Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Iran


EKF's holdning til Iran

Betalingsrisiko over middel EKF dækker risici på forretninger i landet, hvis køberne lever op til stramme krav, der begrænser EKF’s risiko. Betalingsrisikoen kan dog være så høj i forbindelse med bestemte typer forretninger, at EKF ikke ønsker at deltage i dem.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år6
Krav om remburs/bankgaranti
Offentlig køber: Krav om statsgaranti
1-5 år6
Krav om remburs/bankgaranti
Offentlig køber: Krav om statsgaranti
Over 5 år6
Krav om remburs/bankgaranti
Offentlig køber: Krav om statsgaranti
Særlige garantier6
Konkret afgørelse

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF
Suspenderet

Forretningsklima

Moderat forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er moderate. Der kan være problemer med nogle aspekter af forretningsklimaet, herunder forhold som besværliggør mulighederne for at drive forretning.

Yderligere information om Iran

BEFOLKNINGSTAL AREAL BNP PER CAPITA
80.840.713 1.636.000 km25.183 US$

For yderligere om landet henvises til Udenrigsministeriets hjemmeside.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Økonomisk stærkt Iran venter på Trump

Efter et år med fremgang for eksporten til Iran på grund af lempelsen af sanktionerne mod landet, genovervejer præsident Donald Trump nu USA’s forhold til landet. Det kan skabe store problemer for den globale samhandel med landet.
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 2. februar 2017.
 
Iran fejrede 16. januar et-års-jubilæet for ”Implementation Day”, hvor størstedelen af EU’s og FN’s sanktioner blev lempet, mens USA delvist hævede deres sanktioner. Lempelsen skete på baggrund af, at Iran og de fem permanente medlemmer af FN’s sikkerhedsråd i 2015 nåede frem til en aftale omkring det iranske atomprogram.

Optimismen omkring eksporten til Iran er til en vis grad afløst af en form for dødvande, indtil det er afklaret, hvilken vej den amerikanske udenrigspolitik blæser. Landet repræsenterer med 80 millioner indbyggere ellers et købestærkt marked og en økonomi i stærk vækst med et stort potentiale for udenlandske investorer og eksportører.

EKF oplever stor interesse for forretninger i Iran, og EKF har for nylig garanteret for den første remburs på en eksportforretning til Iran. Den danske eksport til det iranske marked steg ca. 60 procent til 1,6 milliarder kroner i de første 10 måneder af 2016 sammenlignet med samme periode i 2015. Eksporten domineres af medicinske og farmaceutiske produkter. Der er dog væsentlige udfordringer i forhold til at finde finansiering, når det drejer sig om større eksportordrer og infrastrukturprojekter.
 
FINANSIERING
Erfaringen viser, at eksport til Iran i praksis er meget vanskeligt for eksportører, der ikke er kunder i en af de få banker, der er åbne for forretninger i Iran, herunder at bekræfte remburser og transferere penge. Lignende udfordringer gør sig gældende for eksportører i andre lande, der ønsker at handle med Iran. Første skridt for danske virksomheder, der ønsker at handle med Iran, er derfor at kontakte deres bank og høre, hvilke muligheder de har.
 
SEKTORER
1) Fødevarer/forbrug Iranerne har en solid købekraft, og de løftede sanktioner har sat gang i forbruget af internationale forbrugsvarer og fødevarer i høj kvalitet. Her kan danske selskaber finde et attraktivt marked. 

2) Vedvarende energi
Irans energisektor er nedslidt, og med udsigt til et stigende elforbrug er der igangsat en plan for udbygning, hvori der ligger ambitiøse mål for grøn energi. Her indgår der også satsning på vindenergi, hvilket giver åbenlyst potentiale for danske leverandører.

ØKONOMI
Økonomisk set har Iran et solidt udgangspunkt med stærke nøgletal, og de forventede vækstrater ligger på 5-6% i de kommende år. Dermed vil væksten overstige væksten i de fleste andre lande i regionen. Irans offentlige gæld er relativt lav på omkring 12 procent af BNP, og udlandsgælden udgør under 2 procent af BNP. Iran har verdens næststørste olie- og gasreserver og en stærk landbrugssektor. Inflationen er faldet betydeligt i 2016, og ligger nu på omkring 8 procent, hvilket er det laveste niveau i et årti.
 
POLITISK RISIKO
Den iranske præsident Rouhani har lagt meget politisk kapital i forhandlingerne af atomaftalen, og et sammenbrud af aftalen kan potentielt bane vejen for valget af en såkaldt hardliner til præsident ved det kommende valg i maj 2017. Det kan forværre forholdet mellem Iran og Vesten igen. Det vurderes dog, at Rouhani står rimeligt stærkt på grund af atomaftalens store popularitet.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Christina Petersen

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Christina Petersen
+45 35 46 27 36

Gå direkte til land

Index for robots