Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Saudi Arabien


EKF's holdning til Saudi Arabien

Betalingsrisiko under middel EKF dækker som udgangspunkt risici på forretninger i landet. EKF vil dog i nogle tilfælde stille enkelte særlige krav til købere udover de almindelige minimumskrav til kreditværdighed.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år2
Minimum køberklasse 3 (CC3)
1-5 år2
Minimum køberklasse 3 (CC3)
Over 5 år2
Minimum køberklasse 3 (CC3)
Særlige garantier2
Minimum køberklasse 3 (CC3)

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF 

Forretningsklima

Moderat forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er moderate. Der kan være problemer med nogle aspekter af forretningsklimaet, herunder forhold som besværliggør mulighederne for at drive forretning.

Yderligere information om Saudi Arabien

BEFOLKNINGSTAL AREAL BNP PER CAPITA
27.345.986 2.149.690 km224.454 US$

Læs mere om Saudi Arabien på Udenrigsministeriets hjemmeside

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Saudi-Arabien (opdateret marts 2017)

Saudi-Arabien er Golfens og Mellemøstens stormagt, men efter flere år med historisk høje oliepriser, hvor Saudi-Arabien har opbygget anseelige økonomiske buffere, står udfordringer pludselig i kø for Saudi-Arabien. Saudi-Arabien forventes pga. USA’s faldende engagement i regionen at skulle medvirke til at løse flere regionale konflikter, herunder krigen i Yemen, der truer med at brede sig ind over landets grænser. Samtidig skal Saudi Arabien navigerer i en ny virkelighed med lave oliepriser.
 
Økonomisk udvikling
IMF vurderede i 2015, at Saudi-Arabien vil gå statsbankerot i 2021, hvis ikke landet laver store økonomiske reformer og spare-programmer. Pengene fosser ud af statskassen, og på få år er tocifrede overskud på både på de offentlige budgetter og betalingsbalancens løbende poster vendt til store underskud. Samtidig vokser den offentlige gæld i et foruroligende tempo. EKF vurderer dog, at gælden fortsat er på et moderat og håndterbart niveau.
 
Saudi-Arabien har dog et godt udgangspunkt. De gode år har betydet, at landet har oparbejdet anseelige reserver, herunder valutareserver til ca. 2 års import, hvilket er meget højt både i regionalt og globalt henseende. Landet har haft en tocifret økonomisk vækst for bare få år tilbage, og selvom landet nu er ramt af store økonomiske udfordringer, har Saudi-Arabien formået at opretholde en positiv økonomisk vækst. Alligevel bliver det afgørende for landet, at økonomien diversificeres i lyset af den store olieafhængighed, som genererer 80-90 pct. af statens samlede indtægter. Både for at mindske landets økonomiske sårbarhed, men også for at imødekomme et stigende indenlandsk forbrug af energi. Saudi Arabien har iværksat reformprogrammer for at fjerne landets afhængighed af olieeksporten inden 2030, men det er tvivlsomt, hvorvidt styret har politisk vilje og kapital til at gennemføre store forandringer, og der er risiko for at en langsom reformproces vil køre landet i sænk i en ny virkelighed med lave oliepriser.
 
Politisk udvikling
Saudi-Arabien er et af de mindst demokratiske lande i verden, og der er en voksende utilfredshed blandt befolkningen med kong Salman, som overtog posten efter kong Abdullah i januar 2015. Den saudiske økonomi skranter pga. de faldende oliepriser uden udsigt til, at priserne stiger betydeligt på kort sigt. Dertil kommer regeringens manglende resultater i de regionale konflikter, som er omkostningsfulde. Den interne politiske situation er også anspændt. Ud over landets mange udfordringer har den siddende kong Salman brudt med de hidtidige regler om, hvorledes magtfulde poster skal fordeles. Et Saudi-Arabien ramt af interne opgør og konflikter vil få alvorlige konsekvenser for hele regionen, som i forvejen er hårdt plaget.
 
Det sunnimuslimske Saudi-Arabien er en stor global og regional spiller og konkurrerer med det shiamuslimske Iran om at være Mellemøstens ultimative stormagt. Denne konflikt udspiller sig også i en række stedfortræderkrige i regionen, hvor landene deltager implicit gennem substantiel støtte til lokale grupper. Det iranske atomprogram og atomaftalen mellem Iran og de 5 permanente medlemmer af FN’s sikkerhedsråd og Tyskland har da også givet anledning til stor kritik fra Saudi-Arabien, idet aftalen betyder, at Iran igen bliver tilkoblet det internationale samfund, hvilket alt andet lige vil giver Iranerne øget velstand og indflydelse. Dertil kommer truslen fra Islamisk Stat, herunder risikoen for terrorangreb udført af hjemvendte ’foreign fighters’. Og endelig er stabiliteten truet af utilfredsheden blandt den marginaliserede gruppe af shia-muslimer svarende til 15 pct. af befolkningen. De saudiske sikkerhedsstyrker vil dog højst sandsynlig holde terrortruslen i skak.
 
EKF vurderer dog, at det bliver afgørende for Saudi-Arabiens stabilitet, om regeringen også på sigt formår at indfri befolkningens forventninger om en høj levestandard. 30 pct. af befolkningen er under 15 år, hvilket stiller store krav til muligheder for uddannelse, men også en vis grad af frihed. Et arabisk forår er dog ikke sandsynligt. Straffen for alene at tænke på oprør og utilfredshed med det siddende styre er en dødsdom.
 
Markedsmuligheder
De meget lave oliepriser har betydet, at Saudi-Arabien har sat økonomisk diversificering højt på dagsordenen for at mindske landets økonomiske sårbarhed.
 
·    Lave oliepriser og stigende indenlandsk efterspørgsel efter olie og gas stille øgede krav til den eksisterende og evt. ny olie- og gaskapacitet. Optimering af olie- og gassektoren bliver afgørende for, at Saudi-Arabien og også på langt sigt kan tilvejebringe ressourcer nok til både at imødekomme den indenlandske efterspørgsel og tjene penge på eksport.
 
·    Vedvarende energi er en del af den saudiske diversificeringsstrategi. Vind- og solenergi vil være med til at øge det samlede udbud af energi og give mulighed for at opretholde en større eksport af de konventionelle energiformer.
 
 
Kommercielt klima
Saudi-Arabiens kommercielle klima har en score på 2 i EKF’s model for kommercielt klima (på en skala fra 0-6, hvor 0 er bedst, og 6 er dårligst). Saudi-Arabien scorer bedst i det finansielle system klima (0) og dårligst på kontraktbrud (3), men klarer sig også godt i kategorien operationelt klima, hvor landet scorer 1.
 
Banksektoren er velkapitaliseret og har pæne hensættelser til sine nødlidende lån. Der eksisterer dog en risiko for, at kreditkvaliteten forværres i lyset af sektorens relativt store eksponering over for fast ejendom og den lave oliepris, hvilket vil have en negativ effekt på bankernes profitabilitet. De saudiske banker er godt ratet, og EKF har forhåndsgodkendt en række store banker.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Ane Juul Jonsson

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Ane Juul Jonsson
+45 35 46 26 92

Gå direkte til land

Index for robots