Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Brasilien


EKF's holdning til Brasilien

Moderat betalingsrisiko EKF dækker som udgangspunkt risici på forretninger i landet. EKF vil dog ofte stille særlige krav til købere udover de almindelige minimumskrav til kreditværdighed.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år5
Minimum køberklasse 2 (CC2)
1-5 år5
Særlige dækningsvilkår
Minimum køberklasse 2 (CC2)
Over 5 år5
Særlige dækningsvilkår
Minimum køberklasse 2 (CC2)
Særlige garantier5
Minimum køberklasse 2 (CC2)

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringer2
Ingen restriktioner

Forretningsklima

Moderat forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er moderate. Der kan være problemer med nogle aspekter af forretningsklimaet, herunder forhold som besværliggør mulighederne for at drive forretning.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Brasilien – skandalerne står i kø

Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 1. juni 2017.
 
Der var engang, hvor Brasilien blev udråbt som et af verdens store vækstlokomotiver, men de seneste år har der ikke været meget højhastighedstog over Brasiliens vækst. Tværtimod har økonomien de sidste to år været i bakgear, hvilket har ramt beskæftigelsen og befolkningens købekraft. Hertil kommer flere store korruptionsskandaler, der strækker sig langt ind i erhvervslivet og blandt toppolitikere. Den gode nyhed er, at der forventes økonomisk positiv vækst de næste to år.
 
Brasilien har været præget af omfattende korruptionsskandaler de seneste år. Lavinen begyndte for alvor at rulle i 2015, da en kæmpe korruptionsskandale blev afsløret i det statslige olieselskab Petrobras. Skandalen viste sig hurtigt at have tråde ind i en række andre store virksomheder og i det politiske liv, og den synes at blive ved med at vokse. Omkring en tredjedel af regeringens ministre og nogenlunde lige så stor en andel af parlamentsmedlemmerne står nu foran anklager om korruption.
 
Præsident involveret
Brasiliens præsident, Michel Temer, er for nylig blevet involveret i en alvorlig korruptionssag, hvor han angiveligt har opfordret en virksomhed til at fortsætte med at lade de månedlige korruptionspengene flyde til politikeren Eduardo Cunha for at sikre hans tavshed. Cunha sidder i fængsel som følge af flere andre korruptionssager. Han er tidligere formand for Brasiliens parlament og er medlem af Michel Temers parti PMDB. Det snavs, der klistrer til disse sager kan resultere i øget politisk usikkerhed, fordi Michel Temer muligvis ikke vil være i stand til at blive siddende som præsident.
 
De seneste års politiske og økonomiske krise har kostet den brasilianske stat milliarder – ikke bare dem, der er forsvundet ned i korruptionens mørke lommer, men også i tab af omdømme og kreditværdighed. Både OECD og de store kreditratingselskaber har nedgraderet Brasiliens ratings og dermed gjort det dyrere for den brasilianske stat at låne. Den brasilianske statsgæld er vokset kraftigt de senere år som følge af store underskud på de offentlige finanser, så ratingen har store økonomiske konsekvenser.
 
Stor landbrugssektor
Den brasilianske økonomi burde være stærk. For ikke bare har de olie, de har også en meget omfattende landbrugssektor. Men brasilianerne har ført en protektionistisk handelspolitik med høj told på udenlandske varer – herunder maskiner og andet, der skal til for at opbygge en effektiv industrisektor. Det har sammen med et højt lønniveau gjort det svært for de brasilianske virksomheder at konkurrere på det internationale marked. De seneste års krise har dog resulteret i en betydelig svækkelse af valutaen, hvilket har gjort de brasilianske varer billigere i udlandet.
 
Brasilien er verdens 5. største land med en enorm landbrugssektor og omfattende fødevareindustri, som har været hurtig til at omstille sig til en mere eksportorienteret produktion. Brasilien er verdens største eller næststørste eksportør af en række landbrugsvarer, herunder kyllingekød, oksekød og sojabønner, og de har planer om at blive hele verdens spisekammer. Men de har brug for hjælp til at gøre landbrugs- og fødevaresektoren i stand til at forædle fødevarerne og sikre højere effektivitet. Her er der gode muligheder for danske eksportører. Men det kræver hårdt arbejde at komme ind på det brasilianske marked. Et marked, der nok er præget af bureaukrati, et komplekst skattesystem, importtold og en høj grad af korruption, men som også er særdeles lukrativt, hvis først man har fået fodfæste. 
 
Risikoafdækning
EKF Danmarks Eksportkredit kan hjælpe med risikoafdækning og finansiering i forbindelse med dansk eksport til Brasilien. EKF har overvejende gode erfaringer med forretninger i landet og har erfaringer fra en række sektorer.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Lars Piil Damm

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Lars Piil Damm
+45 35 46 26 57

Gå direkte til land

Index for robots