EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Chile


EKF's holdning til Chile

Lav betalingsrisiko EKF dækker som udgangspunkt risici på forretninger i landet. Der vil normalt ikke blive stillet andre krav til købere end de almindelige minimumskrav til kreditværdighed.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år0
Ingen restriktioner
1-5 år0
Ingen restriktioner
Over 5 år0
Ingen restriktioner
Særlige garantier0
Ingen restriktioner

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF 

Forretningsklima

Godt forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er gode. Der kan være moderate problemer med enkelte aspekter af forretningsklimaet, men helhedsindtrykket er positivt.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

​Chiles minesektor ramt af metaltræthed

Chile har en stærk økonomi og en lav offentlig gæld. Men de lave kobberpriser påvirker økonomien.

Denne analyse af EKF's chefanalytiker Lars Piil Damm er bragt i Jyllands-Posten 22. juni 2017.

Chile har ry for at være det mindst korrupte og det mest sikre land i Sydamerika. Det politiske klima er stabilt, og det er det eneste højindkomst-OECD-land i Sydamerika. Her er blot 18 millioner indbyggere og en åben økonomi, som er attraktiv for danske eksportører. Chile er på mange måder duksen i den sydamerikanske klasse. Det betyder dog ikke, at alt er godt. For selv om lav offentlige gæld, høj kreditværdighed, et godt erhvervsklima og masser af frihandelsaftaler rimer på økonomisk udvikling, så er Chile fortsat meget afhængig af eksport af råvarer og dermed udsat for udsving særligt i kobberpriserne, for 43 procent af Chiles eksportindtægter sidste år kom fra kobber.

Kina er den vigtigste aftager af Chiles kobber, og den lavere kinesiske vækst og den deraf følgende faldende kobberpris har haft en stærkt negativ indflydelse på Chiles økonomi. Hvor den økonomiske vækst frem til 2013 lå på omkring 5 procent om året, lå den kun på 2 procent i de seneste år, og i år forventer man en vækst på blot 1,6 procent.

Chiles mineselskaber forsøger tilpasse sig de lavere kobberpriser ved at øge produktiviteten. Det har medført fyringer og lønreduktioner, som til gengæld har affødt en 43 dage lang strejke i Chiles og verdens største kobbermine, Escondida. Minen står for 5 pct. af verdens kobberudvinding, og det hjælper derfor ikke ligefrem på væksten.

Ulighed

Chiles største problem er den økonomiske ulighed. For selv om en stor del af kobberfremstillingen er statsejet, medfører det ikke automatisk velstand til de fattigste. Alligevel har Chile den laveste kriminalitetsrate i hele Sydamerika.

Landet har siden 2014 været ledet af præsident Michelle Bachelet fra socialistpartiet. Regeringen har fokuseret på en række vigtige områder, blandt andet uddannelse, sociale forhold og pension samt på at øge skatteindtægterne. Da regeringskoalitionen har flertal i begge kamre i parlamentet, har præsidenten gode muligheder for at gennemføre sit reformprogram. Men præsidenten er upopulær. Venstrefløjen kritiserer hende for ikke at gå langt nok i bestræbelserne på at udligne de sociale forskelle, og erhvervslivet kritiserer hende omvendt for at have en negativ indflydelse på erhvervslivets mulighed for at tiltrække investeringer. Næste præsident- og parlamentsvalget er i november.

Høje energipriser  

Chile har historisk kæmpet med høje energipriser, og regeringen har som mål at mindske el-omkostningerne. Det skal blandt andet ske ved at øge elproduktionen. Regeringen har afholdt flere auktioner for at tiltrække nye investeringer i sektoren, hvor vinderen er de projekter, der byder ind med de laveste elpriser. Regeringen har vedtaget, at 20 procent af energien skal komme fra vedvarende energikilder, såsom vindenergi og solenergi. En del af energien kommer allerede fra vandkraft, men det har en række andre omkostninger – blandt andet påvirker det landbruget negativt, at vandet dæmmes op for at lave energi. Chile er dog fortsat afhængig af fossile brændstoffer.   

Chiles landbrugs- og fødevaresektor er stor og voksende, og der er en omfattende produktion og eksport af vin, frugt, fisk og grøntsager, hvor der er gode muligheder for danske leverandører af udstyr. Der er planlagt en række store infrastrukturprojekter, og den omfattende minesektor vil få brug for en opgradering af udstyret inden for de næste år.

Chile har et godt kommercielt klima med velregulerede banker. EKF kan hjælpe med finansiering og risikoafdækning i forbindelse med eksport af danske varer, og EKF har allerede medvirket til finansieringen af en række købere og projekter i Chile, som har importeret produkter fra danske virksomheder. 

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Lars Piil Damm

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Lars Piil Damm
+45 35 46 26 57

Gå direkte til land

Index for robots