Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Pakistan


EKF's holdning til Pakistan

Høj betalingsrisiko EKF dækker kun risici på forretninger i landet, hvis køberne lever op til meget stramme krav, der begrænser EKF’s risiko. Betalingsrisikoen kan dog være så høj, at EKF ikke ønsker at deltage i forretninger i landet.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år7
Minimum køberklasse 1 (CC1)
1-5 år7
Minimum køberklasse 1 (CC1)
Over 5 år7
Kun købere med særlige meritter
Særlige garantier7
Minimum køberklasse 1 (CC1)

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF 

Forretningsklima

Udfordrende forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er udfordrende eller dårlige. Der kan være omfattende problemer med flere aspekter af forretningsklimaet, og det kan være decideret besværligt at drive forretning i landet.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Genvej kan løfte Pakistan
Gigantisk aftale om at skabe 3000 km transportvej til Kina tvinger Pakistan til at forbedre sikkerheden. 
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 3. september 2015.
 
Mens økonomien tager solide skridt fremad, står sikkerhedssituationen i stampe i Pakistan. Men landets gigantiske aftale med Kina om at bygge en transportkorridor på langs af Pakistan over de næste 15 år kan medvirke til at forbedre sikkerheden i landet og dermed åbne for mere handel. Kina vil investere mere end 300 mia. kr. i at bygge veje, jernbaner, kraftværker og rørledninger for at skabe en alternativ rute til olieimport og sende kinesiske varer uden om Malaccastrædet. Mens kineserne ventes at løfte anlægsopgaverne selv, kan eksportører hente fortrøstning i de kontante sikkerhedskrav, som følger i hælene på projektet.
 
SEKTORER
1.    Energi. Utilstrækkelig energiforsyning er en stor barriere for vækst, ikke mindst i forhold til at forløse potentialet i tekstilindustrien. Grøn energi er i fokus i regeringens plan for udbygning af elforsyningen, der skal afhjælpe de mange strømafbrydelser. Her er dansk teknik og danske løsninger oplagte.
 
2.    Fødevarer. Med en hastigt voksende middelklasse, der er villig til at bruge penge på kvalitetsmad, er der et stigende marked for både direkte fødevareeksport og for udstyr til den pakistanske fødevareindustri.
 
3.    Infrastruktur. Væksten i Pakistan øger også presset for forbedringer af infrastrukturen. Mens kineserne sætter sig på udviklingen af China-Pakistan Economic Corridor, vil der være masser af projekter i den øvrige del af landet, hvor også danske konsulenter kan bidrage med knowhow.
 
ØKONOMI
Nedbringelse af subsidier, øget skattebase og generel forbedring af de offentlige finanser har stået højt på reformagendaen. Og der virker til at være styr på økonomien. Lav inflation, stabil valuta og mindre offentlige underskud peger den rigtige vej, mens en relativt høj udlandsgæld kan udfordre på sigt.
 
POLITISK RISIKO
Premierminister Nawaz Sharifs regering har tidligere manglet opbakning i befolkningen til at tage det store livtag med terrorgrupperne, men terroraktioner mod civile mål, som angrebet i december sidste år mod en skole i Peshawar, og nu den kinesiske forbindelse kan sparke det i gang. Forholdet mellem den civile regering og militæret har været anspændt, men nu indtager militæret igen en central rolle i terrorbekæmpelsen og i forhold til Indien.
 
FINANSIERING
Dårlig sikkerhed, korruption og svært juridisk klima gør det kommercielle klima udfordrende.
Af samme grund er det primært store danske selskaber, som opererer i landet, men den økonomiske vækst i landet gør det interessant for andre at holde et vågent øje. Forbedres sikkerhedssituationen de kommende år, vil EKF i højere grad kunne hjælpe de danske eksportører, der gerne vil ind på det pakistanske marked.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Christina Petersen

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Christina Petersen
+45 35 46 27 36

Gå direkte til land

Index for robots