Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Honduras


EKF's holdning til Honduras

Moderat betalingsrisiko EKF dækker som udgangspunkt risici på forretninger i landet. EKF vil dog ofte stille særlige krav til købere udover de almindelige minimumskrav til kreditværdighed.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år5
Krav om remburs/bankgaranti
1-5 år5
Krav om remburs/bankgaranti
Sustainable lending
Over 5 år5
Krav om remburs/bankgaranti
Sustainable lending
Særlige garantier5
Minimum køberklasse 1 (CC1)

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF 

Forretningsklima

Udfordrende forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er udfordrende eller dårlige. Der kan være omfattende problemer med flere aspekter af forretningsklimaet, og det kan være decideret besværligt at drive forretning i landet.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Artiklen er bragt i Jyllands-Posten 24. november 2017​

 

Honduras – når kaffe er et spørgsmål om liv eller død
 
Honduras går til valg i skyggen af militærkuppet i 2009. Landet døjer med fattigdom og kriminalitet, men præsidenten vil fortsætte med reformer, der skal mindske volden og give højere vækst
 
Af Anne Andreassen, chefanalytiker EKF
 
Vi kan alle sammen have dage, hvor vores kaffe føles som en livsnødvendighed. Men i Honduras er kaffen livsvigtigt på et helt andet plan. For kaffe udgør ca. 25 procent af eksportindtægterne og beskæftiger over 1 million mennesker i høstsæsonen i det lille mellemamerikanske land, hvor over 60 procent af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen.  
På søndag er der præsident- og parlamentsvalg i Honduras, og det bliver interessant. Ifølge forfatningen er det ikke muligt at genopstille som præsident, men den siddende præsident Juan Orlando Hernández har Højesterets ord for, at forfatningens forbud er en overtrædelse af Menneskerettighederne. Så han genopstiller og er favorit til at vinde på baggrund af økonomisk fremgang og faldende kriminalitet.
 
Militærkup
Men sporene skræmmer, for det er kun otte år siden, at der var militærkup i Honduras – netop foranstaltet af daværende præsident Zelayas ønske om forfatningsændring og mulig genopstilling. Det hører dog med til historien, at Zelaya havde et blødt punkt for venezuelansk socialisme, hvilket skæmte den honduranske elite. En tidlig morgen i 2009 stormede militæret hans hus og sendte ham med enkeltbillet til Costa Rica. Noget af det pikante ved søndagens valg er, at Zalaya nu er tilbage i Honduras, og hans nye parti er med i en større oppositionsalliance, der ser kritisk på landets demokratiske tilstand. En tidligere tv-stjerne og anti-korruptionsforkæmper er alliancens præsidentkandidat, mens Zalayas kone er en af tre vicepræsidentkandidater.
Noget af det, der venter den kommende præsident er en fortsættelse af de økonomiske reformer, der er igangsat med IMF’s hjælp. Honduras har en meget lidt diversificeret økonomi, udover kaffe eksporteres særligt bananer, og pengestrømme fra de mange honduranere i udlandet, primært USA, holder gang i det indenlandske forbrug. Pengestrømme fra emigranterne udgør ca. 15 pct. af BNP, mens omkring 1/3 af eksportindtægterne kommer fra USA. Så er der noget, der er skidt for Honduras økonomi, er det hvis Trumps protektionistiske handelspolitik og hans ønske om at hjemsende illegale immigranter rammer Honduras.
 
Prop på tværs
Præsident Hernández har igangsat en række økonomiske tiltag, der har givet en pæn vækst, nedbragt den offentlige gæld og forbedret landets kreditværdighed. Det handler også om at forbedre landbruget, udvikle tekstilindustrien og få gang i fremstillingsindustrien. En udfordring er dog, at medarbejderomkostningerne er højere end i flere nabolande, og arbejdsstyrken er generelt dårligt uddannet.
Og så er der et problem mere, som præsidenten forsøger at bekæmpe: Honduras ligger som en prop tværs over Mellemamerika midt på den illegale narkos hovedvej fra Columbia til USA. Narkokriminalitet er udbredt, og i 2012 havde Honduras verdens højeste mordrate. Militæret er blevet sat ind, og mordraten er reduceret med en tredjedel. Men militærkampagnen møder kritik, og Honduras er fortsat et kriminelt og voldeligt land. Den slags får udenlandske investorer, lovlydige forretningsfolk og turister til at holde sig væk.
Til trods for at Honduras økonomisk klarer sig godt i disse år, er den danske vareeksport til Honduras begrænset. Landet har brug for massive investeringer i bl.a. infrastruktur, energi, telekommunikation og boligsektoren. Det kan give mulighed for danske eksportører, men man skal være opmærksom på både sikkerhedsrisikoen og risikoen for valutaudsving. EKF anbefaler derfor, at man dækker sig ind med en eksportkredit.
 

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Anne Andreassen

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Anne Andreassen
+45 35 46 26 59

Gå direkte til land

Index for robots