Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Indien


EKF's holdning til Indien

Betalingsrisiko under middel EKF dækker som udgangspunkt risici på forretninger i landet. EKF vil dog i nogle tilfælde stille enkelte særlige krav til købere udover de almindelige minimumskrav til kreditværdighed.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år3
Ingen restriktioner
1-5 år3
Ingen restriktioner
Over 5 år3
Ingen restriktioner
Særlige garantier3
Ingen restriktioner

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringer3
Særlige dækningsvilkår

Forretningsklima

Moderat forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er moderate. Der kan være problemer med nogle aspekter af forretningsklimaet, herunder forhold som besværliggør mulighederne for at drive forretning.

Yderligere information om Indien

BEFOLKNINGSTAL AREAL BNP PER CAPITA
1.236.344.631 3.287.263 km21.627 US$

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Delstatsvalg tester Indiens reformvilje
 
Indien har overhalet Kina på væksten, men premierminister Modi kæmper med opbakningen til sine ambitiøse reformplaner.
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 29. oktober 2015.
 
Indien skal øge farten og samtidig få alle 1,2 milliarder mennesker med på den buldrende vækstrejse. I starten af november kommer der en lakmustest på premierminister Modis reformkurs, når de 100 millioner indbyggere i Bihar, Indiens tredjestørste delstat, går til valg. Bihar er et symbol på Indiens ekstreme kontraster med sin smeltedigel af fattige, kasteløse bønder i lerhytter side om side med rige forretningsfolk i penthouses og et talstærkt muslimsk mindretal med særinteresser. Indien har ambitionerne i orden, men politisk er det svært at gennemføre blandt andet en jordreform, der skal sikre tiltrængt forbedring af hele infrastrukturen. Målet er at gøre Indien til verdens tredjestørste økonomi i 2040, men meget afhænger af reformviljen, der også skal tiltrække udenlandske investorer. I dag er de største danske virksomheder som Mærsk, Carlsberg og Novo naturligvis til stede i Indien, mange via partnerskaber, men mindre virksomheder bliver ofte bremset af det svære forretningsklima på det gigantiske marked.
 
SEKTORER
1.    Grønne løsninger. Danske løsninger og knowhow er relevante, når 300 millioner fattige indere skal have løftet levestandarden og sikres rent drikkevand. Samtidig har regeringen søsat planer om bedre affalds- og spildevandshåndtering, mest synligt med planerne om at rense vandet i den hellige Ganges-flod og om ”100 smart cities” med grøn profil. Der skal tilmed også bruges 52 mia. kr. på 600 mio. toiletter. Energiforsyningen skal også udbygges, blandt andet med solenergi og vindmøller.
 
2.    Forbrug. Med 300 millioner mennesker i middelklassen er Indien et voksende marked for kvalitetsprodukter inden for fødevarer, mode og design. Danske eksportører, der kan tilbyde moderne landbrugsteknologi, kan også bidrage til landets egen produktion af kvalitetsfødevarer.
 
ØKONOMI
Landbruget er sammen med industrien den store jobskaber, men bidrager meget lidt til økonomien. Det vil regeringen ændre ved at modernisere landbruget. Til gengæld har Indiens unge befolkning, der udgør omkring imponerende 20 pct. af verdens arbejdsstyrke, taget en ordentlig bid af den teknologiske udvikling. Det sender Indien i front inden for IT-service og teknologi generelt. Det har fået Indiens vækst til officielt at overhale Kinas, men lige som i Kina hersker der stor usikkerhed om den indiske BNP-opgørelse. Indien importerer store mængder olie og derfor har de lave oliepriser gavnet landets økonomi, men alligevel har Indien underskud på de offentlige finanser. De høje vækstrater holder dog landets gældsætning i ro, og det hjælper i forhold til at sikre finansiering til infrastrukturudvikling, energiplaner og de grønne satsninger.   
 
POLITISK RISIKO
Kan premierminister Modi levere de lovede økonomiske reformer? Spørgsmålet er afgørende for de udenlandske investorers tillid til Indien som vækstmotor. Problemerne med at gennemføre strukturelle reformer i landet bunder i de mange særinteresser i det enorme land. Jordreformerne møder stor regional modstand og det samme gør sig gældende i forhold til at indføre en ensartet national moms i stedet for differentieret regional moms. Generelt er Indien præget af mange regionale særregler, hvilket gør det svært at drive forretning på tværs af landet. Det er Modis ambition, at Indien skal rykke sig voldsomt på denne front og rykke op i den globale top 50 for forretningsklima på blot to år. I dag roder landet rundt som nummer 142 ud af 180, hvilket skyldes stor korruption og bureaukratiske forhindringer, der gør det svært for nye virksomheder at etablere sig og forstå landets skattelovgivning.
 
FINANSIERING
EKF har gode erfaringer med den solide indiske banksektor, hvor de statsejede sidder på omkring 80 pct. af markedet. EKF har forhåndsgodkendt en række store banker i Indien, inklusiv de statsejede banker State Bank of India og Punjab National Bank og de private ICICI og HDFC. Da forretningsklimaet er dårligt, bør danske eksportører dog overveje at indgå partnerskab med et lokalt selskab, som kan hjælpe med at håndtere udfordringerne med bureaukratiet og de indiske institutioner bedst muligt.
 

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Christina Petersen

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Christina Petersen
+45 35 46 27 36

Gå direkte til land

Index for robots