Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Argentina


EKF's holdning til Argentina

Betalingsrisiko over middel EKF dækker risici på forretninger i landet, hvis køberne lever op til stramme krav, der begrænser EKF’s risiko. Betalingsrisikoen kan dog være så høj i forbindelse med bestemte typer forretninger, at EKF ikke ønsker at deltage i dem.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år6
Særlige dækningsvilkår
Offentlig køber: Krav om statsgaranti
1-5 år6
Særlige dækningsvilkår
Offentlig køber: Krav om statsgaranti
Over 5 år6
Særlige dækningsvilkår
Offentlig køber: Krav om statsgaranti
Særlige garantier6
Konkret afgørelse

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF
Suspenderet

Forretningsklima

Udfordrende forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er udfordrende eller dårlige. Der kan være omfattende problemer med flere aspekter af forretningsklimaet, og det kan være decideret besværligt at drive forretning i landet.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Spirende vækst i Argentina

Efter tilbagegang i 2016 er Argentina på vej tilbage på vækstsporet.

Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 9. marts 2017.

Med et befolkningstal på 44 millioner har Argentina trods en række år med økonomiske problemer et stort potentiale, og EKF oplever stor interesse fra danske virksomheder, der ønsker at eksportere til landet. Den nuværende regering, der tiltrådte i december 2015, er langt mere erhvervsvenlig end de foregående regeringer, hvorfor der er begrundet håb om en lysere fremtid for landet.

EKF Danmarks Eksportkredit kan i lyset af den positive udvikling i mange tilfælde medvirke til finansiering og risikoafdækning af dansk eksport til landet.

SEKTORER

1. Energi. Argentina har et stort behov for udbygning af energisektoren, hvorfor der er gode danske eksportmuligheder inden for bl.a. konventionel energiproduktion, vindenergi samt olie og gas. 

2. Landbrug og fødevarer. Regeringen har fjernet en række eksportskatter på landbrugsvarer. Landbrugssektoren er stor og spiller en vigtig rolle i genopbygningen af landets økonomi. Det vil kræve store investeringer i landbrugs-produktionsløsninger, hvor mange danske leverandører står stærkt.

ØKONOMI
Argentina har haft en lav økonomisk vækst i de senere år og var i recession med en negativ vækst på 2,2 pct. i 2016. I år ventes en vækst på 2,5 pct. Argentina er udfordret af de lave råvarepriser, da råvarer og forarbejdede landbrugsvarer udgør over 68 pct. af eksporten.

Dertil kommer den dybe recession i Brasilien, som aftager omkring 18 pct. af eksporten. Det ventes dog, at Brasilien vil få en lav, men positiv vækst i år efter to år med negativ vækst, hvilket vil gavne Argentinas eksport.

Staten Argentina, der er finansielt svag, indgik i 2016 en gældsaftale med en gruppe kreditorer og betaler på ny af på sin udenlandske gæld. Det betyder, at staten igen har fået adgang til finansiering på de internationale kapitalmarkeder. Den offentlige gæld udgjorde 52 pct. af BNP i 2016, hvilket er et niveau, som staten bør kunne håndtere.

Regeringen søger at få nedbragt den meget høje inflation, der var på 41 pct. i 2016. Det ventes, at den vil falde til omkring 17 pct. i år. Regeringen har fjernet valuta- og kapitalrestriktioner og har siden december 2015 stort set ladet den argentinske peso flyde, hvilket har resulteret i en markant svækkelse af pesoen i forhold til US-dollaren.

POLITISK RISIKO
Mauricio Macris regering er langt mere markedsorienteret end den foregående regering og har været i stand til at gennemføre en række vækstorienterede tiltag. Det er vigtigt for regeringen at få skabt økonomisk vækst i Argentina inden midtvejsvalget til parlamentet i oktober i år.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Lars Piil Damm

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Lars Piil Damm
+45 35 46 26 57

Gå direkte til land

Index for robots