Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Mongoliet


EKF's holdning til Mongoliet

Betalingsrisiko over middel EKF dækker risici på forretninger i landet, hvis køberne lever op til stramme krav, der begrænser EKF’s risiko. Betalingsrisikoen kan dog være så høj i forbindelse med bestemte typer forretninger, at EKF ikke ønsker at deltage i dem.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år6
Krav om remburs/bankgaranti
1-5 år6
Krav om remburs/bankgaranti
Over 5 år6
Kun købere med særlige meritter
Særlige garantier6
Konkret afgørelse

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF
Konkret afgørelse

Forretningsklima

Moderat forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er moderate. Der kan være problemer med nogle aspekter af forretningsklimaet, herunder forhold som besværliggør mulighederne for at drive forretning.

Yderligere information om Mongoliet

BEFOLKNINGSTAL AREAL BNP PER CAPITA
2.953.190 1.564.116 km24.096 US$

Læs mere om Mongoliet på Udenrigsministeriets hjemmeside

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Store potentialer i Mongoliets naturressourcer
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 28. april 2016.
 
Guld og kobber i undergrunden samt perfekte forhold for sol- og vindenergi gør Mongoliet til et interessant, men risikofyldt eksportmarked.
 
Af Peter Toft, chefanalytiker EKF
 
Gobiørkenens golde vidder får snart et gyldent skær. I Mongoliet sætter man sin lid til, at opbygningen af nogle af verdens største miner vil forgylde landet. De enorme forekomster af guld, kobber og andre mineraler er blandt landets få eksportartikler og er landets fremtidige økonomiske livline – især efter at den kinesiske afmatning har ført til markant lavere kulimport fra Mongoliet. Det har ramt landet hårdt. De blot 3 mio. indbyggere i det enorme nordøstasiatiske land havde ellers vænnet sig til tocifrede vækstrater. Nu kan de imidlertid se frem til en usikker periode i de kommende to-tre år inden investeringerne i de nye guld- og kobberminer begynder for alvor. Regeringen arbejder samtidig på at etablere vedvarende energi i et land, der har masser af sol og vind, men ligger meget isoleret og har en uudviklet infrastruktur. Det store, tyndtbefolkede land rummer derfor muligheder for danske eksportører. Mongoliet er dog et meget uforudsigeligt og risikabelt marked med stor politisk indblanding og et svagt erhvervsklima.
 
SEKTORER
 
1.    Minedrift/infrastruktur. Udviklingen af minesektoren i Mongoliet giver udsigt til vækst for udenlandske aktører i de kommende år. At etablere store miner i det enorme, øde land kræver at veje, jernbaner og anden infrastruktur bliver udbygget for at understøtte minesektoren. Danske specialister inden for udstyr og viden kan finde et voksende marked her.
 
2.    Energi/fjernvarme. Mongoliet importerer i dag energi fra Rusland og Kina, men har med særdeles gode vind- og solforhold masser af potentiale for selvforsyning og endda energieksport. De store afstande og et uudviklet energinet udgør dog indtil videre en hæmsko. Som et af de koldeste lande i verden har landet også et stort potentiale for fjernvarme.
 
ØKONOMI
 
Lavere vækst i Kina og de lavere priser på råvarer har ramt Mongoliets økonomi hårdt. Den store nabo i syd aftager ca. 90 pct. af eksporten. Derfor er udviklingen af guld- og kobberminen OT2 i Gobi-ørkenen blevet en reel redningsplanke. Minen, der er blandt verdens rigeste forekomster af kobber, ventes at gå i drift i 2020-21. Regeringen har satset stærkt på projektet og øget den offentlige gæld markant for at udbygge infrastrukturen. Eksportindtægterne kommer derfor til at lande på et tørt sted på fem års sigt efter de voksende mineinvesteringer. Indtil da vil Mongoliets økonomi balancere på en knivsæg, med gælds- og betalingsproblemer og en meget lille valutareserve. Også på lang sigt vil Mongoliets økonomi sandsynligvis opleve voldsomme op- og nedture på grund af den ensidige fokus på råstoffer. Den usikkerhed bør danske eksportører søge at gardere sig mod. 
 
POLITISK RISIKO
 
Mongoliet er demokratisk, men er et ungt demokrati efter 70 års kommunistisk styre. Den politiske scene kendetegnes af populisme, personlige netværk og erhvervsinteresser, som gør den langsigtede politiske retning uforudsigelig. De tætte handelsrelationer til Kina og udbredt frygt for kinesisk indflydelse præger både den politiske debat og befolkningens holdninger. Mongoliets rolle som stødpude mellem Kina og Rusland har for længst lært landets magthavere at træde varsomt udenrigspolitisk. Til gengæld har politikerne betalt dyre lærepenge for dårlig håndtering af de udenlandske mineselskabers interesser i landet, hvor pludselige indgreb og lovændringer har skadet landets omdømme blandt udenlandske investorer.
 
FINANSIERING
Banksektoren er udfordret og kæmper med nødlidende lån. EKF anbefaler eksportører kun at benytte de bedste banker som eksempelvis TDBM og Khan Bank og generelt tage forholdsregler mod de politiske og kommercielle risici i Mongoliet. Særlige risici knytter sig også til valutaen, töröggen. EKF stiller krav om remburs ved forretninger i landet med risiko på private købere.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Peter Toft

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Peter Toft
+45 35 46 26 53

Gå direkte til land

Index for robots