Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Thailand


EKF's holdning til Thailand

Betalingsrisiko under middel EKF dækker som udgangspunkt risici på forretninger i landet. EKF vil dog i nogle tilfælde stille enkelte særlige krav til købere udover de almindelige minimumskrav til kreditværdighed.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år3
Ingen restriktioner
1-5 år3
Minimum køberklasse 4 (CC4)
Over 5 år3
Minimum køberklasse 4 (CC4)
Særlige garantier3
Ingen restriktioner

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringer3
Særlige dækningsvilkår

Forretningsklima

Moderat forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er moderate. Der kan være problemer med nogle aspekter af forretningsklimaet, herunder forhold som besværliggør mulighederne for at drive forretning.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Thailand i limbo
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 13. oktober 2016.
 
Thailand har en fornuftig vækst, en sund økonomi og godt erhvervsklima. Usikkerheden lurer dog forude, da der er stærke spændinger mellem land- og bybefolkningen.
 
De økonomiske udsigter er pæne, men demokratiet har lidt skade, siden militæret greb magten i 2014. Thailand vedtog dog en ny forfatning ved en folkeafstemning i august 2016, og det baner vejen for et demokratisk valg, sandsynligvis i slutningen af 2017.
 
SEKTORER
1.     Infrastruktur. Den thailandske regering har fokus på at forbedre og udbygge landets infrastruktur, særligt indenfor transportsektoren som jernbaner og luftfart.
2.     Medicinal. Thailand har en aldrende befolkning, og derfor importerer landet en lang række medicinske produkter og medicinsk udstyr.
3.     Kvalitets- og designprodukter. I de større byer i Thailand, særligt i hovedstaden Bangkok, bor en voksende klasse af velhavere. De er kvalitetsbevidste og efterspørger udenlandsk design, mode og kvalitetsfødevarer.
 
ØKONOMI
Thailands BNP-vækst forventes at ligge på omkring 3 pct. i de kommende år. Væksten er ikke prangende i forhold til nabolandene, men ligger dog på et fornuftigt niveau. Thailand har et stort overskud på betalingsbalancen, store valutareserver og nærmest ingen arbejdsløshed. Regeringen satser på at styrke forbruget og investeringerne gennem betydelige offentlige investeringer, særligt i infrastruktur, hvilket øger den offentlige gæld. Den offentlige gæld er fortsat på et håndterbart niveau på omkring 50 pct. af BNP.
 
Thailands turistmagneter Phuket og Hua Hin blev i august ramt af bomber, og det formodes, at oprørsgrupper i landets sydligste provinser står bag. Hvorvidt hændelserne vil få en langvarig negativ effekt på landets vigtige turistindustri afhænger af, om styret får situationen under kontrol, så der ikke springer flere bomber i turistområderne.
 
POLITISK RISIKO
Modstanderne af den nye forfatning blev op til folkeafstemningen i august stækket i deres kampagne, hvilket skabte utilfredshed. Regeringens politiske modstandere har dog meldt ud, at de accepterer resultatet, hvilket understøtter stabiliteten på den korte bane. Den nye forfatning øger senatets magt og dermed militærets magt, eftersom militæret vælger medlemmerne af senatet. I forløbet op til det kommende valg er der risiko for fornyet uro i Thailand, hvis styret farer for hårdt frem mod sine modstanderne. Generelt føler store dele af befolkningen ikke, at de bliver hørt af regeringen, hvilket den lave valgdeltagelse på 55 pct. ved folkeafstemningen vidner om. På lidt længere sigt lurer konflikter mellem den fattige landbefolkning og den bedre del af middelklassen og overklassen i byerne fortsat.

Gå direkte til land

Hvad karakteriserer Asien?

Der er store regionale forskelle landene imellem. Få EKF's analytikeres bud på, hvad der rører sig i regionen lige nu.
​Læs med her

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Christina Petersen

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Christina Petersen
+45 35 46 27 36

Gå direkte til land

Index for robots