Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Bangladesh


EKF's holdning til Bangladesh

Moderat betalingsrisiko EKF dækker som udgangspunkt risici på forretninger i landet. EKF vil dog ofte stille særlige krav til købere udover de almindelige minimumskrav til kreditværdighed.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år5
Krav om remburs/bankgaranti
1-5 år5
Krav om remburs/bankgaranti
Sustainable lending
Over 5 år5
Krav om remburs/bankgaranti
Sustainable lending
Særlige garantier5
Konkret afgørelse

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF 

Forretningsklima

Udfordrende forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er udfordrende eller dårlige. Der kan være omfattende problemer med flere aspekter af forretningsklimaet, og det kan være decideret besværligt at drive forretning i landet.

Yderligere information om Bangladesh

BEFOLKNINGSTAL AREAL BNP PER CAPITA
166.280.712 130.168 km21.172 US$

Læs mere om Bangladesh på Udenrigsministeriets hjemmeside

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Fattige Bangladesh bugner af eksportmuligheder
 
Nedenstående analyse er bragt i Jyllands-Posten 24. november 2016.

Bangladesh kæmper sig langsomt ud af fattigdommen. Landet er fattigt, men har grundlæggende en rimelig sund økonomi med pæne vækstrater, så fremtiden ser lysere ud. Danske spidskompetencer indenfor bl.a. infrastruktur kan bringes i spil i landet.

SEKTORER
1.     Infrastruktur. Transportsystemet er nedslidt, og det er en stor udfordring at få veje, broer og jernbaner renoveret, men også områder som vandforsyning, spildevandshåndtering og klimatilpasning skal forbedres. Danske aktører kan byde til med specialviden.
2.    Energi. Bangladesh har energiunderskud. Elektricitetssektoren skal derfor udbygges, og regeringen planlægger at tilføje ca. 10 GW ny kapacitet fremmod 2018. Det forventes, at Bangladesh vil føre en tostrenget energistrategi med både traditionel og grøn elektricitetsproduktion. Her kan danske virksomheder få en rolle.
 
ØKONOMI
Titusindvis af bangladeshier sidder hver dag bøjet over symaskinen. Det har gjort Bangladesh til en stor tekstilproducent, og tekstil udgør ca. 2/3 af eksporten. Det påvirker økonomien positivt, men stor afhængighed af én sektor udgør også en potentiel risiko for økonomien. Bangladesh har haft en BNP-vækst på omkring 6 pct. i mange år, og i år forventes en vækst på 7 pct. Umiddelbart er der ikke tegn på, at væksten stopper foreløbigt, men det er også nødvendigt med hastig vækst, hvis landets massive fattigdomsproblemer skal udryddes. Som i mange andre udviklingslande er en meget stor del af befolkningen beskæftiget i landbruget. Sektoren bidrager dog kun med en mindre del af BNP, og der er behov for udvikling og modernisering. Bangladesh har underskud på handelsbalancen, men betalingsbalancen er positiv, blandt andet fordi mange udrejste bangladeshere sender penge hjem. Udlandsgælden er lav, og valutakursen er forholdsvis stabil.
 
 
POLITISK RISIKO
Fattigdom og overbefolkning betyder, at Bangladesh jævnligt rammes af sociale uroligheder. Regeringspartiet Awami League styrer landet med fast hånd efter et kontroversielt valg i 2014, hvor oppositionen valgte at stå helt udenfor. Anført af det rivaliserende parti BNP puster oppositionen dog til ilden på sidelinjen ved at gennemføre store, hyppige strejker. Bangladesh har endvidere problemer med terror og blev for eksempel ramt af et stort angreb i hovedstaden i sommeren 2016. Alligevel forventes Awami League at fastholde magten i hvert fald frem til det næste valg i 2019. I samarbejde med IMF har regeringen gennemført flere reformer, men der venter stadig store opgaver med at sikre vækst og bekæmpe fattigdommen for at sikre mere social stabilitet i landet.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Christina Petersen

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Christina Petersen
+45 35 46 27 36

Gå direkte til land

Index for robots