Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Colombia


EKF's holdning til Colombia

Moderat betalingsrisiko EKF dækker som udgangspunkt risici på forretninger i landet. EKF vil dog ofte stille særlige krav til købere udover de almindelige minimumskrav til kreditværdighed.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år4
Ingen restriktioner
1-5 år4
Ingen restriktioner
Over 5 år4
Ingen restriktioner
Særlige garantier4
Ingen restriktioner

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF 

Forretningsklima

Moderat forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er moderate. Der kan være problemer med nogle aspekter af forretningsklimaet, herunder forhold som besværliggør mulighederne for at drive forretning.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Historisk fredsaftale styrker Colombia
 
Selvom væksten i Colombia i år kun forventes at blive en skygge af tidligere tiders vækst, er der fornyet optimisme og håb i befolkningen. Colombias regering kunne nemlig for nylig annoncere en fredsaftale med oprørsgruppen FARC efter 52 års konflikt.
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 16. september 2016.
 
Colombia er med et indbyggertal på ca. 48 mio. Latinamerikas tredjestørste marked. Økonomisk vækst, central politisk stabilitet og et godt forretningsklima betyder, at landet rummer fine muligheder for danske eksportvirksomheder. Fredsaftalen med FARC, der blev indgået for lige under en måned siden, vil styrke Colombia såvel økonomisk som politisk i de kommende år. Landet er dog hårdt ramt af store prisfald på hovedeksportvarerne olie og kul.
 
SEKTORER
1.    Energi. Olie udgør nu 35-40 pct. af eksportindtægterne, men der satses hårdt på løbende at forbedre produktionen. Mineindustrien med specielt kul er næststørste eksportsektor, og danske virksomheder kan finde et interessant marked i Colombia.
 
2.    Infrastruktur. Regeringen har fremlagt planer for massive investeringer i landets infrastruktur, inklusiv veje, skoler og boliger, hvilket kan give muligheder for danske virksomheder.
 
ØKONOMI
Olieprisens dyk har sat sine spor i Colombia med lavere økonomisk vækst og stigende underskud på de offentlige finanser og betalingsbalancen. Olien bidrog tidligere markant til statens indtægter, men forventes ikke at bidrage i år, og derfor ventes regeringen at fremlægge en skattereform, der skal øge statens indtægter og nedbringe underskuddet på statsfinanserne. Selv om den økonomiske vækst er aftaget i de senere år og forventes at lande på 2 pct. i år, er økonomien dog overordnet set ganske solid. Landet har længe kæmpet for at finde kommercielle alternativer til eksporten af fossile brændsler, og efter fredsaftalen med FARC er det sandsynligt, at eksporten af eksempelvis kaffe vil stige, når man nu kan opdyrke landbrugsområder, der tidligere har været utilgængelige på grund af konflikten.
 
POLITISK RISIKO
Colombia er politisk stabilt og har stærke offentlige institutioner, og stabiliteten vil blive yderligere styrket, hvis det lykkes regeringen at få fredsaftalen med FARC ratificeret ved en folkeafstemning senere i år. Det forventes, at et flertal af befolkningen vil stemme for aftalen, selv om der er kritiske røster. Colombias sikkerhedssituation er blevet markant bedre i de senere år, og præsident Juan Manuel Santos ønsker også at forhandle med den mindre oprørsgruppe ELN. Den forbedrede sikkerhedssituation styrker forretningsklimaet og vil tiltrække flere investeringer til landet. Korruption er desværre fortsat udbredt.
 
FINANSIERING
EKF kan tage risiko på stærke købere og kreditværdige banker i landet og har appetit på flere forretninger. Colombia har en velfungerende banksektor. EKF kan også samarbejde med danske og internationale banker om transaktioner i landet. Der er gode betalingserfaringer i forbindelse med forretninger i Colombia.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Lars Piil Damm

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Lars Piil Damm
+45 35 46 26 57

Gå direkte til land

Index for robots