Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Indien


EKF's holdning til Indien

Betalingsrisiko under middel EKF dækker som udgangspunkt risici på forretninger i landet. EKF vil dog i nogle tilfælde stille enkelte særlige krav til købere udover de almindelige minimumskrav til kreditværdighed.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år3
Ingen restriktioner
1-5 år3
Minimum køberklasse 4 (CC4)
Over 5 år3
Minimum køberklasse 4 (CC4)
Særlige garantier3
Ingen restriktioner

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringer3
Særlige dækningsvilkår

Forretningsklima

Moderat forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er moderate. Der kan være problemer med nogle aspekter af forretningsklimaet, herunder forhold som besværliggør mulighederne for at drive forretning.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.


Indien har fuld damp på væksten


Denne analyse fra EKF's analytiker Christina Petersen er bragt i Jyllands-Posten 23. marts 2017.
 
De næste fem år ventes at transformere den indiske økonomi. Regeringen i det folkerige land har allerede taget et stort skridt i forhold til at strømline landets finans- og pengepolitiske rammer, og deres inflations- og budgetmål vil understøtte den makroøkonomiske stabilitet. Det forventes også, at infrastrukturen forbedres væsentligt. Indien udskiftede i november pengesedler svarende til 86 pct. af de cirkluerende rupees. Formålet er at bekæmpe den sorte økonomi og booste den officielle økonomi. Indien vokser hurtigere end Kina og forventer en årlig vækst på omkring syv pct. over de næste fem år. I dag ligger Danmarks eksport til Indien blot på 2,3 mia. kroner, men der er et langt større potentiale.
 
SEKTORER
1.     Grønne løsninger. Danske løsninger og knowhow er relevant, når 300 millioner fattige indere skal have løftet levestandarden og sikres rent drikkevand. Samtidig har regeringen søsat planer om bedre affalds- og spildevandshåndtering, mest synligt med planerne om at rense vandet i den hellige Ganges-flod og om ”100 smart cities” med grøn profil, dvs. mønsterbyer med bæredygtige løsninger for vand, affald og energi.
 
2.     Energi.  Indien ventes at komme til at spille en hovedrolle inden for energiinvesteringer de kommende år, og der er store muligheder for danske virksomheder inden for vindenergi, transmissionsløsninger og energieffektivitet.
 
3.     Forbrug. Med en stor og voksende middelklasse er Indien et voksende marked for kvalitetsprodukter inden for fødevarer, mode og design. Danske eksportører, der kan tilbyde moderne landbrugsteknologi, kan også bidrage til effektivisering af landets egen produktion af fødevarer.
 
ØKONOMI
Væksten i Indien er drevet af indenlandsk efterspørgsel, hvor både investeringer, det private og det offentlige forbrug er tiltagende. Der er dog store forskelle på væksten i de 29 delstater, hvor blot 8 står for halvdelen af den samlede vækst i Indien.
 
POLITISK RISIKO
Premierminister Modi kom til magten i 2014 på løfter om økonomisk vækst, reformer af erhvervsklimaet og større offentlige investeringer i infrastruktur og energi. Modi-regeringen har blandt andet haft held til at lempe reglerne for, hvor stor en andel af en virksomhed udenlandske investorer må eje, med at justere skattesystemet med effekt fra juli 2017 og med at udskifte pengesedler for at bekæmpe korruption og den store sorte økonomi. Udskiftningen af pengesedler har dog skabt en del udfordringer, herunder bl.a. mangel på kontanter og problemer for de småhandlende, som er så fattige, at de ikke har en bankkonto. En række af regeringens reformforslag er imidlertid stødt på grund i Overhuset. Det har blandt andet forhindret Modis jordreform. Regeringens privatiseringsinitiativer møder også modstand blandt landets magtfulde fagforeninger. På trods af regeringens indsats mod korruption, er det fortsat udbredt på alle niveauer af samfundet.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Christina Petersen

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Christina Petersen
+45 35 46 27 36

Gå direkte til land

Index for robots