Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Israel


EKF's holdning til Israel

Lav betalingsrisiko EKF dækker som udgangspunkt risici på forretninger i landet. Der vil normalt ikke blive stillet andre krav til købere end de almindelige minimumskrav til kreditværdighed.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år0
Særlige dækningsvilkår
1-5 år0
Særlige dækningsvilkår
Over 5 år0
Særlige dækningsvilkår
Særlige garantier0
Særlige dækningsvilkår

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF 

Forretningsklima

Godt forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er gode. Der kan være moderate problemer med enkelte aspekter af forretningsklimaet, men helhedsindtrykket er positivt.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Israel (opdateret maj 2017)

Israel er det eneste højindkomst OECD-land i regionen og skiller sig da også ud på mange punkter sammenlignet med nabolandene. Israel har elementer både fra den vestlige verden og Mellemøsten, som karakteriserer landet, og gør det unikt og fyldt med muligheder og udfordringer.
 
Økonomisk udvikling
Premierminister Netanyahu har fokus på økonomisk liberalisering. Israel har haft en moderat økonomisk vækst på et par procent de seneste år, og budgetunderskuddet er nedbragt en anelse og forventes at blive under 3 pct. af BNP i de kommende år. Israel er på grund af nye gasfund ikke længere importør af energi, hvilket har styrket landets eksterne position. Det afspejles i et solidt overskud på betalingsbalancens løbende poster og en stigende importdækning, der svarer til godt 1 års import.
 
Eksporten vil dog være påvirket af den relativt svage efterspørgsel fra Europa og den stærke valuta, som overordnet forværrer den israelske konkurrenceevne. Centralbanken har dog fokus på at opretholde en god konkurrenceevne gennem køb og salg af valuta, hvorfor det ikke er sandsynligt, at vi vil se meget store skred i kursen. Den relativt store valutareserve muliggør centralbankens aktive pengepolitik.
 
Den offentlige gæld er knap 60 pct. af BNP, mens udlandsgælden er knap 30 pct. Begge har dog været faldende de seneste år, og EKF vurderer, at Israel ikke vil have problemer med at finansiere og refinansiere sin gæld i lyset af det komfortable overskud på betalingsbalancen og landets gode adgang til funding.
 
Politisk udvikling
Regeringskoalitionen består af seks partier, og selvom de ideologisk set er nærmere hinanden sammenlignet tidligere regeringer, ses en hvis politisk ineffektivitet. Premierminister Netanyahu har dog været god til at håndtere den politiske situation og utilfredsheden i befolkningen, som lever med høje leveomkostninger og stor ulighed. Selvom der i de seneste år har været en del politisk ustabilitet, og Netanyahu har været mål for korruptionsanklager, er det dog sandsynligt, at premierministerens vil blive sidde på posten i de kommende år. Parlamentet er som udgangspunkt valgt for en periode på 4 år, men det er ikke lykkedes en koalition at blive siddende en fuld periode siden 1989. Det israelske politiske system er konstrueret således, at det er vanskeligt at etablere stabile politiske koalitioner, og det er da også sandsynligt, at Netanyahu udskriver valg før tid.
 
Mht. til det palæstinensiske selvstændighedsspørgsmål har premierministeren udvist vilje til at gå til forhandlingsbordet, men er afvisende over for to-statsløsningen. Derudover er der en lang række både indenrigspolitiske og udenrigspolitiske udfordringer, herunder ustabiliteten i Irak og Syrien, det anspændte forhold til Hizbollah i Libanon, som israelerne var i krig med i 2006, det anspændte forhold til Hamas, som kontrollerer Gaza og ikke mindst Irans atomprogram, som modtager stor kritik fra israelerne. Netanyahu mener, at aftalen baner vejen for, at iranerne kan udvikle et atomvåben på langt sigt. EKF vurderer dog ikke, at Israel har interesse i at involvere sig i en altomfattende krig med nogle af parterne på nuværende tidspunkt, da det vil få katastrofale konsekvenser for infrastruktur, industrielle zoner og civile aktiver.
 
Relationerne med USA og Europa er meget vigtige for Israels internationale diplomati, men disse relationer er sårbare over for Israels reaktioner i de regionale konflikter, specielt i spørgsmålet om Palæstina.
 
Markedsmuligheder
Høj befolkningstilvækst og stor købekraft betyder, at mulighederne er mange for danske eksportører. Energiefterspørgslen er hurtigt voksende i Israel pga. af en relativt høj befolkningstilvækst og en høj levestandard. Dertil kommer landets akutte behov for at øge antallet af boliger.
 
·    Fortsatte undersøgelser af de store gasreserver i middelhavet vil kræve massive investeringer i rørledninger, terminaler og anden infrastruktur, som kan materialisere forbrug og eksport at forekomsterne. Desuden skal vedvarende energi være med til at imødekomme det stigende forbrug og sikre en fortsat eksport af konventionel energi.
 
·    Boligmangel i Israel betyder, at der er stort potentiale for byggebranchen, og hvad der hører med af materialer og know-how. Staten har fokus på at løse problemet med de manglende boliger, hvorfor dette er en prioriteret sektor.
 
 
Kommercielt klima
Israels kommercielle klima har en score på 0 i EKF’s model for kommercielt klima (på en skala fra 0-6, hvor 0 er bedst, og 6 er dårligst). Israel scorer 0 i alle kategorier, herunder operationelt klima og finansielt system. Det finansielle system er overordnet stærkt, og bankerne er velkapitaliserede med en lav andel af nødlidende lån.
 
Bankerne er dog relativt eksponerede over for ejendomssektoren, men centralbanken fører et stramt tilsyn og en regulering, som tilsiger et konservativt forhold mellem låneandelen og ejendommens værdi, hvilket mitigerer risikoen. Der er kun enkelte banker i Israel, som er ratede. En af dem er den næststørste bank Bank Leumi Le, som EKF har forhåndsgodkendt. Det udelukker dog ikke, at vi kan godkende andre banker, hvis efterspørgslen opstår.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Ane Juul Jonsson

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Ane Juul Jonsson
+45 35 46 26 92

Gå direkte til land

Index for robots