Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Venezuela


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber Suspenderet for nye garantier.
Privat køber Suspenderet for nye garantier.
Bank Suspenderet for nye garantier.

Vekselfinansiering: Ikke vurderet - kontakt EKF

Garantier i lokal valuta: Ikke vurderet - kontakt EKF
  

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Venezuela – kunsten at køre et land i sænk

 
Denne analyse af EKF's chefanalytiker, Lars Piil Damm, har været bragt i Jyllands-Posten 10. august 2017.
 
Venezuela kunne have været et af klodens rigeste lande, for de har verdens største kendte oliereserve, der anslås til at være på 300 milliarder tønder. Men noget er gået helt galt, og Venezuela fremstår i dag som et skrækeksempel på, hvordan dårlig politisk styring kan køre et land med et enormt økonomisk potentiale helt i sænk.
 
Forrige søndag gik Venezuela til et omstridt valg. Et valg til en forsamling der skal reformere grundloven med det formål at give præsidenten og regeringspartiet næsten ubegrænset magt. Dermed kan de reelt sætte parlamentet, hvor oppositionen har flertal, ud af kraft.
 
Valget blev boykottet af oppositionen, der vil have afsat præsident Maduro, og de seneste måneders folkelige protester mod præsidenten har kostet flere end hundrede døde, flere tusinde sårede og endnu flere arresterede. Venezuela befinder sig reelt på randen af både borgerkrig og konkurs, og mange flygter til nabolandene Colombia og Brasilien.
 
Omfordeling af goder
Roden til Venezuelas problemer strækker sig tilbage til Hugo Chávez, der i 1998 blev præsident på et løfte om at omfordele goderne til de fattige efter socialistisk forbillede. Under Chávez blev en lang række virksomheder nationaliseret, og der blev indført en række tiltag, som i første omgang fik løftet millioner af mennesker ud af fattigdommen, men som gjorde det uattraktivt at investere og drive forretning i landet. Politikken er blevet videreført af Nicolas Maduro, der overtog præsidentembedet efter Hugo Chávez’ død i 2013.
 
Resultatet af den erhvervsfjendtlige politik er, at Venezuela er blevet stadig mere afhængig af olieindtægter, og sidste år kom 97 pct. af landets eksportindtægter fra olien. Det kunne til nød gå an, da olieprisen var høj, men med den nuværende lave oliepris er Venezuela kommet i alvorlige problemer.
 
Skyhøj inflation
Staten har derfor valgt at lade seddelpressen rulle for at kunne betale regningerne. Resultatet er en skyhøj inflation, der ventes at nærme sig 600 pct. i år. Det betyder, at folks løn og opsparing nærmest er forsvundet, inden de er nået ned i supermarkedet. Da regeringen samtidig har indført prisloft på varer, er hylderne i butikkerne som regel gabende tomme. For hverken butikkerne eller producenterne ønsker at sælge varer med tab til priser fastsat af staten i en valuta, der er i frit fald. Da den indenlandske produktion på den måde er lagt i ruiner, har Venezuela været nødt til at importere varer fra udlandet. Men da man samtidig har stor mangel på hård valuta, er landet slet ikke i stand til at importere tilstrækkeligt til at dække efterspørgslen. Resultatet er, at folk sulter.
 
Høj risiko
Sidste år havde Venezuela et underskud på statsbudgettet på 24 pct., og regeringen har meget svært ved at servicere gælden i fremmed valuta, da olieproduktionen er faldende, fordi staten ikke længere har penge til vedligeholdelse og opgradering af olieudstyr. Kineserne er stort set de eneste, der er villige til at låne Venezuela penge, og lånene betales tilbage i olie til spotpris. Det gør et væsentligt indhug i eksportindtægterne og betyder, at der ikke kommer hård valuta ind, og dermed er lån for olie-aftalen blot med til at forstærke den negative spiral.
 
Man skal derfor være mere end almindeligt risikovillig for at lave forretninger i Venezuela. Landet har meget lave kreditratings, og der er stor risiko for en statsbankerot. Risikoen er så høj, at EKF Danmarks Eksportkredit har lukket for garanti på forretninger i Venezuela, og der er næppe nogen kommercielle banker, der vil tage risici i landet. 
 
Selv om situationen politisk og økonomisk er katastrofal, er der dog håb. Det forventes, at oppositionen vil komme til magten ved et valg i december 2018. Men præsidenten gør, hvad han kan for at undertrykke oppositionen, og der er stor risiko for, at han vil bruge udemokratiske metoder til at beholde magten uanset valgresultatet.
 
 

Gå direkte til land

Lars Piil Damm

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Lars Piil Damm
+45 35 46 26 57

Gå direkte til land

Index for robots