Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Rumænien


EKF's holdning til Rumænien

Betalingsrisiko under middel EKF dækker som udgangspunkt risici på forretninger i landet. EKF vil dog i nogle tilfælde stille enkelte særlige krav til købere udover de almindelige minimumskrav til kreditværdighed.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år3
Begrænset dækning grundet EU-regler
Ingen restriktioner
1-5 år3
Begrænset dækning grundet EU-regler
Minimum køberklasse 4 (CC4)
Over 5 år3
Minimum køberklasse 4 (CC4)
Særlige garantier3
Ingen restriktioner

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF 

Forretningsklima

Moderat forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er moderate. Der kan være problemer med nogle aspekter af forretningsklimaet, herunder forhold som besværliggør mulighederne for at drive forretning.

Gode eksportmuligheder og pæn vækst i Rumænien
 
Rumæniens vækst har været blandt de højeste i EU i 2016. Væksten er drevet af skattelettelser og lønstigninger, som har øget det private forbrug. Der er dog risiko for, at landet kommer i karambolage med EU’s budgetkrav. 
 
Denne artikel er bragt i Jyllands-Posten 26. januar 2017.
 
Rumænien er med sine ca. 20 mio. indbyggere og en anslået vækst sidste år på fem pct. et ganske interessant marked for danske eksportører. Efter et års politisk ørkenvandring, hvor landet har været styret af en teknokratregering, har Rumænien igen fået en folkevalgt regering.
 
SEKTORER
 
1.     Landbrug. Rumænien er et af de største landbrugslande i EU. Udenlandske investorer har gennem de seneste år opkøbt store landbrugsarealer. Moderniseringen af sektoren indebærer gode muligheder for danske eksportører af maskiner, udstyr og teknologiske løsninger.
2.     Forbrug/luksus. Købekraften er stigende blandt rumænerne, og det øger interessen for internationale luksus- og kvalitetsvarer.
 
POLITISK RISIKO
Rumænien kan i år fejre 10-års medlemskab af EU. I forbindelse med indlemmelsen i EU blev Rumænien underlagt en monitoreringsmekanisme, så EU kan følge med i landets fremskridt i kampen mod korruption. EU besluttede i 2016 at forlænge mekanismen, hvilket er udtryk for, at korruptionen fortsat er et problem i landet. Dette afspejler sig i de indenrigspolitiske magtkampe. Så sent som i 2015 trak den tidligere premierminister Victor Ponta sig fra sin post efter omfattende folkelige protester mod korruptionen i landet. Rumænien har frem til januar 2017 været ledet af en teknokratregering, der har holdt landet kørende, men ikke har foretaget nævneværdige strukturelle reformer. Med indsættelsen af den nye premierminister Sorin Grindeanu fra det socialdemokratiske PSD i januar 2017 er det håbet, at der falder lidt mere politisk ro over Rumænien. En valgdeltagelse på blot 39 pct. ved valget i december vidner dog om fortsat stor folkelig mistillid til de rumænske politikere.
 
ØKONOMI
I 2015 var væksten ca. 4 pct. og i 2016 anslås væksten at udgøre ca. 5 pct. Den relativt høje vækst de sidste år har været drevet af en cocktail af skattelettelser og højere offentlige lønninger og pensioner. Dette har fået det private forbrug til at stige og har medført et fald i arbejdsløsheden. Hvis der ikke foretages finanspolitiske stramninger er der fare for, at Rumænien kommer i konflikt med EU’s budgetkrav om, at underskuddet på den offentlige saldo ikke må overskride 3 pct. af BNP. Indtil videre er det dog usikkert, om den nye regering vil løfte foden fra speederen. Dermed kan der på længere sigt være risiko for en overophedning af økonomien.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Lynge Gørtz Smestad

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Lynge Gørtz Smestad
+45 35 46 27 11

Gå direkte til land

Index for robots