Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Libanon


EKF's holdning til Libanon

Høj betalingsrisiko EKF dækker kun risici på forretninger i landet, hvis køberne lever op til meget stramme krav, der begrænser EKF’s risiko. Betalingsrisikoen kan dog være så høj, at EKF ikke ønsker at deltage i forretninger i landet.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år7
Krav om remburs/bankgaranti
1-5 år7
Krav om remburs/bankgaranti
Over 5 år7
Krav om remburs/bankgaranti
Særlige garantier7
Minimum køberklasse 1 (CC1)
Offentlig køber: Krav om statsgaranti

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF 

Forretningsklima

Udfordrende forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er udfordrende eller dårlige. Der kan være omfattende problemer med flere aspekter af forretningsklimaet, og det kan være decideret besværligt at drive forretning i landet.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Libanon (opdateret maj 2017)

Libanon var for få år siden et foregangsland i Mellemøsten med økonomisk liberalisering og høje vækstrater og kendt som Mellemøstens Paris. Men de massive flygtningestrømme fra Syrien kombineret med en meget stor offentlig gæld er blevet en alvorlig udfordring for landet, som er presset både økonomisk og politisk.
 
Økonomisk udvikling
Libanons serviceorienterede økonomi lider generelt under den politiske ustabilitet i landet og regionen, og landet er karakteriseret ved store underskud på de interne og eksterne balancer og høje gældsniveauer. Specielt den offentlige gæld er på et meget højt niveau på knap 150 pct. af BNP. EKF vurderer dog, at udenlandske donorer sandsynligvis vil træde til, hvis landet får problemer. Libanon har på trods af et meget højt gældsniveau en historik med altid at overholde sine internationale finansielle forpligtelser, og landet har generelt en effektiv håndtering af gældsserviceringen, hvorfor det vurderes at være usandsynligt, at Libanon får betalingsproblemer på kort sigt.
 
Den store flygtningestrøm fra Syrien lægger et stort politisk og økonomisk pres på landet. Hver fjerde indbygger i Libanon er flygtning fra Syrien, hvilket presser både de svage offentlige finanser og infrastrukturen. Flygtningene er primært sunnimuslimer, hvilket er med til skubbe til landets fine balance mellem sunnimuslimer, shiamuslimer og kristne. Det vægter positivt, at Libanon fortsat har relativt store udenlandske valutareserver, som svarer til ca. halvanden års import – dog er en stor andel af reserverne i guld. Libanon har underskrevet IMF’s artikel VIII, hvorved regeringen forpligter sig til et valutasystem uden restriktioner på overførsel af kapital. Libanon har et fastkurssystem, og det libanesiske pund er fastlåst til USD.
 
Libanon er meget afhængig af energiimport, men efter fundet af energi-ressourcer på libanesisk territorium er der udsigt til, at landet kan mindske denne afhængighed. Processen forsinkes af indenlandsk ustabilitet og de vanskelige globale markedsforhold samt uenighed mellem Libanon og Israel om, hvorvidt off-shore reserverne tilhører det ene eller det andet land.
 
Politisk udvikling
Libanon er religiøst og kulturelt et af de mest fragmenterede lande i Mellemøsten. Ca. 60 pct. af befolkningen er muslimer (shia- og sunnimuslimer), og ca. 40 pct. er kristne. Efter at have været uden præsident i mere end 2 år, blev Michel Aoun valgt i oktober 2016, og i december 2016 blev en ny regering dannet. Selvom dette er er en positiv udvikling, er parlamentet fortsat meget fragmenteret, hvilket mindsker regeringens politiske effektivitet. Den reelle magt hos præsidenten er desuden begrænset, hvorfor dette ikke har været afgørende for den politiske stabilitet.
 
Konflikten mellem sunni- og shiamuslimer i Syrien og Irak smitter også af på stabiliteten i Libanon. Specielt fordi den shiamuslimske oprørsgruppe Hizbollah med base i Libanon deltager aktivt i konflikten i Syrien på Assad-styrets side. Det har ført til gengældelsesangreb af forskellig karakter i Libanon, herunder i hovedstaden Beirut. Desuden har Hizbollah et anstrengt forhold til israelerne, som de var i krig med i 2006. Det er dog ikke sandsynligt, at Hizbollah og Libanon vil blive inddraget i en altomfattende krig på libanesisk territorium på kort til mellemlangt sigt.
 
 
Markedsmuligheder
En høj levestandard og mangel på energi giver muligheder for danske eksportører. Dertil kommer den hurtigt voksende befolkning i kølvandet på den store flygtningestrøm. Dette øger presser infrastrukturen, som også trænger til investeringer.
 
·    Den voksende befolkning stiller krav til bedre og udvidet infrastruktur. Her vil danske eksportører med denne ekspertise kunne bidrage til forbedringer.
 
·    Bæredygtige og energisparende løsninger inden for vedvarende energi er i høj kurs. Elektricitetsproduktionen har svært ved at følge med efterspørgslen, og det giver muligheder for de danske eksportører.
 
·    Det anslås, at omkring en sjettedel af befolkningen har diabetes, og en relativt høj levestandard har generelt kastet problemer af sig i form af livsstilssygdomme. Her er der muligheder for danske eksportører, som står stærkt inden for medicinalindustrien.
 
 
Kommercielt klima
Libanons kommercielle klima har en score på 5 i EKF’s model for kommercielt klima (på en skala fra 0-6, hvor 0 er dårligst, og 6 er bedst). Libanon scorer bedst i kategorien ekspropriation (2) og dårligst i kategorien finansielt system og korruption (6). Libanon har dog generelt en veludviklet og solid banksektor, som har været robust selv i krisetider.
 
Banksektoren er dog også meget stor og fungerer som en vigtig katalysator for funding gennem indskud fra udlandet. Generelt kan det operationelle klima og den finansielle sektor kommer til at lide under landets vanskeligheder, som følge af spillover fra konflikten i Syrien. EKF har forhåndsgodkendt et par banker. Det udelukker dog ikke, at andre banker vil kunne godkendes, hvis efterspørgslen opstår.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Ane Juul Jonsson

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Ane Juul Jonsson
+45 35 46 26 92

Gå direkte til land

Index for robots