Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Mongoliet


EKF's holdning til Mongoliet

Betalingsrisiko over middel EKF dækker risici på forretninger i landet, hvis køberne lever op til stramme krav, der begrænser EKF’s risiko. Betalingsrisikoen kan dog være så høj i forbindelse med bestemte typer forretninger, at EKF ikke ønsker at deltage i dem.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år6
Krav om remburs/bankgaranti
1-5 år6
Krav om remburs/bankgaranti
Over 5 år6
Kun købere med særlige meritter
Særlige garantier6
Konkret afgørelse

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF 

Forretningsklima

Moderat forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er moderate. Der kan være problemer med nogle aspekter af forretningsklimaet, herunder forhold som besværliggør mulighederne for at drive forretning.

Råvarekollaps presser Mongoliet til randen af statsbankerot
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 15. december 2016.

Af Peter Toft, chefanalytiker, EKF
 
Mongoliets økonomiske fremtidsudsigter er dystre i en årrække. Landets énstrengede økonomi med stor afhængighed af kobber- og kuleksport og af en altoverskyggende afsætning til ét eksportmarked, Kina, er på randen af kollaps. I øjeblikket står Mongoliet med en voldsom udenlandsgæld, som landet ikke kan betale tilbage. Herudover har landet et dårligt kommercielt klima.
 
SEKTORER
 
1.    Minedrift. Mongoliets økonomiske potentiale ligger i minedrift, og landet har fortsat store uudnyttede råvareressourcer, blandt andet ligger verdens største kobberåre i landet. Der går dog nogle år endnu, inden mineproduktionen- og eksporten for alvor når en stor volumen og landet må krydse fingre for bedre råvarepriser efter det globale priskollaps.
 
2.    Energi. El-nettet og elproduktionen i Mongoliet er underdimensioneret, og der er et kraftigt behov for udbygning. Investeringer af denne type er dog vanskelige lige nu på grund af den nuværende nedtur for statsfinanserne og det komplekse energimarked i landet.
 
3.    Grøn omstilling. Mongoliet  har et stort potentiale for energiproduktion- og eksport, og landet ville kunne dække flere  gange sit samlede energibehov med solceller, vindmøller og kul. Men landets relative isolation hæmmer udviklingen samtidig med den svære økonomiske krise og det dårlige investeringsklima.
 
ØKONOMI
 
Den aktuelle situation i Mongoliet er præget af betydelige balanceproblemer og svag økonomisk vækst. Den økonomiske aktivitet er dykket i takt med lave råstofpriser og et fald i udenlandske investeringer i landets helt afgørende minedrift. Mens økonomien voksede med imponerende 17 pct. i 2011 faldt væksten i 2014 til 7,8 pct. og i år anslåes BNP blot at vokse med 1,7 pct.
Mongoliet er tynget af en stor og stigende udlandsgæld skabt af både offentlig og privat gældsætning siden 2009. Gælden er dels blevet forøget pga. en betydelig import af udstyr og låntagning for at udvikle minesektoren og infrastrukturen, men også store investeringer i velfærd såsom socialt boligbyggeri og et statsstøttet låneprogram til boligejerne. Samtidig er landet nu ramt af svigtende skatte- og valutaindtægter pga. de lave priser på kobber og kul samt den svagere vækst i Kina, der aftager knapt 90 pct. af Mongoliets eksport.
 
Regeringen har samtidig skabt tvivl om rammerne for udenlandske investeringer, hvilket har bidraget til et markant fald i disse. Landets valutareserve faldt til blot tre måneders importdækning i 2015, mens valutaen har tabt 13 pct. af sin værdi over for dollaren i år. Valutareserven er dermed ikke stor nok til, at Mongoliet kan servicere sine udenlandske gældsforpligtelser i 2017 uden hjælp, og landet rygtes at være i dialog med IMF.
 
POLITISK RISIKO
 
Mongoliet er et ungt, men fuldt udviklet demokrati, og det politiske system er overordnet stabilt. Der har været flere fredelige magtskifter siden 1990.
Den politiske scene er imidlertid omskiftelig og præget af korruption og politisk opportunisme snarere end velforankrede og langsigtede ideologiske standpunkter. Dette bidrager til et uforudsigeligt politisk klima, hvilket er særligt udfordrende for udenlandske investorer. Der har blandt andet været gjort politiske indgreb med bagudvirkende kraft for at begrænse udenlandsk ejerskab og forsøg på at genåbne eksisterende kontrakter indgået med udenlandske virksomheder gennem lovgivning, særligt i strategisk vigtige sektorer som minedriften..
 
FINANSIERING
Mongoliet har har et udfordrende erhvervsklima og en svag banksektor. EKF accepterer ikke risici i landet direkte på virsomheder, men accepterer bankgaranterede forretninger på 5-årige kredittider med de bedste banker. På længere kredittider accepterer EKF forretninger med særlige meritter fx statsgarantier eller særlig stor valutaindtjening.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Peter Toft

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Peter Toft
+45 35 46 26 53

Gå direkte til land

Index for robots