Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Argentina


EKF's holdning til Argentina

Betalingsrisiko over middel EKF dækker risici på forretninger i landet, hvis køberne lever op til stramme krav, der begrænser EKF’s risiko. Betalingsrisikoen kan dog være så høj i forbindelse med bestemte typer forretninger, at EKF ikke ønsker at deltage i dem.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år6
Særlige dækningsvilkår
Offentlig køber: Krav om statsgaranti
1-5 år6
Særlige dækningsvilkår
Offentlig køber: Krav om statsgaranti
Over 5 år6
Særlige dækningsvilkår
Offentlig køber: Krav om statsgaranti
Særlige garantier6
Konkret afgørelse

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF
Suspenderet

Forretningsklima

Udfordrende forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er udfordrende eller dårlige. Der kan være omfattende problemer med flere aspekter af forretningsklimaet, og det kan være decideret besværligt at drive forretning i landet.

Yderligere information om Argentina

BEFOLKNINGSTAL AREAL BNP PER CAPITA
43.024.374 2.780.400 km212.873 US$

Læs mere om Argentina på Udenrigsministeriets hjemmeside

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Politisk sporskifte lyser op i Argentina
Ny regering forsøger at få Argentina ud af økonomisk morads
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 19. maj 2016.
 
Økonomisk oprydning skal sende Argentina på rette vej igen. En ny regering har taget de første spæde skridt til at trække landet ud af de økonomiske problemer, der kulminerede, da den tidligere regering defaultede på visse statsobligationer i 2014. Forholdet til de udenlandske investorer bliver hastigt bedre, og en obligationsudstedelse for nylig blev således en kæmpe succes og den største nogensinde i emerging market-regi. Den fornyede adgang til de internationale kapitalmarkeder skaber håb om bedre tider, men Argentina har stadig store udfordringer.  
 
SEKTORER
 
1.     Energi. Dårlige rammevilkår og manglende betalinger for el har resulteret i en nedkørt energisektor, der ikke kan producere strøm nok. Nu skal der investeres og vedvarende energi står højt på agendaen med fokus på både sol og vind. Danske virksomheder inden for vindenergi kan få mulighed for at få foden indenfor i Argentina.
 
2.     Landbrug og fødevarer. Saftige bøffer fra den enorme Pampas og soyabønner er blandt slagnumrene i fødevareeksporten. Landbrugssektoren er stor og ventes at spille en vigtig rolle i genopbygningen af landets økonomi. Det vil kræve store investeringer i landbrugs- og produktionsløsninger, hvor mange danske leverandører står stærkt.
 
ØKONOMI
Med det succesfulde salg af statsobligationer for 16,5 mia. dollar er Argentina kravlet over første store bump på vejen. Obligationsudstedelsen er den første siden landets statsbankerot i 2001/2002. Pengene skal primært gå til at betale internationale kreditorer tilbage, men adgangen til finansiering giver nye muligheder for Argentina, og ratingbureauerne har opgraderet staten Argentinas kreditværdighed.  Argentina har dog stadig store økonomiske problemer at kæmpe med, herunder en meget høj inflation og negativ økonomisk vækst. Argentina er udfordret af det kraftige fald i råvarepriserne, da råvarer og forarbejdede landbrugsvarer udgør over 65 pct. af Argentinas eksport. Dertil kommer den dybe recession i Brasilien, som aftager omkring 19 pct. af eksporten.
 
POLITISK RISIKO
Argentinas regering, der tiltrådte i december og ledes af Mauricio Macri, har skruet ned for de offentlige subsidier, strammet op på statsbudgettet og fjernet valutarestriktioner. Dermed oplever landet et markant skifte i forhold til den tidligere Kirchner-regering, der førte en uhensigtsmæssig økonomisk politik og forværrede erhvervsklimaet ved hjælp en række uortodokse tiltag såsom bl.a. valutarestriktioner, handelsrestriktioner og nationaliseringer. Macri-regeringens meget mere erhvervsvenlige kurs har til formål at fremme investeringer i det haltende erhvervsliv.
 
Spørgsmålet er, hvor længe der er politisk og social opbakning til de svære, men nødvendige beslutninger, som Macri-regeringen har truffet. Regeringen har ikke flertal i parlamentet, og derfor kan det blive svært at fastholde kursen. Første test blandt vælgerne kommer med midtvejsvalget næste år, og der skal regeringen nok bruge klare økonomiske forbedringer til at sikre sig vælgeropbakningen.
 
FINANSIERING
På grund af de mange økonomiske udfordringer bør danske eksportører udvælge argentinske samarbejdspartnere og bankforbindelser meget nøje.  

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Lars Piil Damm

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Lars Piil Damm
+45 35 46 26 57

Gå direkte til land

Index for robots