Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Myanmar


EKF's holdning til Myanmar

Betalingsrisiko over middel EKF dækker risici på forretninger i landet, hvis køberne lever op til stramme krav, der begrænser EKF’s risiko. Betalingsrisikoen kan dog være så høj i forbindelse med bestemte typer forretninger, at EKF ikke ønsker at deltage i dem.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år6
Minimum køberklasse 1 (CC1)
Offentlig køber: Krav om statsgaranti
Særlige dækningsvilkår
1-5 år6
Offentlig køber: Krav om statsgaranti
Private købere: Lukket
Sustainable lending
Over 5 år6
Suspenderet
Sustainable lending
Særlige garantier6
Minimum køberklasse 1 (CC1)
Offentlig køber: Krav om statsgaranti
Særlige dækningsvilkår

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF 

Forretningsklima

Udfordrende forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er udfordrende eller dårlige. Der kan være omfattende problemer med flere aspekter af forretningsklimaet, og det kan være decideret besværligt at drive forretning i landet.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Myanmars fredsikon skal bane vejen
Fredeligt magtskifte i Myanmar lover godt for fremtiden, hvor Aung San Suu Kyi skal lede vejen ud af økonomisk og politisk isolation.
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 14. april 2016.
 
Skiftet fra militærregime til demokratisk styre på få måneder er en spændende udvikling i Myanmar. Partiet NLD med den kendte modtager af Nobels fredspris fra 1991, Aung San Suu Kyi, i spidsen sidder nu på magten og de fleste ministerposter. Forfatningen forhindrer Suu Kyi i at blive præsident, men hun leder de facto landet med poster som udenrigsminister, energiminister og minister i Præsidentens kontor. Dermed ligger en stor del af ansvaret for Myanmars overgang til markedsøkonomi og tiltrækning af udenlandske investeringer i hendes hænder. Især forholdet til magtfulde Kina er vigtigt efter stor modstand i befolkningen mod stigende kinesisk indflydelse. Myanmars store naturressourcer, herunder betydelige olie- og gasreserver samt en interessant landbrugssektor, lyser op i eksportsammenhænge. Dog overtager regeringen også et splittet land med etniske spændinger.
 
SEKTORER

1.     Minesektor. Med øget økonomisk åbenhed i Myanmar, ventes der at komme stor vækst i udvinding af landets store naturressourcer. Her kan danske leverandører til mineindustrien finde markedspotentiale.

2.     Olie/gas. Myanmar har betydelige olie- og gasreserver, der kan blive til en interessant industri for danske leverandører af udstyr og viden. Konkurrencen må forventes at blive hård, og olieprisen vil sandsynligvis diktere de overordnede produktionsmuligheder.

3.     Fiskeri/landbrug. Med billig arbejdskraft og gunstigt klima er der gode muligheder for sektoren, hvis den moderniseres. Der ligger derfor et dansk potentiale i produktionsudstyr, tekniske løsninger og viden.

 
ØKONOMI
De mange års militærstyre og international isolation har efterladt Myanmar med en meget lille, skrøbelig økonomi. Siden de første spæde skridt mod civilt styre i 2011 har international hjælp strømmet til i form af gældseftergivelse og massiv support fra IMF, Verdensbanken og Asian Development Bank. Med NLD i front ventes der at komme endnu mere tryk på de udenlandske investeringer i infrastruktur, minedrift og energisektoren. De økonomiske vækstforventninger på 7-8 procent de kommende år giver indikationer om et marked i fuld fart, hvor der skal opbygges helt nye industrier. Infrastrukturen skal opgraderes og landbruget moderniseres. Myanmar har tætte handelsrelationer til Kina, og på trods af markant modstand mod den stigende kinesiske indflydelse, har Aung San Suu Kyi som det første rakt armen ud til Kina.
 
POLITISK RISIKO
Partiet NLD med Aung San Suu Kyi som reel leder har flertal i begge parlamentets kamre og kan i princippet styre al lovgivning. Militæret har dog i realiteten sikret sig fortsat indflydelse med tre garanterede ministerposter for forsvar, grænser og indenrigsanliggender og en vicepræsidentpost. Samtidig kan militæret blokere for forfatningsændringer, hvilket begrænser den nye regerings handlefrihed. Men både i forhold til den økonomiske udvikling og de etniske spændinger, der udfordrer sikkerheden i landet, bliver det spændende at følge regeringens håndtering og reformudspil. Forventningerne er meget høje til, at Aung San Suu Kyi kan samle landet og trække det i en mere fredelig og velstående retning. Udfordringerne er, at i nord har Kachin-folket længe kæmpet for selvstændighed og retten til den lukrative position tæt på Kina. Omvendt er det muslimske mindretal, Royhingaerne, løbende udsat for overgreb i det vestlige Myanmar, hvilket de buddhistiske Rakhiner-munke har ansporet.
 
FINANSIERING
EKF har været forbeholdne over for forretninger i landet, men den seneste politiske og reformmæssige udvikling baner vejen for overvejelser om at åbne for udstedelse af rembursgarantier og forretninger med statsgaranti. Det kommercielle klima i Myanmar er svært, og den finansielle sektor er langt fra international standard, men udviklingen i landets institutioner og regulering er positiv.
 

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Christina Petersen

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Christina Petersen
+45 35 46 27 36

Gå direkte til land

Index for robots