Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Bangladesh


EKF's holdning til Bangladesh

Moderat betalingsrisiko EKF dækker som udgangspunkt risici på forretninger i landet. EKF vil dog ofte stille særlige krav til købere udover de almindelige minimumskrav til kreditværdighed.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år5
Krav om remburs/bankgaranti
1-5 år5
Krav om remburs/bankgaranti
Sustainable lending
Over 5 år5
Krav om remburs/bankgaranti
Sustainable lending
Særlige garantier5
Konkret afgørelse

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF 

Forretningsklima

Udfordrende forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er udfordrende eller dårlige. Der kan være omfattende problemer med flere aspekter af forretningsklimaet, og det kan være decideret besværligt at drive forretning i landet.

Yderligere information om Bangladesh

BEFOLKNINGSTAL AREAL BNP PER CAPITA
166.280.712 130.168 km21.172 US$

Læs mere om Bangladesh på Udenrigsministeriets hjemmeside

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Bangladesh vil investere massivt i infrastruktur
Bangladesh planlægger tiltrængt udbygning af landets infrastruktur for at sikre væksten.

Nedenstående analyse er bragt i Jyllands-Posten 5. marts 2015.

Styret af et enerådigt parti og med IMF som overdommer kæmper et af verdens fattigste lande for at hæve velstanden. Bangladesh mangler stort set alt i forhold til at træde et vækstskridt op for landets knap 170 mio. indbyggere. Der er søsat gennemgribende reformer for at forbedre landets institutioner, bekæmpe korruption og kvæle det værste bureaukrati. Økonomisk er der fuld fart på, men fra et lavt niveau og landet er sårbart i forhold til en enstrenget eksport, social uro og enorme klimatiske udfordringer. Og endelig er der brug for massive investeringer i infrastrukturen i Bangladesh, og det er særligt her, der er muligheder for danske virksomheder.

SEKTORER
  1. Transport. Transportsystemet er meget nedslidt, og det er en gigantisk udfordring at få veje, broer og jernbaner optimeret. Danske aktører kan byde til med specialviden.
  2. Energi. Frem mod 2018 har regeringen planer om at udvide elproduktionen med hele 9700 MW inden der omkring 2020 skal stå to atomkraftværker klar. Udvidelsen ventes inden for kulkraft, biomasse og naturgas, hvor danske virksomheder kan få en rolle.
  3. Vand/klima. Bangladesh kæmper med forurening og generelt mangel på drikkevand. Derfor skal forsyning og spildevandshåndtering forbedres.

ØKONOMI
EU’s økonomiske udvikling smitter i høj grad af på Bangladesh. Som verdens næststørste tekstilproducent efter Kina præger sko, bukser og skjorter fra Dhakas enorme produktionshaller indirekte bybilledet i både Skanderborg og San Sebastian. Tekstileksporten er sammen med hjemsendte penge fra bangladeshere i udlandet hovedkilderne i landets økonomi.

På grund af denne indtægtskombination er betalingsbalancen i plus og udlandsgælden er relativt lav. Væksten ligger på omkring 6 pct. og har gjort det i en årrække, men Bangladesh hører forsat til i den absolut tunge ende af velstandsskalaen. Som i mange andre vækstlande er den overvejende del af arbejdsstyrken beskæftiget i landbruget, hvor der er planer om modernisering af sektoren for at skabe mere værdi og for at brødføde den hastigt voksende befolkning.

POLITISK RISIKO
Fattigdom, ringe arbejdsvilkår samt vand- og madmangel gør Bangladesh til en social krudttønde. Regeringspartiet Awami League styrer derfor landet med fast hånd efter et kontroversielt valg sidste år, hvor oppositionen valgte at stå helt udenfor det politiske landskab. Anført af det rivaliserende parti BNP puster oppositionen dog til ilden på sidelinjen ved at gennemføre store, hyppige strejker, blandt andet med krav om ny valglov og bedre rettigheder for arbejderne. Awami League med premierminister Sheikh Hasina som magtfuld frontfigur sidder på magten frem til 2019, men har IMF siddende i baggrunden for at sikre, at regeringen får gennemført reformøvelserne, som skal bekæmpe fattigdom og skabe vækst.

FINANSIERING
EKF dækker risici på forretninger i landet, hvis køberne lever op til stramme krav, der begrænser EKF’s risiko.  Finansiering af eksport til Bangladesh sker som oftest med remburs/bankgarantier. Kontakt din bank eller EKF for at høre nærmere om mulighederne.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Anne Andreassen

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Anne Andreassen
+45 35 46 26 59

Gå direkte til land

Index for robots