EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Kina


EKF's holdning til Kina

Betalingsrisiko under middel EKF dækker som udgangspunkt risici på forretninger i landet. EKF vil dog i nogle tilfælde stille enkelte særlige krav til købere udover de almindelige minimumskrav til kreditværdighed.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år2
Minimum køberklasse 4 (CC4)
Særlige dækningsvilkår
1-5 år2
Minimum køberklasse 3 (CC3)
Særlige dækningsvilkår
Over 5 år2
Minimum køberklasse 3 (CC3)
Særlige dækningsvilkår
Særlige garantier2
Minimum køberklasse 4 (CC4)
Særlige dækningsvilkår

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringer2
Konkret afgørelse

Forretningsklima

Moderat forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er moderate. Der kan være problemer med nogle aspekter af forretningsklimaet, herunder forhold som besværliggør mulighederne for at drive forretning.

Kina – en storm under opsejling
 
Af Peter Toft, Chefanalytiker EKF
 
Denne artikel blev bragt i Jyllandsposten den 15. juni 2017
 
Populærvidenskabelig kaosteori siger, at når en sommerfugl basker med vingerne på den ene side af kloden, kan det starte en orkan på den anden side af jorden. Sådan forholder det sig også med Kina – men i en helt anden skala. For Kina er verdens næststørste økonomi, og ifølge World Economic Forum er cirka 39 procent af verdens vækst drevet af Kina. Når Kinas vækstrater falder, vil det derfor have en negativ effekt på hele verdensøkonomien.
Det er kun få uger siden, at ratingbureauet Moodys nedgraderede Kina fra en Aa3 til A1-rating. Det er første gang i mange år, at Kinas kreditværdighed er blevet nedgraderet af Moody’s, og andre ratingbureauer har på tilsvarende vis nedgraderet Kinas kreditværdighed. En af grundene er, at Kina er ekstremt forgældet, og med en gældsprocent på 250% af BNP, har de et af verdens højeste gældsniveauer – og det stiger fortsat.
 
Svær statsstyring
Når Kina på knap 40 år har udviklet sig fra at være et af verdens fattigste lande til at være verdens næststørste økonomi, skyldes de markedsreformer, der er gennemført og styret med fast hånd af staten siden 1980.
Kineserne er startet fra nulpunktet og har skabt en vækstsucces ved at producere billigt og efterligne andres teknologier. De har arbejdet sig op i værdikæden fra tekstilproduktion over billig elektronik til at være tæt på verdensførende i flere brancher. Samtidig er det på kort tid lykkedes at flytte flere hundrede millioner hænder fra ineffektivt landbrug til mere produktive virksomheder i byerne. Kineserne er på kort tid gået fra kun at kunne at drømme om at købe sig en støvsuger til både at købe køleskab, bil og egen lejlighed. Men det betyder, at den kinesiske arbejdskraft nu ikke er nær så billig, som den har været. Lønningerne er i dag tæt på niveauet i Øst- og Sydeuropa. Det betyder, at hvis man skal drive den kinesiske økonomi videre og fastholde de høje vækstrater, skal Kina leve af innovation og produkter med højere værdiskabelse, kvalitet og service, og der skal i højere grad satses på det hjemlige marked frem for eksport. Men de kinesiske forbrugere er stadig tilbageholdende og vil hellere spare op end forbruge. Væksten er har derfor i høj grad været drevet af statsstyret gældsfinansieret forbrug i store investeringer. Samtidig med, at kineserne nu står med et presserende behov for omstilling af økonomien, har landet altså opbygget en gældsboble, der truer med at briste.
 
Fødevareskandaler i kø
Potentialet for danske eksportører er dog fortsat stort. Den købestærke middelklasse foretrækker i stigende grad udenlandske varer af høj kvalitet. De seneste år har fødevareskandalerne stået i kø: frugter og grønsager med pesticiderester, grise med pest, nikkel i Det hænger tæt sammen med forureningen - et andet stort og voksende politisk problem, der på tilsvarende vis giver muligheder for danske eksportører. Kina har en række byer, der er så forurenede, at de er livsfarlige at opholde sig i. Den kinesiske regering ved godt, at den er gal, og har derfor igangsat verdens største grønne omstilling. Men udfordringen er næsten uoverskuelig. Danske teknologier kan være en del af løsningen - forudsat de er konkurrencedygtige på prisen.
 
Uformelle lån
Et af de store, akutte økonomiske problemer er banksektoren. Den finansielle sektor består af en række statsejede banker, der helst låner ud til ineffektive, offentlige virksomheder, men sjældnere til små og mellemstore virksomheder. De er i stedet overladt til den private banksektor og uformelle lån, der vurders at udgøre ca. 30 pct. af banksektoren udlån. ’Skyggebankerne’ og private bankers dårlige lån vokser hurtigt og er en tikkende bombe under økonomien. Kombinationen af meget forgældede virksomheder og svagere vækst kan være det, der udløser en ubehagelig storm over Kina og resten af verden. EKF anbefaler derfor, at man dækker sig ind med en eksportgaranti, når man eksporterer til Kina.
​​​​

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Hvad karakteriserer Asien?

Der er store regionale forskelle landene imellem. Få EKF's analytikeres bud på, hvad der rører sig i regionen lige nu.
​Læs med her

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Peter Toft

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Peter Toft
+45 35 46 26 53

Gå direkte til land

Index for robots