Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Indonesien


EKF's holdning til Indonesien

Betalingsrisiko under middel EKF dækker som udgangspunkt risici på forretninger i landet. EKF vil dog i nogle tilfælde stille enkelte særlige krav til købere udover de almindelige minimumskrav til kreditværdighed.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år3
Minimum køberklasse 3 (CC3)
1-5 år3
Minimum køberklasse 3 (CC3)
Over 5 år3
Minimum køberklasse 3 (CC3)
Særlige garantier3
Minimum køberklasse 3 (CC3)

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringer3
Konkret afgørelse

Forretningsklima

Moderat forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er moderate. Der kan være problemer med nogle aspekter af forretningsklimaet, herunder forhold som besværliggør mulighederne for at drive forretning.

Yderligere information om Indonesien

BEFOLKNINGSTAL AREAL BNP PER CAPITA
253.609.643 1.904.569 km23.534 US$

Læs mere om Indonesien på Udenrigsministeriets hjemmeside

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

​Selvsikkert Indonesien spiller med musklerne
Præsident Joko Widodo vægter indenrigspolitisk markering over forholdet til Australien.

Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 12. marts 2015.

Indonesiens nye magtfulde præsident Joko Widodo står over for sin første internationale test. Han fastholder nemlig sin barske linje mod narkotika fra valgkampen og afviser at bremse henrettelsen af to australske statsborgere. Præsidenten vil vise sin hårdhed på den nationale scene og samtidig signalere, at Indonesien på dette felt og en række andre punkter er klar til at spille med musklerne internationalt. Det bliver en balancegang, idet landet meget gerne vil tiltrække udenlandske investorer og holde linjen varm til nære handelspartnere som Kina, USA og Japan. For at tækkes investorerne arbejdes der på en række strukturelle reformer, som skal sikre et bedre kommercielt klima, nedbringe bureaukratiet og bekæmpe den udbredte korruption i verdens fjerdestørste befolkning. Regeringen planlægger desuden store offentlige investeringer i infrastrukturen for at nedbringe erhvervslivets transportomkostninger og forbedre forholdene for landets landbrugssektor.

SEKTORER
  1. Infrastruktur/anlæg. Pengene og viljen er på plads til at gennemføre store offentlige infrastrukturprojekter, der indgår som en vigtig søjle i vækststrategien. Danske selskaber kan måske få en rolle i at etablere nye jernbaner, havne og transportsystemer, som skal opføres i verdens største øgruppe.
  2. Landbrug og fødevarer. Præsidenten vil modernisere landets landbrug og fødevareproduktion ved at investere i nye gødningssystemer og fiskeriudstyr.
 
ØKONOMI
Øget privatforbrug, flere offentlige investeringer og vækst i eksporten kommer til at drive Indonesiens vækstrater op på omkring 6 pct. årligt de kommende år. Med en stor, ung befolkning og et lavt lønniveau kan Indonesien langsomt overtage rollen som global fabrikshal fra Kina. Indonesien har desuden mange råstoffer, som kan bringes i spil. Landets økonomi er relativ stærk med en offentlig gæld på kun 25 pct. af BNP. Regeringens investeringsplaner er udover infrastruktur rettet mod sundhed og uddannelse.  
 
POLITISK RISIKO
Indonesiens optrappede brug af dødsstraf har skabt international røre, idet en række udlændinge enten netop er blevet skudt eller står foran henrettelse. Med de to australiere på listen tager forholdet til nabolandet endnu engang en rutsjetur. De tætte handelsbånd og Indonesiens rolle som foretrukken feriedestination ventes dog at fortsætte, men en række narko- og immigrationssager tester de to landes forhold. Præsident Joko Widodo er i høj grad folkets mand, og han har med flere højtprofilerede sager sendt klare signaler om sin kontante kurs. På den økonomiske front har han uden folkeligt protester formået at fjerne brændstofsubsidier og arbejder generelt på at udbrede sine succesfulde udviklingsplaner fra sin tid som guvernør i Jakarta til hele landet. Blandt de teknologiske løsninger Widodo vil udbrede, er et statsligt kreditkort til fattige studerende. Direkte overførsel af midler til indkøb af undervisningsmaterialer skal forhindre, at pengene ender i de forkerte lommer.
 
FINANSIERING
Der er en række sunde og velpolstrede banker i landet, og et nyt lovforslag om at begrænse udenlandsk ejerskab af bankerne til 40 pct. ser ikke ud til at kunne få flertal i Senatet. Det seneste års konservative kreditgivning har nedbragt mængden af nødlidende lån, hvilket generelt er positivt for landet finansielle sektor.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Anne Andreassen

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Anne Andreassen
+45 35 46 26 59

Gå direkte til land

Index for robots