EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Peru


EKF's holdning til Peru

Betalingsrisiko under middel EKF dækker som udgangspunkt risici på forretninger i landet. EKF vil dog i nogle tilfælde stille enkelte særlige krav til købere udover de almindelige minimumskrav til kreditværdighed.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år3
Ingen restriktioner
1-5 år3
Ingen restriktioner
Over 5 år3
Ingen restriktioner
Særlige garantier3
Ingen restriktioner

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF 

Forretningsklima

Moderat forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er moderate. Der kan være problemer med nogle aspekter af forretningsklimaet, herunder forhold som besværliggør mulighederne for at drive forretning.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Perus præsident vil booste væksten

Perus præsident Pedro Pablo Kuczynski har sat sin politiske fremtid ind på at øge væksten og bekæmpe korruption. Landet, der er ramt af faldende priser på guld og kobber, er fortsat interessant for danske eksportører, da økonomien er grundlæggende sund.
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 3. november 2016.
 
Kobber og guld udgør tilsammen 40 pct. af Perus eksport, og Peru har gennem en årrække haft flotte økonomiske vækstrater som følge af den store eksport af råstoffer. Prisfaldet på råstoffer har sat væksten og statens indtjening under pres, men Perus nye præsident har lovet at sætte gang i hjulene igen og slå hårdt ned på kriminalitet og korruption.
 
SEKTORER
 
1.     Minesektor. Der forventes stærkt øgede investeringer i minesektoren, og der er blandt andet to store kobbermineprojekter på vej. Danske eksportører kan finde et spændende marked her.
 
2.     Byggeri/infrastruktur. Den peruvianske regering har investeret massivt i infrastruktur, og den nye præsident vil fortsætte ad den vej. Landets bjergrige egne skal forbindes bedre med kysten, og havne, lufthavne og jernbaner skal opgraderes. 
 
3.   Fiskeri og akvakultur er vigtige sektorer i Peru. Landet er verdens største producent af fiskefoder og har 2.400 km kystlinje til Stillehavet. Danske virksomheder kan finde eksportmuligheder her.
 
 
ØKONOMI
Perus økonomi er grundlæggende sund, selvom den er udfordret af faldende råvarepriser. Væksten faldt sidste år til 3 pct. mod tidligere tiders vækstrater i niveauet 6 pct., men den forventes at stige til 4 pct. i år. Staten har en lav gæld og en god kreditværdighed. Selv om der fortsat er udbredt fattigdom i landområderne har en lang periode med solid vækst reduceret fattigdommen og styrket middelklassen. Peru har masser af handelsaftaler, blandt andet med EU. Kina og USA er Perus vigtigste samhandelspartnere.
  
POLITISK RISIKO
Præsident Kuczynski, der har været ansat i Verdensbanken og haft en karriere på Wall Street, tiltrådte i juli. Han vil fokusere på at øge den økonomiske vækst og har svoret at bekæmpe kriminaliteten og korruptionen. Hans parti står dog svagt i kongressen med blot 18 ud af 130 pladser, så han er afhængig af støtte fra andre partier. Netop korruption og svage offentlige institutioner er blandt Perus største problemer sammen med en øget kriminalitet. Blandt midlerne til at skabe øget vækst er øgede investeringer i infrastruktur og minesektoren. Mineprojekter har tidligere givet anledning til uro med dødelig udgang i Peru, da der til tider er stor modstand mod minedrift. Overordnet set er Peru dog politisk stabilt og udmærker sig ved konservative makroøkonomiske politikker.
 
FINANSIERING
EKF har appetit på flere forretninger i Peru, da landet er politisk stabilt og har et overvejende godt forretningsklima. Banksektoren er velfungerende og velkapitaliseret.

 

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Lars Piil Damm

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Lars Piil Damm
+45 35 46 26 57

Gå direkte til land

Index for robots