Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Filippinerne


EKF's holdning til Filippinerne

Betalingsrisiko under middel EKF dækker som udgangspunkt risici på forretninger i landet. EKF vil dog i nogle tilfælde stille enkelte særlige krav til købere udover de almindelige minimumskrav til kreditværdighed.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år3
Minimum køberklasse 4 (CC4)
1-5 år3
Minimum køberklasse 4 (CC4)
Over 5 år3
Minimum køberklasse 4 (CC4)
Særlige garantier3
Ingen restriktioner
Minimum køberklasse 4 (CC4)

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringer2
Konkret afgørelse

Forretningsklima

Moderat forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er moderate. Der kan være problemer med nogle aspekter af forretningsklimaet, herunder forhold som besværliggør mulighederne for at drive forretning.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Filippinerne har vækst i topliga
Økonomisk og politisk træder Filippinerne i disse år længere frem på scenen.
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten den 30. april 2015.
 
Med stabile vækstrater i international topklasse tiltrækker Filippinerne sig i stigende grad omverdenens opmærksomhed. Også i Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer, ASEAN, bliver der lagt mærke til landet, der er kendt for et stabilt demokrati, en veluddannet arbejdsstyrke og en sjælden robusthed overfor skift i de globale pengestrømme. I disse dage er det dog landets appel til stats- og regeringscheferne i de andre ASEAN-lande om at holde sammen mod den regionale gigant Kina, der skaber røre. Filippinerne står overfor Kina i en territorial disputs om en række øer i det Sydkinesiske øhav. Håndteringen kræver udenrigspolitisk fintfølelse, da Kina er en særdeles vigtig handelspartner. Den Filippinske præsident, Benigno Aquino, appellerer især til Vietnam, som står i samme situation.
 
SEKTORER
 
1. Energi. Filippinerne har et stort behov for at udbygge elektricitetskapaciteten på grund af et kraftigt stigende forbrug i landet. Der er politisk fokus på vedvarende energi og greentech, hvilket kommer de danske eksportører til gode. EKF har allerede deltaget i finansieringen af én vindmøllepark i det nordvestlige Filippinerne.
 
2. Infrastruktur. Siden 2010 har præsident Benigno Aquino sat ind overfor landets investeringsefterslæb. Særligt investeringer i infrastruktur står højt på agendaen. Veje, broer, lufthavne og blandt andet vandhåndtering skal opgraderes. Det skal gøre Filippinerne mere attraktiv for udenlandske investorer og øge væksten.
 
 
ØKONOMI
Den lille robuste vækstøkonomi er en asiatisk solstrålehistorie, der kun er let påvirket af international uro. Landets modstandskraft skyldes et stærkt hjemmemarked og store overførsler fra filippinere i udlandet. 10 pct. af BNP kommer fra overførsler og er en direkte håndsrækning til privatforbruget. Økonomiske vækstrater på 6-7 pct. hjælper til at finansiere forbedret offentlig service og til at nedbringe Filippinernes relativt høje offentlige gæld. Landet har solide valutareserver og overskud på betalingsbalancen. Udfordringen er at styrke landets infrastruktur. Der er stor politisk fokus på området, men udbredt korruption og bureaukrati forsinker de planlagte projekter. Mens landets samlede velstand vokser, slås Filippinerne dog fortsat med stor ulighed.
 
POLITISK RISIKO
Præsident Benigno Aquino har høstet hæder for sin økonomiske politik, men hans popularitet er dykket markant siden årsskiftet. Korruptionssager, krisehåndteringen ved tyfonen Haiyan og senest en mislykket antiterror-aktion med 44 dræbte politifolk på øen Mindanao har rystet befolkningen. Aquino kan ikke selv stille op til næste års præsidentvalg, men hans eftermæle afhænger blandt andet af, om hans regering kan få endeligt styr på sikkerheden. Landets tætte bånd til USA er blevet testet ved flere lejligheder, men er fortsat stærke.
 
FINANSIERING
EKF har ingen restriktioner på Filippinerne og kan tage risiko både på banker og direkte på køber. Filippinerne har en sund banksektor i stor vækst og et af de bedst fungerende aktiemarkeder i verden. Det skaber gode betingelser for finansielt samarbejde med EKF. Der er ganske gode betalingserfaringer i landet, og staten er højt ratet. EKF er involveret i enkelte projekter i landet og har appetit på flere danske eksportforretninger. 
 

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Christina Petersen

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Christina Petersen
+45 35 46 27 36

Gå direkte til land

Index for robots