Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Indonesien


EKF's holdning til Indonesien

Betalingsrisiko under middel EKF dækker som udgangspunkt risici på forretninger i landet. EKF vil dog i nogle tilfælde stille enkelte særlige krav til købere udover de almindelige minimumskrav til kreditværdighed.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år3
Minimum køberklasse 3 (CC3)
1-5 år3
Minimum køberklasse 3 (CC3)
Over 5 år3
Minimum køberklasse 3 (CC3)
Særlige garantier3
Minimum køberklasse 3 (CC3)

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringer3
Konkret afgørelse

Forretningsklima

Moderat forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er moderate. Der kan være problemer med nogle aspekter af forretningsklimaet, herunder forhold som besværliggør mulighederne for at drive forretning.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Indonesien lokker med høj vækst og politisk stabilitet

Verdens tredjestørste demokrati, Indonesien, burde tiltrække sig meget mere opmærksomhed fra danske eksportører. Danmarks eksport til landet lå sidste år på lige over en milliard kroner, hvilket er lavt i forhold til indbyggertallet på 250 millioner. Landets økonomi er relativt robust med høje vækstrater drevet af stigende privatforbrug hos en voksende middelklasse.
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 1. december 2016. 
 
SEKTORER
 
1.    Infrastruktur. Indonesien investerer markant i infrastruktur, hvilket også er nødvendigt for at binde det befolkningstætte ørige sammen. Danske byggekompetencer er i høj kurs i landet.
 
2.    Landbrug og fødevarer. Indonesiens regering prioriterer en høj grad af fødevaresikkerhed og selvforsyning. Der er særlig fokus på produktionen af oksekød og mejerivarer. Det skaber muligheder for danske eksportører af fødevareteknologi som mejeriudstyr, fodermaskiner og slagteriudstyr.
 
3.    Råstoffer og minedrift. Indonesiens undergrund er rig på råstoffer som kul, olie, gas og nikkel. Den siddende regering forsøger at bevare produktionen og bearbejdningen af råstofferne inden for landets grænser, så eksportindtjeningen øges på trods af råvareprisfald.
 
ØKONOMI
 
Indonesiens økonomiske vækst har været let aftagende siden 2011 i takt med prisfald på diverse råvarer, som er en vigtig eksportkilde for Indonesien. I år er der imidlertid udsigt til, at væksten stiger, og økonomien forventes at vokse med godt 5 pct. om året frem mod 2018.  Indonesien har en stabil og relativ lav inflation, og dette ventes at fortsætte de næste par år. Valutaen rupiah er forholdsvist stabil.
Regeringens satsning på at udbygge infrastrukturen har været længere tid om at komme i gang end forventet, men investeringerne forventes at stige med godt 5 pct. de kommende år. Der satses på investeringer i nye veje, havne og kraftværker. Den indonesiske økonomis vækstpotentiale holdes dog noget tilbage bl.a. af et ufleksibelt arbejdsmarked og en dårlig infrastruktur.
 
POLITISK RISIKO
 
Den politiske situation i Indonesien er overordnet stabil. Præsident Joko Widodo kom til magten i efteråret 2014 med en ambitiøs reformagenda om at fremme produktiviteten i landets fremstillingssektor, mineindustri og landbrug.
Jokowi, som præsidenten populært kaldes, har indtil videre haft succes med at gennemføre en række økonomiske reformer, og han har sørget for at placere egne embedsmænd i en række nøgleministerier. Egentlige institutionelle reformer, herunder bekæmpelse af korruption og en mindskelse af bureaukratiet, har det dog vist sig svært at gennemføre.
Præsident Jokowi vurderes at vægte indenrigspolitik over forholdet til sine handelspartnere. Hans udenrigspolitiske linje er mere offensiv og protektionistisk end den tidligere regerings ’thousand friends and no enemies’-strategi. Jokowis politik er dog en balancegang, idet landet meget gerne vil tiltrække udenlandske investorer og holde linjen varm til nære handelspartnere som Kina, USA og Japan. Det ses bl.a. ved at regeringen i år har lempet restriktionerne på udlændinges mulighed for at investere i Indonesien, men visse sektorer er fortsat underlagt begrænsninger.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Christina Petersen

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Christina Petersen
+45 35 46 27 36

Gå direkte til land

Index for robots