EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Japan


EKF's holdning til Japan

Lav betalingsrisiko EKF dækker som udgangspunkt risici på forretninger i landet. Der vil normalt ikke blive stillet andre krav til købere end de almindelige minimumskrav til kreditværdighed.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år0
Begrænset dækning grundet EU-regler
Ingen restriktioner
1-5 år0
Begrænset dækning grundet EU-regler
Ingen restriktioner
Over 5 år0
Ingen restriktioner
Særlige garantier0
Ingen restriktioner

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF 

Forretningsklima

Godt forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er gode. Der kan være moderate problemer med enkelte aspekter af forretningsklimaet, men helhedsindtrykket er positivt.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Japan – Asiens syge, gamle dame
 
Af Peter Toft, chefanalytiker EKF
Denne artikel blev bragt i Jyllandsposten den 6. oktober 2017
 
Når kronprinseparret på tirsdag ankommer til Japan på officielt statsbesøg bliver det til et land, der ikke ligner noget andet i verden.
 
Japan er med en statsgæld på 233 procent af BNP verdens mest forgældede industriland, og de har befundet sig i lavvækst i mere end to årtier. Fødselstallet er dalende, og den japanske befolkning forventes at være reduceret med en tredjedel inden 2050. Shinzo Abe, der nu er på sit femte år som premierminister, har forsøgt sig med alle de tiltag, der ifølge de gængse økonomiske teorier burde sætte gang i økonomien. I samarbejde med Japans centralbank har han forsøgt at stimulere væksten med negative renter og ved at lade seddelpressen køre, så yennen udhules i værdi. Oveni har regeringen sat blus på det offentlige forbrug, og dermed en endnu højere statsgæld. Alt sammen for at øge investeringslysten, forbedre konkurrenceevnen og kickstarte det indenlandske forbrug. Men stik mod forventninger har det ikke sat gang i en forbrugsfest.
 
Forandring
Japan er på mange måder ’Asiens gamle syge dame’. Japanerne bliver gamle, og det efterlader en enorm forsørger- og gældsbyrde til de yngre generationer.
Medicinalvarer udgør omkring en tredjedel af den danske eksport, men også danske høreapparater går som varmt brød, ligesom der er stort potentiale for leverandører inden for ældreplejen. Trods det faktum, at den japanske realløn er faldet næsten uafbrudt siden år 2000, er købekraften høj, og den danske eksport til Japan er vokset siden finanskrisen, så den i dag udgør lidt over 15 mia. kroner årligt. For japanerne er vilde med alt, hvad der er dansk – uanset om det er HC Andersen eller dansk design, møbelkunst og mode. Der er stor efterspørgsel efter rene, danske fødevareprodukter men også efter produkter, der kan effektivisere landbruget og fødevaresektoren. Efter ulykken på Fukushima atomkraftværket i 2011 besluttede japanerne at satse mere på naturgas og vedvarende energi bl.a. offshore vind, hvor danske leverandører er i front.
 
Industrimirakel
Japan blev bogstaveligt talt bombet tilbage i udvikling i de sidste måneder af 2. verdenskrig, og ligesom Vesteuropa modtog de solid økonomisk støtte fra amerikanerne til genopbygningen efter krigen. Det var på det fundament, at det japanske industrimirakel blev skabt. Der blev satset på billig produktion af andre landes højteknologiske løsninger, statsstøtte til eksportsektoren og høje toldmure.
Det førte til, at japanerne i 1980’erne kom til at være dominerede både inden for bilbranchen og højteknologi. Men i 1991 sprang en gældsfinansieret bolig- og aktieboble. Siden har Japan stået i økonomisk dødvande. Ikke mindst fordi lande som Kina, Taiwan og Sydkorea i dag producerer højteknologi langt billigere.
Japanerne er veluddannede men ikke særligt entreprenante. Landet præget af store industrikonglomorater, de har verdens længste arbejdstider, og det er svært at skabe store, nye produktivitetsforbedringer. Skal japanerne igen op i gear, kræver det derfor politisk mod til at gennemføre reformer, der fremmer konkurrenceevne og iværksætteri. Svag konkurrence i landbruget er et fokusområde, men der skal også skabes et mere mobilt arbejdsmarked og tages et opgør med en stivnet, mandsdomineret virksomhedskultur for at skabe mere mobilitet og få flere kvinder ud på arbejdsmarkedet.
Selvom Japan er et marked, der på sigt vil skrumpe pga. det faldende befolkningstal, så er forretningsklimaet i top. Korruptionen er lav, og japanerne har et godt og velfungerende juridisk system og en veludviklet banksektor. Det fremmer betingelserne for vækst og investeringer.
EKF kan som udgangspunkt afdække politiske og kommercielle risici på lang sigt i Japan. Den japanske yen kan være volatil, og EKF anbefaler at danske eksportører afdækker sig mod valutarisikoen.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Peter Toft

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Peter Toft
+45 35 46 26 53

Gå direkte til land

Index for robots