Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Saudi-Arabien


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Privat køber

EKF accepterer stærke købere svarende til minimum BB-.

Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

EKF kan godkende sager under 25 mio. kr. efter konkret vurdering uanset øvrige vilkår på landet.

Sektormæssige begrænsninger – kontakt EKF.
 

Vekselfinansiering: Godkendt med særlige forhold - Kontakt EKF

Garantier i lokal valuta: Godkendt
 

 

Markedsrapporter fra hele verden

EKF udarbejder løbende markedsrapporter om udvalgte lande i samarbejde med Dansk Erhverv. Rapporterne indeholder relevant information for danske virksomheder, der handler med eller investerer i udlandet.

Læs vores markedsrapport om Saudi-Arabien her


 

Saudi-Arabien – kronprinsens ’game of thrones’ øger usikkerheden

 
Saudi-Arabiens rivalisering med Iran genopblusser, mens kronprinsen konsoliderer sin magt indenlandsk og forsøger at navigere i en ny virkelighed med lave oliepriser.
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten den 30. november 2017
 
”På én generation er vi gået fra at ride kamel til at køre Cadillac. Med den måde vi forbruger penge på, er jeg bange for, at den næste generation kommer til at ride kamel igen”. Nogenlunde sådan lød ordene i 1970’erne i en besk kommentar fra Saudi-Arabiens daværende kong Faisal, efter at olien på få år havde skabt en nation af nyrige saudiarabere med et ekstravagant forbrug.
Kong Faisals ord har stadig vægt. For selvom de sidder på verdens næststørste oliereserve, vurderede IMF i 2015, at Saudi-Arabien vil gå statsbankerot i 2021, hvis ikke landet hurtigst muligt indfører omfattende økonomiske reformer.
Olieprisen ligger i dag på omkring halvdelen af, hvad den gjorde i 2008, da den toppede. Det er skidt for en økonomi som Saudi-Arabiens, hvor langt størstedelen af statens indtægter kommer fra olie, og hvor pengene fosser ud af statskassen. For samtidig med at indtægterne er reduceret betragteligt, vokser den offentlige gæld i et foruroligende tempo.
 
Magtkonsolidering
Under dække af at bekæmpe korruptionen har den 32-årige kronprins Mohammed bin Salman i løbet af de seneste uger interneret en række af Saudi-Arabiens ledende skikkelser på hotel Ritz-Carlton i hovedstaden Riyadh. Det kan få store følger for forretningslivet, investorernes tiltro og landets fremtidige politik både indenrigspolitisk og udenrigspolitisk.
Spørgsmålet er, om kronprinsen har vilje, opbakning og kapital til at gennemføre de nødvendige økonomiske reformer. Der er risiko for, at en langsom reformproces vil køre landet i sænk i en ny virkelighed med lave oliepriser. Regeringen har allerede tilbagerullet mindre reformer, hvilket vidner om vanskeligheden ved at indføre sparetiltag i et land, som er baseret på en social kontrakt mellem regeringen og befolkning.
90 procent af den lokale arbejdsstyrke er ansat i den offentlige sektor – og mange arbejder kun få timer om dagen. Kongelige familiemedlemmer nyder store privilegier, mens kvinder stort set ikke er på arbejdsmarkedet.
Hvis den sociale kontrakt brydes, og levestandarden falder, er der risiko for, at befolkningen begynder at kræve frihed og demokrati i stedet. Et ”arabisk forår” er dog næppe sandsynligt, for straffen for at tænke på oprør eller udtrykke utilfredshed med det siddende styre er fængselsstraf, piskning og ofte en dødsdom.
 
Truslen fra Iran
Mens den saudiarabiske kronprins konsoliderer sin magt indenlandsk, arbejder iranerne på at blive fuldt integreret med det internationale samfund igen. De to lande strides om at være regionens ledende stormagt, og Saudi-Arabien vil gøre, hvad der står i deres magt for at begrænset Irans indflydelse i regionen. De to lande engagerer sig på hver sin side af konflikterne i Syrien, Irak, Libanon og Yemen, men også i Bahrain og Qatar, hvor sidstnævnte ligger under for en omfattende boykot fra en række lande i regionen orkestreret af Saudi-Arabien. Rivaliseringen mellem Iran og Saudi Arabien er med til at skabe splittelse i regionen og tvinger i stigende omfang landene til at vælge side.
Der er altså masser af gode grunde til at sikre sig med en eksportkredit mod risikoen ved eksport til Saudi-Arabien. Men det presserede behov for at diversificere økonomien væk fra olien kan også give gode muligheder for dansk eksport inden for bl.a. vedvarende energi. 
 
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Ane Juul Jonsson

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Ane Juul Jonsson
+45 35 46 26 92

Gå direkte til land

Index for robots