Landevurdering

Bhutan

Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik i landet

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år

Offentlig køber

Ikke vurderet – kontakt EKF

Privat køber

Ikke vurderet – kontakt EKF

Bank

Ikke vurderet – kontakt EKF

Vekselfinansiering: Ej godkendt

Garantier i lokal valuta: Ej godkendt
 

 
Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderin-ger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivel-sen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der dispone-res på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF. 

Christina Petersen

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Christina Petersen
+45 35 46 27 36

Gå direkte til land

Index for robots