Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Brasilien


EKF's holdning til Brasilien

Moderat betalingsrisiko EKF dækker som udgangspunkt risici på forretninger i landet. EKF vil dog ofte stille særlige krav til købere udover de almindelige minimumskrav til kreditværdighed.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år5
Minimum køberklasse 2 (CC2)
1-5 år5
Særlige dækningsvilkår
Minimum køberklasse 2 (CC2)
Over 5 år5
Særlige dækningsvilkår
Minimum køberklasse 2 (CC2)
Særlige garantier5
Minimum køberklasse 2 (CC2)

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringer2
Ingen restriktioner

Forretningsklima

Moderat forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er moderate. Der kan være problemer med nogle aspekter af forretningsklimaet, herunder forhold som besværliggør mulighederne for at drive forretning.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Håb om fremgang i et kriseramt Brasilien
Efter to år med recession forventes der positiv økonomisk vækst i år i Brasilien.
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 9. februar 2017.
 
Brasilien gennemlever landets værste økonomiske krise i nyere tid, men der er håb om, at nedturen stopper i år. Usikkerheden er dog stor, da Brasilien fortsat er i en alvorlig politisk krise som følge af blandt andet korruptionsskandaler. Brasilien er som verdens niendestørste økonomi alligevel et interessant marked for danske virksomheder, og EKF kan hjælpe med finansiering og risikoafdækning.
 
SEKTORER
 

1. Elektricitet. Med udsigt til positiv økonomisk vækst i de kommende år er udsigterne for vedvarende energi og   konventionelle energiformer gode, hvilket danske eksportører vil kunne nyde godt af. Brasiliens regering måtte dog i december aflyse en planlagt auktion for vind- og solprojekter, da efterspørgslen efter el steg mindre end forventet i 2015 og 2016 som følge af Brasiliens økonomiske krise.

 
2. Infrastruktur. Der er et stort efterslæb i infrastrukturen, hvilket giver gode muligheder for danske eksportører. 
 
ØKONOMI
Der er håb om en behersket økonomisk vækst på 0,5 pct. i 2017, men denne prognose er meget usikker som følge af Brasiliens politiske krise. Brasilien har store økonomiske problemer. I 2015 og 2016 havde Brasilien negative økonomiske vækstrater på henholdsvis 3,8 og 3,5 pct. Som et resultat blev arbejdsløsheden fordoblet fra 2014 til 2016, hvor den var 12,6 pct. Samtidig kæmper Brasilien med store underskud på de offentlige finanser, og den offentlige gæld ventes at stige til knap 80 pct. af BNP i 2017, hvilket er højt. Mistillid til politikerne øger risikoen for social uro og gør det vanskeligt for politikerne at gennemføre offentlige besparelser.
 
POLITISK RISIKO
Brasilien er overordnet politisk stabilt som følge af stærke institutioner, men der er en øget politisk usikkerhed som følge af Petrobras-korruptions-skandalen og den midlertidige regering ledet af præsident Michel Temer. Den tidligere præsident, Dilma Rousseff, måtte træde tilbage i maj som følge af en rigsretssag mod hende. Baggrunden for rigsretssagen er anklager mod hende om regnskabsmæssige ulovligheder i forbindelse med statens regnskaber. Inden for de seneste måneder er også Michel Temer og medlemmerne af hans regering blevet impliceret i korruptionsskandaler. Tiden må vise, om præsidenten og hans regering overlever anklagerne.
 

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Lars Piil Damm

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Lars Piil Damm
+45 35 46 26 57

Gå direkte til land

Index for robots