Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Vietnam


EKF's holdning til Vietnam

Moderat betalingsrisiko EKF dækker som udgangspunkt risici på forretninger i landet. EKF vil dog ofte stille særlige krav til købere udover de almindelige minimumskrav til kreditværdighed.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år5
Minimum køberklasse 1 (CC1)
1-5 år5
Minimum køberklasse 1 (CC1)
Over 5 år5
Minimum køberklasse 1 (CC1)
Særlige garantier5
Minimum køberklasse 1 (CC1)

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringer3
Konkret afgørelse

Forretningsklima

Udfordrende forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er udfordrende eller dårlige. Der kan være omfattende problemer med flere aspekter af forretningsklimaet, og det kan være decideret besværligt at drive forretning i landet.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

 
Vietnam - en dansk eksportsucces
 
 
Vietnam spås en fremtid som en af verdens hurtigst voksende økonomier
 
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 7. december 2017.
 
 
Det er efterhånden længe siden, vi holdt op med at omtale Asiens vækstlande som tigerøkonomier. For de oprindelige tigre Taiwan, Hong Kong, Singapore og Sydkorea har sammen med Kina nået et industrialiseringsniveau, hvor de ikke springer helt så meget. Men der er nye tigre i flokken. De har navne som Indonesien, Philippinerne og Vietnam, der er den af de nye tigre, der markerer sig med at springe højest. 
For Vietnam er på tyve år gået fra udviklingsland over mellemindkomstland til at være spået en fremtid som verdens hurtigst voksende økonomi.
Vietnam har ligesom Kina fortsat et kommunistisk system med mange, store statsejede virksomheder, hvor produktiviteten godt kunne tåle et kraftspring eller to. Men regeringen har også sat gang i en liberalisering af økonomien, har indgået vigtige handelsaftaler med bl.a. EU, og har stærkt fokus på at tiltrække udenlandske investeringer. Det ser ud til at være opskriften på succes, for væksten har de seneste år ligget på imponerende 6,2%.
 
 
Outsourcing
Det kommunistiske styre har sørget for, at de 92 millioner vietnamesere har adgang til en række basale velfærdsydelser, herunder gratis uddannelse. Den store og unge arbejdsstyrke og de konkurrencedygtige lønninger har gjort Vietnam attraktivt i forhold til outsourcing af produktionsopgaver fra de tidligere tigre, hvor lønniveauet er steget.
Den seneste tid har elektronikgiganten Samsung således ansat 10.000 nye medarbejdere om måneden til at samle mobiltelefoner, og andre virksomheder følger efter. Det er også en af grundene til, at det går godt for dansk eksport til Vietnam. Faktisk så godt, at Danmark med en årlig eksport på 2,8 mia. kroner er det land i EU, der eksporterer mest til Vietnam målt per indbygger.
Vietnameserne er storaftager af frosne danske fiskeprodukter og mink. Både fisk og pelsdyr forarbejdes her til priser, der er så lave, at det kan betale sig at sende en hellefisk eller et minkskind helt fra Danmark til Vietnam til forarbejdning. Herefter bliver produkterne eksporteret tilbage til EU eller videre til overklassen i Kina og andre dele af Asien.
Vietnam har selv store udfordringer med fødevaresikkerheden på de store statsejede fabrikker. Der er derfor gode muligheder for danske virksomheder inden for landbrugs- mejeri- og fødevareproduktion samt udstyr til fiskeopdræt.
 
Enorme storbyer
Den hurtige udvikling gør, at Vietnam nu er hjemsted for nogle af Asiens hastigst voksende byer. Indbyggertallet i Hanoi og Ho Chi Min City er fordoblet på 20 år, og står til at blive større end nogen andre byområder i Asien – bortset fra Kinas enorme metropoler. Samtidigt er Vietnams storbyer nogle af de tættest befolkede. Det giver miljømæssige udfordringer men også gode muligheder for danske virksomheder med kernekompetencer inden for forsyning af rent drikkevand, håndtering af spildevand og affaldsbehandling samt sikring mod oversvømmelser som følge af klimaforandringerne.
Sikkerhedsmæssigt er situationen god, og det politiske klima er stabilt. Men Vietnam har også en lurende territorial konflikt kørende med Kina i det Sydkinesiske hav, og Vietnam føler sig så truet af Kina, at de har opgraderet deres flåde markant de seneste år.  
EKF Danmarks Eksportkredit vurderer dog, at der kun er moderat risiko ved eksport til Vietnam. Det kommercielle klima er relativt godt, og der er igangsat en række tiltag, som skal bekæmpe korruptionen og gøre det lettere at drive forretning i landet.
 

Gå direkte til land

Hvad karakteriserer Asien?

Der er store regionale forskelle landene imellem. Få EKF's analytikeres bud på, hvad der rører sig i regionen lige nu.
​Læs med her

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Christina Petersen

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Christina Petersen
+45 35 46 27 36

Gå direkte til land

Index for robots