Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Iran


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 EKF udsteder p.t. ikke nye garantier.

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF stiller krav om garanti fra Finansministeriet på vegne af offentlige købere.
Privat køber EKF accepterer de allerstærkeste købere i landet svarende til minimum BB-. ​EKF accepterer ikke risiko på private købere i landet – se under Banker om eventuel mulighed for dækning via bankmarkedet.
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

Vekselfinansiering: Ikke vurderet - Kontakt EKF

Garantier i lokal valuta: Ikke vurderet - Kontakt EKF
 

 

Markedsrapporter fra hele verden

EKF udarbejder løbende markedsrapporter om udvalgte lande i samarbejde med Dansk Erhverv. Rapporterne indeholder relevant information for danske virksomheder, der handler med eller investerer i udlandet.

Læs vores markedsrapport om Iran her


 

​Iran – amerikanske trusler hæmmer eksport

Trumps trusler om sanktioner mod Iran har en afskrækkende effekt på bankernes finansieringslyst

Denne analyse blev bragt i Jyllands-Posten 8. marts 2018.

I januar fejrede Iran, at det var to år siden, at atomaftalen blev implementeret og hovedparten af FN’s, EU’s og USA’s årelange sanktioner blev løftet. Men den danske eksport til det olierige land er endnu ikke blevet det eventyr, man havde håbet på. For selvom det internationale atomagentur har vurderet, at iranerne lever op til aftalen, så mener den amerikanske præsident Trump ikke, at iranerne lever op til "ånden" i aftalen. Iran har både udført ballistiske missiltest og opretholdt sin finansielle og militære støtte til en række af aktørerne i konflikterne i bl.a. Syrien, Irak og Yemen.

Nødbremse
Udfordringen er, at amerikanerne har en nødbremse indbygget ind i deres del af atomaftalen. Den betyder, at den amerikanske præsident skal recertificere aftalen hver 90. dag, og at han kan vælge at sende beslutningen videre til kongressen. ’"Fix the deal", har den amerikanske præsident meldt ud, og med det mener Trump ikke at finde en diplomatisk løsning, men at der skal lægges yderligere pres på Iran.

Trumps truende retorik og de mulige konsekvenser, hvis USA egenhændigt genindfører sanktioner, har lagt en voldsom dæmper på internationale bankers lyst til at finansiere handel med Iran. For amerikanerne ikke bare truer, de har også tidligere udstedt store bøder til udenlandske banker, der har aktiviteter i USA og handler med Iran. Det betyder, at europæiske banker har været særdeles tilbageholdende med at engagere sig i Iran.
 
Stort investeringsbehov
Den danske eksport til Iran steg med 60 procent fra 2015 til 2016, hvor den var på cirka 2 milliarder kroner, men potentialet vurderes at være mindst tre gange så stort og er fortsat uindfriet. For Iran har efter en årrække med sanktioner en enorm appetit på udenlandske varer. Maskiner, materiel til olieindustrien, minesektoren, byggesek-toren, landbruget, sundhedsvæsnet og fødevaresektoren, luftfartsindustrien, infrastruktur og vedvarende energi og ikke at forglemme helt almindelige forbrugere. De er alle sultne efter vestlige kvalitetsvarer.
 
Grundlaget for øget handel mellem Danmark og Iran er på plads. For EKF har indgået en aftale med Iran, der betyder, at det iranske finansministerium er parat til at garantere for udvalgte eksportforretninger til Iran, og dermed har EKF Danmarks Eksportkredit mulighed for at spænde sikkerhedsnettet ud under de danske virksomheder og banker, så de ikke risikerer at miste penge, hvis amerikanerne gør alvor af deres trusler, og betalingsvejene sander helt til.
 
Usikkerheden er gift
Men balladen om den amerikanske præsidents utilfredshed med atomaftalen er ikke den eneste risiko ved handel med Iran. Banksektoren er underudviklet efter de mange år med sanktioner. Andelen af nødlidende lån er høj, og kapitaliseringen for en række private og statsejede banker er faretruende lav. Men det vurderes som usandsynligt, at staten vil lade bankerne gå konkurs, fordi det vil være ødelæggende for Irans forhold til det internationale samfund.
 
Amerikansk enegang i forhold til atomaftalen har tidligere vakt furore blandt aftalens øvrige parter i EU og FN.
EU har dog indvilliget i at indgå i en "seriøs dialog" om det iranske missilprogram. Men den amerikanske udenrigspolitik vil nok være uforudsigelig, så længe Trump sidder bag skrivebordet i Det Ovale Værelse, så stor usikkerhed og skarp retorik vil være en del af det risikobillede, man skal forholde sig til, hvis man vil handle med Iran. Det vurderes dog, at der vil komme en form for afklaring til maj, hvor Trump igen skal godkende de amerikanske sanktionslempelser.


 


Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Iran og bankerne

Idet EKF ikke kan agere bank, er der altid behov for at have en kommerciel bank med på forretningen, for at EKF kan yde garanti og støtte op om transaktionen. Vi anbefaler derfor eksportøren at kontakte sit eget pengeinstitut for at høre om mulighederne for at foretage Iran-transaktioner.  

Ane Juul Jonsson

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Ane Juul Jonsson
+45 35 46 26 92

Gå direkte til land

Index for robots