EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Chile


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Privat køber EKF accepterer alle kreditværdige købere.
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

Vekselfinansiering: Godkendt

Garantier i lokal valuta: Godkendt
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Markedsrapporter fra hele verden

EKF udarbejder løbende markedsrapporter om udvalgte lande i samarbejde med Dansk Erhverv. Rapporterne indeholder relevant information for danske virksomheder, der handler med eller investerer i udlandet.

Læs vores markedsrapport om Chile her


 

Chile – duksen i den sydamerikanske klasse

En erhvervsvenlig og reformivrig præsident kommer til at regere Sydamerikas mest velfungerende land de næste fire år.
 
Denne analyse af EKF's chefanalytiker Lars Piil Damm er bragt i Jyllands-Posten 21. december 2017.
 
Chile er det mest stabile og velorganiserede land i Sydamerika, og med den hovedrige, konservative Sebastian Pinera som vinder af søndagens præsidentvalg, står én ting lysende klart; fokus i de næste fire år bliver at skabe bedre vilkår for erhvervslivet.
 
Pinera, der også var præsident fra 2010 til 2014, gik til valg på løftet om at skabe 600.000 nye jobs, men også på en udmelding om, at ville nedbringe underskuddet på de offentlige finanser. Det vil han gøre ved at tilbagerulle de seneste fire års reformer, hvor den siddende præsident Michelle Bachelet bl.a. har hævet erhvervsskatten, implementeret tiltag, der har give fagforeningerne mere magt og har forsøgt at forbedre sundhedsvæsenet og uddannelsessektoren.
 
Begejstringen over hendes tiltag har været begrænset i store dele af befolkningen. For nogle fordi de ikke syntes reformerne gik hurtigt nok, for andre fordi de hellere ville trække landet længere mod højre. Faktum er, at Chile under Bachelets ledelse har været ramt af svigtende forbruger- og investortillid, hvor chilenerne har ladet pengene blive i madrasserne, mens de udenlandske investorer til en vis grad har holdt sig tilbage. En væsentlig del af skylden for den begrænsede investeringslyst og forbrugertillid skal dog findes i de lavere kobberpriser, idet Chile er meget afhængig af eksport af kobber.
 
Skiftedag
Først til marts er der skiftedag i præsidentpaladset. Men selvom Pinera fik 54 procent af stemmerne i søndags, er det langt fra sikkert, at han vil få magt, som han har agt. Der kræves nemlig 4/7 flertal i parlamentet for at få finansloven vedtaget. Så selv om mange chilenere i anden valgrunde satte deres lid til, at Pinera er manden, der kan bringe dem økonomisk fremgang, forudsætter det, at han formår at række ind over midten, når han vil brolægge vejen til vækst med erhvervsvenlige reformer.
 
Chile er klassificeret som et højindkomst OECD-land og går for at være duksen i klassen af sydamerikanske lande. Chile har gennem de sidste mange år ført en konservativ økonomisk politik og kan bryste sig af en lav offentlig gæld, et stabilt politisk klima samt regionens bedste forretningsklima med lav kriminalitet og korruption.
 
En af Chiles udfordringer er, at landets økonomi i vid udstrækning er baseret på råvarer – ikke mindst kobber, som udgør 42 procent af landets eksport. De senere års lave kobberpriser som følge af lavere økonomisk vækst i Kina har lagt en alvorlig dæmper på Chiles vækst. Men det seneste år er kobberprisen steget med mere end 20 procent, og det har gjort, at der er udsigt til en BNP-vækst på knap tre procent næste år mod 1,4 procent i år. Chile har også en stor fødevaresektor, der producerer vin, frugt og fisk, som i stor stil eksporteres.
 
Energipolitik
Chile har tidligere haft problemer med energimangel og høje energipriser, og derfor er der næppe tvivl om, at energipolitikken vil stå højt på den nye præsidents erhvervspolitiske dagsorden. Chile har længe haft fokus på vedvarende energikilder – herunder vandkraft. Men de kigger også i stigende grad mod sol og ikke mindst vind, hvor der er gode muligheder for danske leverandører. Men også den store minesektor og fødevareindustrien har gode muligheder for dansk eksport. Den relativt købestærke befolkning giver også muligheder for eksport af forbrugsgoder.
 
EKF Danmarks Eksportkredit kan hjælpe med risikoafdækning og finansiering i forbindelse med dansk eksport til Chile. EKF har gode erfaringer med forretninger i landet og har erfaringer fra en række sektorer.
 
 

Gå direkte til land

Lars Piil Damm

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Lars Piil Damm
+45 35 46 26 57

Gå direkte til land

Index for robots