Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Argentina


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF stiller krav om garanti fra Finansministeriet på vegne af offentlige købere.
Privat køber ​EKF har særlige dækningsvilkår i landet – kontakt EKF.
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

Vekselfinansiering: Ikke vurderet - Kontakt EKF

Garantier i lokal valuta: Godkendt
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Markedsrapporter fra hele verden

EKF udarbejder løbende markedsrapporter om udvalgte lande i samarbejde med Dansk Erhverv. Rapporterne indeholder relevant information for danske virksomheder, der handler med eller investerer i udlandet.

Læs vores markedsrapport om Argentina her


 

Argentinsk fremgang giver danske eksportmuligheder

Siden Mauricio Macri tiltrådte som præsident i Argentina, er der gjort op med mange af hans forgængers fejlslagne politikker. Landet er tilbage på vækstsporet, og det giver eksportmuligheder for danske virksomheder, blandt andet inden for vedvarende energi.
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 22. februar 2018.
 
I december 2015 overtog Mauricio Macri præsidentposten og et Argentina i dårlig økonomisk forfatning. Hans forgænger, Cristina Kirchner, havde ført en fejlslagen økonomisk politik med bl.a. valuta- og importrestriktioner, eksportskatter og store offentlige subsidier. Som følge af en uholdbar fastkurspolitik over for US-dollaren var valutareserverne kørt i bund, og Argentina var i konflikt med en række udenlandske kreditorer om misligholdelse af statens gæld. Hverken staten eller virksomheder var i stand til at finansiere sig på de internationale kapitalmarkeder.
 
Erhvervsvenlig præsident
Mauricio Macri har skabt markante forbedringer på sine første to år. Som noget af det vigtigste indgik regeringen en aftale med de udenlandske kreditorer, der har sikret både staten og private virksomheder adgang til udenlandsk finansiering. Regeringen har også fjernet valuta- og kapitalrestriktioner og ladet den argentinske peso flyde stort set frit. Pesoen var overvurderet, så den blev svækket, da fastkurspolitikken blev opgivet.
 
En svækket peso styrker argentinske virksomheders konkurrenceevne og giver håb om øget eksport. Vækst på Argentinas største eksportmarked, Brasilien, der aftager ca. 18 pct. af eksporten, bidrager yderligere til håbet. Argentina eksporterer især landbrugsvarer, og det har givet optimisme i landbruget, at regeringen har fjernet stort set alle eksportskatter.
 
Det er en positiv udvikling for Argentina, og mens landet var i recession i 2016, ventes den økonomiske vækst at stige fra 2,8 pct. sidste år til 3,4 pct. i år. Den økonomiske fremgang medvirkede til at styrke regeringen ved midtvejsvalget i oktober 2017, og hvis Macri genopstiller til valget i 2019, vil han være favorit. Et genvalg kan skabe den politiske kontinuitet og økonomiske stabilitet, der er vigtig for lysten til at investere i landet.
 
Der er dog fortsat udfordringer for regeringen. Fx har den gennemført store forhøjelser af el- og gaspriserne for at nedbringe de tyngende offentlige subsidier og styrke de svage statsfinanser. Inflationen er også stadig høj. Den faldt fra 41 pct. i 2016 til 25 pct. sidste år – målet er at få den sænket gradvist til 5 pct. i 2020.
 
Vedvarende energi i kraftig vækst
Argentina har et mål om at nå 20 pct. vedvarende energi i 2025. For at nå det har regeringen afholdt flere auktioner, hvor de vedvarende energiprojekter, der har budt ind med de laveste priser, har vundet. Der har været efterspørgsel efter danske vindmøller på auktionerne, så EKF er involveret i finansieringen af flere vindforretninger i landet.
 
Auktionerne fortsætter frem mod 2025, så der vil være gode muligheder for danske virksomheder inden for blandt andet vind- og solenergi og biogas. Der vil også være muligheder inden for konventionel energi som diesel- og gasfyrede kraftværker, da Argentina har behov for udbygning af elproduktionskapaciteten som følge af manglende investeringer.
 
Landbrugssektoren og den store produktion af varer som kød og sojabønner er også vigtig for den fortsatte frem-gang. Det kræver investeringer i produktionsløsninger, og her kan der være potentiale for danske virksomheder. Der er også et marked for danske forbrugsvarer, da argentinerne er relativt velstående.
 
Argentina er et lovende, men udfordrende marked, så danske virksomheder anbefales at kontakte EKF, før de drager af sted.

 
 

Gå direkte til land

Lars Piil Damm

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Lars Piil Damm
+45 35 46 26 57

Gå direkte til land

Index for robots