Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til De Forenede Arabiske Emirater


EKF's holdning til De Forenede Arabiske Emirater

Betalingsrisiko under middel EKF dækker som udgangspunkt risici på forretninger i landet. EKF vil dog i nogle tilfælde stille enkelte særlige krav til købere udover de almindelige minimumskrav til kreditværdighed.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år2
Ingen restriktioner
1-5 år2
Ingen restriktioner
Over 5 år2
Ingen restriktioner
Særlige garantier2
Ingen restriktioner

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringer3
Ingen restriktioner

Forretningsklima

Moderat forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er moderate. Der kan være problemer med nogle aspekter af forretningsklimaet, herunder forhold som besværliggør mulighederne for at drive forretning.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Forenede Arabiske Emirater (opdateret maj 2017)

De Forenede Arabiske Emirater er et mindre land i Golfen med gode muligheder, men også store forskelle. Landets 7 emirater er meget forskellige målt ressourcer og rigdom, og de største handelsmæssige muligheder er at finde i de to største emirater Dubai og Abu Dhabi, som er landets handelsmæssige centre.
 
Økonomisk udvikling
Emiraterne er mere økonomisk diversificeret end mange andre lande i Golfen, men alligevel er landet i høj grad afhængig af indtægter fra oliesektoren og er dermed mærket af de lave oliepriser. På trods af den lave oliepris har emiraterne opretholdt en positiv økonomisk vækst. Landets gældsniveauer er moderat høje, men vurderes fortsat at være håndterbare, selvom landets refinansieringsbehov på kort sigt er stort og skal dækkes både på de nationale og internationale kapitalmarkeder. Dirhamen følger den amerikanske dollar, og den styrkede dollar har betydet en forringet konkurrenceevne uden for oliesektoren. På den anden side sikrer fastkurspolitikken en vis økonomisk stabilitet.
 
Det føderale budget udgør kun 1/10 af de samlede udgifter, og størstedelen af landets samlede udgifter stammer fra Dubai og Abu Dhabi. Dermed administreres de offentlige finanser fortrinsvis af de enkelte emirater. Dubai’s regering og statsrelaterede virksomheder har en samlet gæld, der svarer til ca. 1/3 af landets BNP. Det er dog sandsynligt, at de statsrelaterede virksomheder overordnet vil være i stand til at honorere deres gæld, selvom enkelte betalingsproblemer kan forekomme.
 
Landets store stabiliseringsfond giver fortsat mulighed for at opretholde et relativt højt forbrug på trods af faldet i olieprisen og produktionsniveauet, som er dikteret af en OPEC-aftale. Dette skal ses i lyset af, at regeringen trods alt foretager enkelte sparetiltag herunder nedskæringer af subsidier til brændstof, elektricitet og vand. Desuden nyder landet generelt godt af at være anset som et ’safe-haven’ i en region, der ellers er præget af konflikter. Den offentlige sektor er dog fortsat stor og udgør en hjørnesten i den sociale kontrakt mellem regering og befolkning, idet denne genererer mange arbejdspladser til befolkningen.
 
Politisk udvikling
De Forenede Arabiske Emirater er en sammenslutning af 7 autonome emirater, men Abu Dhabi står i spidsen for udenrigspolitikken i lyset af emiratets størrelse og olieressourcer. Emiren Sheikh Khalifa af Abu Dhabi er da også præsident for de Forenede Arabiske Emirater og nyder opbakning fra den politisk elite herunder premierministeren for landet. Sheikh Khalifas helbred er dårligt, men præsidentens noget yngre bror er allerede udnævnt som kronprins og fungerer i praksis som regent. Det er sandsynligt, at overdragelsen af magten vil være problemfri og ikke vil medføre store ændringer i den politiske linje. Samlet set vurderer EKF, at den politiske situation vil være stabil på kort til mellemlangt sigt. Desuden slår myndighederne hårdt ned på uro, hvilket er med til at opretholde et politisk status quo, selvom de nordlige emirater udviklingsmæssigt halter bagud sammenlignet med de rigere emirater, hvilket kan give anledning til nogen grad af utilfredshed. Det er dog ikke sandsynligt, at landet i de kommende år vil gennemgå en demokratiseringsproces, men det er heller ikke sandsynligt, at befolkningen vil stille krav herom.
 
De Forenede Arabiske Emirater nyder godt af samarbejdet i Gulf Co-operation Council (GCC), hvor især den eksterne trussel fra Islamisk Stat har medført et større sammenhold blandt medlemslandene. Emiraternes beliggenhed udgør i nogen grad en risiko i lyset af ustabiliteten, som præger det meste af regionen. Idet landet deltager aktivt i kampen mod Islamisk Stat og i krigen i Yemen, er der en øget risiko for gengældelsesangreb. Der er internt delte meninger om Iran og atomaftalen og betydningen for den regionale magtbalance. Faktum er dog, at aftalen vil genoplive en vigtig handelsrelation, idet Emiraterne traditionelt har været en vigtig handelsdestination for iranerne, hvilket vil komme landets økonomi til gode.
 
Markedsmuligheder
De Forenede Arabiske Emirater har lavet et større program for forbedringer af infrastrukturen og vil i de kommende år foretage massive investeringer i en række infrastrukturprojekter relateret både til transport og energi.
 
·    Store investeringer i infrastruktur er en prioritet for regeringen ikke mindst i forbindelse med det statens program for at udvide både tog- og metrokapaciteten. Dubai alene planlægger at investere USD 7 mia. infrastrukturprojekter i forbindelse med World Expo i 2020.
 
·    Der er en stigende efterspørgsel efter elektricitet, hvilket har medført en stigende fokus på vedvarende energi og løsninger, der kan sikre energieffektiviseringer. Som en række andre lande i Golfen glæder det om at sikre sig, at det sorte guld fortsat kan eksporteres og generere indtægter til staten.
 
 
Kommercielt klima
De Forenede arabiske Emiraters kommercielle klima har en score på 0 i EKF’s model for kommercielt klima (på en skala fra 0-6, hvor 0 er bedst, og 6 er dårligst). Landet scorer bedst i kategorierne operationelt klima, juridisk system, kontraktbrud og korruption (0) og dårligst i finansielt system (3).
 
Banksektoren er overordnet velkapitaliseret, men der eksisterer også udfordringer, som presser bankernes profitabilitet. Statsrelaterede virksomheder er relativt forgældede og søger løbende refinansiering, hvilket skal ses i lyset af en relativt høj andel af nødlidende lån omkring 7 pct. på sektorniveau. Bankerne i de Forenede Arabiske Emirater er dog godt ratede, og EKF har forhåndsgodkendt en række banker.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Ane Juul Jonsson

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Ane Juul Jonsson
+45 35 46 26 92

Gå direkte til land

Index for robots