Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Pakistan


EKF's holdning til Pakistan

Høj betalingsrisiko EKF dækker kun risici på forretninger i landet, hvis køberne lever op til meget stramme krav, der begrænser EKF’s risiko. Betalingsrisikoen kan dog være så høj, at EKF ikke ønsker at deltage i forretninger i landet.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år7
Minimum køberklasse 1 (CC1)
Offentlig køber: Krav om statsgaranti
1-5 år7
Minimum køberklasse 1 (CC1)
Offentlig køber: Krav om statsgaranti
Over 5 år7
Minimum køberklasse 1 (CC1)
Offentlig køber: Krav om statsgaranti
Særlige dækningsvilkår
Særlige garantier7
Minimum køberklasse 1 (CC1)
Offentlig køber: Krav om statsgaranti

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF 

Forretningsklima

Udfordrende forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er udfordrende eller dårlige. Der kan være omfattende problemer med flere aspekter af forretningsklimaet, og det kan være decideret besværligt at drive forretning i landet.

Pakistan har gjort op med terroristerne
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 26. maj 2017.
 
Den danske eksport til Pakistan er vokset næsten 40% siden 2013 og vokser fortsat. For Pakistan er et land med en vækst på små 5 procent, en ung og eksplosivt voksende befolkning på omkring 200 millioner og en tilsvarende voksende og købestærk middelklasse.
En del af væksten skyldes den tekstilproduktion, der er flyttet fra Kina til Pakistan, hvor lønningerne er lavere, men dog ikke så lave som i Bangladesh.
Pakistan - og ikke mindst Pakistans betalingsbalance – har nydt godt af de lave priser på kul og olie. Men landet befinder sig i en tilstand af konstant energimangel. Det store problem er den statssubsidierede energiforsyning, der lider af en voldsom underkapacitet. Pakistanerne slås med strømafbrydelser på 3-6 timer hver dag. Det er et stort problem for en række virksomheder, og gør reelt visse dele af industriproduktionen umulig. Det anslås at Pakistan vækst ville være helt op til 2 procent højere, hvis der var tilstrækkelig med energi. Det mærker man også i landbrugssektoren. Pakistan er verdens 5. største mælkeproducent, men manglende mulighed for at køle mælken ned, gør det vanskeligt at gøre mejeriproduktion til en god forretning.
 
Kølige forhold
Pakistan har et køligt forhold til sine naboer Indien og Afghanistan og et noget anstrengt forhold til USA. Det gør dog ikke så meget, så længe de har et tæt forhold til Kina. For kineserne er involveret i både finansieringen, leveringen af og konstruktionen af en række store infrastruktur- og energioptimeringsprojekter – ikke mindst den såkaldte kinesisk-pakistanske handelskorridor, der skal sikre transport af kinesiske varer gennem Pakistan.
Der bygges havne, motorveje, broer og kraftværker som aldrig før. Det er synlige og populære projekter, som også har til hensigt at sikre præsident Nawal Sharif genvalg i 2018, og det er projekter, som danske eksportører i stigende grad får andel i.
Danske virksomheder inden for shipping, cement, maskiner, rådgivende ingeniører, logistik og transport har gode muligheder i Pakistan, og senest den danske transportgigant DSV åbnet i Pakistan under eget navn.
 
Rivaliserende terrorbevægelser
Pakistan har været hårdt plaget af terror, og er den nation i verden, der har været hjemsted for flest, rivaliserende terrorbevægelser – både nationale og udenlandske. Al-Qaeda og forskellige fraktioner af Taleban er blot et par af dem. Terrorangreb har været voldsomme og hyppige, men de seneste år har militæret været stålsatte i bestræbelserne på at få bugt med terrorbevægelserne.
Det har givet mere fredelige tilstande og har medført, at det danske Udenrigsministeriet har lempet på rejsevejledningen, så det nu tillades med nødvendige rejser i store dele af landet.
Traditionelt har den danske eksport bestået af maskiner, kemikalier og medicin. Men den voksende middelklasse har en stor appetit på blandt andet fødevarer af høj kvalitet. I stedet for blot at importere er en række fødevarevirksomheder i Pakistan begyndt at arbejde med fødevareforædling og fødevaresikkerhed. Her er der gode muligheder for danske eksportører af landbrugsudstyr og udstyr til forædling i fødevareindustrien.
 
Høj korruption
Pakistan har et af de vanskeligste forretningsklimaer i Asien med en udbredt korruption, og EKF vurderer landet til at have den højeste risikoklasse. For valutareserverne er lave og nærmer sig det kritiske punkt, fordi der importeres så meget kul og olie. Valutaen forventes at falde jævnt, og man skal som eksportør derfor være meget opmærksom på betalingsrisikoen. Det anbefales derfor, at dække sig ind med en eksportgaranti. EKF åbnede i 2015 for dækning med kreditter på op til 7 år for købere med høj kreditværdighed.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Christina Petersen

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Christina Petersen
+45 35 46 27 36

Gå direkte til land

Index for robots