Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Rusland


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret
Privat køber EKF accepterer meget stærke købere svarende til minimum BB-

​EKF accepterer de allerstærkeste købere i landet svarende til minimum BB+

Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

Vekselfinansiering: Ikke godkendt

Garantier i lokal valuta: Godkendt
 

 

Markedsrapporter fra hele verden

EKF udarbejder løbende markedsrapporter om udvalgte lande i samarbejde med Dansk Erhverv. Rapporterne indeholder relevant information for danske virksomheder, der handler med eller investerer i udlandet.

Læs vores markedsrapport om Rusland her


 

Rusland – et kedeligt valg

 
Den danske eksport til Rusland har været faldende siden 2012. Det skyldes mere økonomi end sanktioner, og nu har de stigende oliepriser givet den russiske økonomi forårsfornemmelser.
 
Denne analyse blev bragt i Jyllandsposten den 18. maj 2017
 
På søndag er der præsidentvalg i Rusland. Men resultatet er givet på forhånd: Putin vinder. Det, der bliver spændende, er derfor, om det vil lykkes for Putin at skabe den økonomiske vækst, der kan tilfredsstille den russiske befolkning.
Svaret skal findes i prisen på en tønde råolie. Olie og gas udgør 25 pct. af Ruslands bnp, mens 50 pct. af det russiske statsbudget finansieres af skatteindtægter herfra.
Problemet er, at det hidtil har været eliten, der har fordelt oliepengene mellem sig, og den smule olievelstand, der er dryppet ned på befolkningen, er primært fremkommet ved, at man har holdt skatterne i bund.

Da olieprisen faldt, skyndte russerne sig at afskaffe fastkurspolitikken. Med rublens fald styrtdykkede købekraften og dermed importen. Det havde en gavnlig effekten på betalingsbalancen, men Putin har også været nødsaget til at hæve skatterne og sænke de offentlige udgifter.
 
Den slags er mange økonomer vilde med, og det har sammen med de stigende oliepriser gjort, at de store ratingbureauer nu har opgraderet Ruslands kreditværdighed. Til gengæld har det ført til store folkelige protester.
 
Faldende eksport
Den danske eksport til Rusland har været faldende fra 18 mia. kr. i 2012 til 11 mia.
kr. i 2017. Det skyldes primært den faldende russiske købekraft og kun i mindre grad sanktionerne, og den danske eksport er atter begyndt at pible frem som en vintergæk i den koldeste isvinter.

Forholdet mellem Rusland og Vesten er ikke set mere frostsprængt siden den kolde krig. For Putin har de seneste år brugt enorme summer på igen at gøre Rusland til en dominerende global spiller med annekteringen af Krim, investeringer i alt fra krigen i Syrien over fake news til manipulering med det amerikanske præsidentvalg. Læg hertil de seneste anklager om, at Rusland har forsøgt at aflive en russisk eks-spion og hans datter på britisk jord. Intet af det virker befordrende for relationen, men den gode ny-hed er, at der er stor forskel på politik og handel.

I forlængelse af Ruslands engagement i Ukraine blev der indført sanktioner, der ram-mer den russiske økonomi der, hvor det gør mest ondt: på olieindustrien, statsbanker-ne, forretningsfolk tæt på Putin og salget af våben. Men EU tolker også sanktionerne sådan, at helt almindelig eksport til Rusland ikke er omfattet af sanktioner.

Landbrug og fødevareproduktion er sektorer, hvor det går godt, og hvor der er mulig-hed for danske leverancer af udstyr. For da EU-sanktionerne blev indført, lavede Rus-land modsanktioner, så russiske landbrugsvirksomheder pludselig fik markedet for sig selv. Vandforsyning og vedvarende energi er også sektorer, hvor russerne trods de enorme energireserver begynder at investere.
 
Korruption som i Afrika
Man skal dog være bevidst om risiciene. Eksproprieringer af private virksomheder er ikke usædvanlige. Korruptionen er på niveau med nogle af de afrikanske stater, hvor det står værst til, og banksektoren er hverken særlig godt kapitaliseret eller særlig velreguleret. I 2017 var en række storbanker på randen af konkurs, men blev reddet på målstregen af staten, der nu ejer 70 pct. af bankerne.

Amerikanerne har desuden truet med at smide finansverdenens svar på atombomben og ekskludere Rusland fra bankernes Swiftsystem, som man har gjort det med Iran. Det vil i praksis gøre det meget vanskeligt at få penge ind og ud af Rusland.
Hertil kommer risikoen for yderligere sanktioner. Det anbefales derfor, at man dækker sin eksport af med en eksportgaranti, der dækker noget af den store risiko.
 
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Peter Toft

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Peter Toft
+45 35 46 26 53

Gå direkte til land

Index for robots