusland


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret
Privat køber EKF accepterer de allerstærkeste købere i landet svarende til minimum BBB- ​EKF accepterer ikke risiko på private købere i landet – se under Banker om eventuel mulighed for dækning via bankmarkedet
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

Vekselfinansiering: Ikke godkendt

Garantier i lokal valuta: Godkendt
 

 

Markedsrapporter fra hele verden

EKF udarbejder løbende markedsrapporter om udvalgte lande i samarbejde med Dansk Erhverv. Rapporterne indeholder relevant information for danske virksomheder, der handler med eller investerer i udlandet.

Læs vores markedsrapport om Rusland her


 

Rusland – på vej ud af krisen

Af Peter Toft, chefanalytiker EKF
Denne analyse blev bragt i Jyllandsposten den 18. maj 2017
 
Ruslands og præsident Putins succes står og falder med olieprisen. Olie og naturgas dækker langt hovedparten af Ruslands eksport og skatteindtægter, og den vækst, der er fulgt med, har udgjort grundlaget for en stiltiende kontrakt mellem befolkningen og styret. Staten har garanteret voksende velstand til gengæld for befolkningens accept af svag politisk medindflydelse.
Men kontrakten er under voldsomt pres. For Rusland blev hårdt ramt, da olieprisen faldt dramatisk i 2014. Oveni kom de internationale sanktioner som følge af Krim-krisen. De betød, at statsbankerne ikke kunne låne og forny eksisterende lån hos vestlige banker. Hertil kom Ruslands engagement i Syrien.
 
Alt i alt en uheldig cocktail, der fik den russiske økonomi til at gå i bakgear. Men der er tegn på, at Rusland nu langsomt er på vej fremad igen. Udfordringen er, at en oliepris under 50 dollars ikke giver vækst i Rusland, og at en oliepris på under 40 dollars giver underskud på betalingsbalancen – og intet tyder på, at olien igen vil nå nå de højder, den havde før faldet i 2014.
 
Dyr import og billig eksport
I stedet for at bruge ressourcer på at forsvare rublen, der var bundet til den amerikanske dollar, har den russiske centralbank siden efteråret 2014 ladet valutaen flyde frit. Det har gjort de udenlandske varer dyrere, mens den russiske eksport er blevet billigere.
Vinderen er betalingsbalancen og valutareserverne. Taberen er det russiske folk, der har gennemlevet en periode med høj inflation og reduceret købekraft. Inflationen er nu nede på under fem procent, og der forventes en vækst på 1-2 procent i de kommende et til fem år, hvis olieprisen forbliver på det nuværende niveau.
 
Voksende politiske risici
Trods den hårde kur forventes Putin at blive genvalgt i 2018. For Putin er stadigt populær. Det er hans systemet til gengæld ikke. Det virkelig interessant er derfor, hvad der sker frem til 2024, når russerne igen skal til valg, for Putin kan ikke genvælges, medmindre forfatningen ændres.
Putin har endnu ikke udnævnt en kronprins, og opstår der internt opgør i magteliten, risikerer det russiske system at blive handlingslammet. Det er skidt i en økonomi, der har stærkt behov for reformer og for at frigøre sig fra afhængigheden af olie. En kobling mellem den omfattende korruption, mangel på retssikkerhed og risikoen for svagere vækst end forventet kan få den ulmende utilfredshed i befolkningen til at blusse op og medføre et øget politisk og økonomisk pres.
 
Mange forretningsmuligheder
Trods usikkerheden byder Ruslands fortsat på forretningsmuligheder for danske eksportører. Der er 140 millioner russere, der har været stærkt afhængige af importvarer. Rusland har begrænset importen af fødevarer som svar på Vestens sanktioner, men det russiske landbrug og fødevaresektoren er gammeldags og ineffektiv, og effektivisering er en afgørende succesfaktor. Her er derfor gode muligheder for danske eksportører.
Der er også muligheder for danske leverandører inden for energisektoren, hvor der er voksende interesse for grøn energi, ligesom der er et stort moderniseringsbehov inden for infrastrukturen.
 
Svært kommercielt klima
Det kommercielle klima i Rusland er udfordret, for staten fylder meget i økonomien og har en kedelig tradition for ekspropriation. Korruptionen er høj og retsvæsenet er ikke uafhængigt. Bankerne er primært statsejede og låner ikke nødvendigvis ud til de bedste virksomheder.
De vestlige sanktioner tillader fortsat eksport til Rusland, og EKF har netop lempet dækningspolitikken på Rusland, men anbefaler fortsat, at danske eksportører dækker sig ind med en eksportkreditgaranti. EKF har krav om bank-til-bank-forretninger på lange kredittider, og afdækker desuden risiko direkte på de bedste russiske virksomheder med op til fem års kredittid.
 
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Peter Toft

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Peter Toft
+45 35 46 26 53

Gå direkte til land

Index for robots