Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Iran


EKF's holdning til Iran

Betalingsrisiko over middel EKF dækker risici på forretninger i landet, hvis køberne lever op til stramme krav, der begrænser EKF’s risiko. Betalingsrisikoen kan dog være så høj i forbindelse med bestemte typer forretninger, at EKF ikke ønsker at deltage i dem.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år6
Krav om remburs/bankgaranti
Offentlig køber: Krav om statsgaranti
1-5 år6
Krav om remburs/bankgaranti
Offentlig køber: Krav om statsgaranti
Over 5 år6
Krav om remburs/bankgaranti
Offentlig køber: Krav om statsgaranti
Særlige garantier6
Konkret afgørelse

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF
Suspenderet

Forretningsklima

Moderat forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er moderate. Der kan være problemer med nogle aspekter af forretningsklimaet, herunder forhold som besværliggør mulighederne for at drive forretning.

Yderligere information om Iran

BEFOLKNINGSTAL AREAL BNP PER CAPITA
80.840.713 1.636.000 km25.183 US$

For yderligere om landet henvises til Udenrigsministeriets hjemmeside.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Eksportører øjner guld i Iran-aftale
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 21. januar 2016.
 
Sanktionerne mod Iran forsvinder. Erklæring mellem EKF og Irans finansministerium understøtter dansk eksport.
 
Teheran står til at blive en ny spændende destination for danske eksportører. Atomaftalen og lempede sanktioner baner vej til iranske marked og en befolkning på 80 mio. med en opsparet købelyst og investeringsbehov.  Den danske handelsdelegation med deltagelse af 60 virksomheder i begyndelsen af januar har lagt et stærkt fundament for fremtidigt samarbejde. Gamle erhvervskontakter blev genetableret, og nye blev skabt. I samme anledning underskrev EKF en erklæring om at genoptage forretninger med Iran på vegne af de danske eksportører. Det forventes, at erklæringen munder ud i en konkret rammeaftale og derved får skabt en solid døråbner for danske virksomheder til det iranske marked. Der ventes nemlig hård konkurrence på markedet, idet Iran har et solidt økonomisk udgangspunkt og besidder nogle af verdens største oliereserver, som giver landet et stort potentiale som handelsdestination.
 
ØKONOMI:
Implementeringen af atomaftalen betyder, at Iran igen tilkobles det internationale samfund og åbner op for en lang række økonomiske muligheder efter en årrække med omfangsrige sanktioner mod landet. Høj inflation og vækstdyk kan ikke viske billedet af en bundsolid økonomi væk, idet Iran har polstret sig massivt i de gode olieår, hvor de store olieforekomster har fyldt statskassen og sikret, at landets gæld er fortsat er meget lav. Spørgsmålet er nu, hvor meget Iran kan øge olieproduktionen, efter at alle handelsveje er åbnet igen, idet produktionsapparatet trænger til store investeringer. Sanktionerne og landets isolation har betydet, at landet har haft omfangsrige kapitalrestriktion, og adgang til udenlandsk valuta er en stor udfordring for landet. Den officielle vekselkurs er for de få, hvilket efterlader den menige iraner til at veksle på gaden til en ringere kurs, og denne begrænsning kan hæmme forretningerne med udlandet. Der er angiveligt et godt stykke vej til normalisering, og selv om den iranske centralbank ønsker en fælles valutakurs for alle, bliver der formentlig en overgangsperiode med restriktioner. 
 
FINANSIERING:
Under det succesfulde danske eksportfremstød i Iran for nylig underskrev EKF en erklæring med Irans finansministerium, som tilkendegiver EKF’s interesse i at genoptage forretninger med Iran på vegne af de danske eksportører. Dette stærke signal ventes at blive fulgt op af en endelig rammeaftale, som gerne skal omfatte en række iranske banker. Dette skal være med til at stille danske eksportører stærkere og sikrere på et marked med stor konkurrence. Den iranske banksektor er dårligt reguleret og er hæmmet af mange nødlidende lån samt dårlig kapitalisering og er generelt blevet trykket af sanktionerne. Som eksportør skal man derfor kigge sig godt for, selv om staten – især i denne situation med behov for at sætte gang i tingene og sikre tilliden fra udlandet – ventes at holde hånden under bankerne. Iran opererer med både statsejede, semistatsejede, private og udviklingsbanker. Sektoren ventes at udvikle sig markant den kommende tid, fordi den skal spille en afgørende rolle i at få gang i handlen igen.
 
SEKTORER:
 
1)    Fødevarer/forbrug. Iranerne besidder solid købekraft og et sanktionsløft vil dels øge velstanden på sigt og dels sætte gang i forbruget af internationale forbrugsvarer og fødevarer i høj kvalitet, som iranerne bruger mange penge på. Her kan danske selskaber finde et attraktivt marked.  
 
2)    Vedvarende energi. Irans energisektor er nedslidt, og med udsigt til et stigende elforbrug er der igangsat en plan for udbygning, hvori der ligger ambitiøse mål for grøn energi. Her indgår der også satsning på vindenergi, hvilket giver åbenlyst potentiale for danske leverandører.
 
 
POLITIK:
Vejen ind i det gode, internationale selskab igen understreger en positiv udvikling i det politiske klima i Iran. Landets unikke styreform med den åndelig leder Ali Khamenei som statsoverhoved og endelig beslutningstager og præsident Hassan Rowhani som den udførende magthaver, har sikret landet relativt stor stabilitet de senere år. De mere moderate holdninger fra præsidenten har således nydt bred opbakning, hvilket har givet mulighed for at indgå atomaftalen med Vesten og få løftet embargoen. Således øjner Iran selv nogle kæmpe fordele ved at blive en del at det internationale samfund igen. Den udadvendte politik ventes at have meget stor opbakning i den veluddannede befolkning, der pludselig står med helt andre muligheder økonomisk og jobmæssigt.
 

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Julie Jensen Grøn

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Julie Jensen Grøn
+45 35 46 26 85

Gå direkte til land

Index for robots