Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Bangladesh


EKF's holdning til Bangladesh

Moderat betalingsrisiko EKF dækker som udgangspunkt risici på forretninger i landet. EKF vil dog ofte stille særlige krav til købere udover de almindelige minimumskrav til kreditværdighed.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år5
Krav om remburs/bankgaranti
1-5 år5
Krav om remburs/bankgaranti
Sustainable lending
Over 5 år5
Krav om remburs/bankgaranti
Sustainable lending
Særlige garantier5
Minimum køberklasse 1 (CC1)

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF 

Forretningsklima

Udfordrende forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er udfordrende eller dårlige. Der kan være omfattende problemer med flere aspekter af forretningsklimaet, og det kan være decideret besværligt at drive forretning i landet.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Bangladesh - sårbar stat med vækstambitioner

Til trods for store udfordringer har Bangladesh formået at skabe betydelig fremgang og holde en vækst på godt 6 pct. om året de seneste 20 år. Der er et stort potentiale for danske eksportører.

Denne analyse af EKF's analytiker Christina Pedersen er bragt i Jyllands-Posten 4. maj 2017.

Bangladesh er et af de lande i verden, der er mest sårbare i forhold til klimaforandringerne. Landet er i det globale førerfelt med hensyn til dårlig infrastruktur og er samtidig et af verdens tættest befolkede. Tekstilindustrien, der udgør 70 procent af landets eksport, er plaget af jævnlige strømafbrydelser, dårlige arbejdsforhold og en mindsteløn på blot 500 kr. om måneden.

Til trods for udfordringerne har Bangladesh formået at skabe betydelig fremgang og holde en vækst på godt 6% om året de sidste 20 år. En vækst som landet forventes at holde fremadrettet. Hvor halvdelen af befolkningen tidligere levede under FN's fattigdomsgrænse, er tallet i dag reduceret til en tredjedel. Officielt er planen, at Bangladesh skal opnå status som højere mellemindkomstland inden 2021. Men der er udfordringer med at løfte landet til næste trin i den økonomiske udvikling.
 
Afhængighed af tekstil
Lønningerne er så lave, at selv kineserne ikke kan konkurrere med produktionsomkostningerne. Derfor flytter en del af tekstilproduktionen fra Kina til Bangladesh. 40 procent af befolkningen er analfabeter, en betydelig del af arbejdsstyrken er ufaglært, og halvdelen af befolkningen er stadig er beskæftiget i landbrug. Der skal derfor meget til for at løfte sig til en mere videnstung og kompetencekrævende produktion. Men at det går fremad, kan man bl.a. se ved, at den danske eksport er steget markant de seneste år. Alene eksporten af maskiner og udstyr til industrien er steget med 55 procent i 2016. Ud over tekstiler er Bangladesh præget af lavteknologisk produktion af bl.a. cykler, motorcykler og keramik.
 
Stort potentiale for danske eksportører
En del af regeringens vækststrategi er at få stabiliseret elforsyningen og forbedret infrastrukturen. Det er svært for myndighederne at inddrive skatter, og landet er præget af en meget stor uformel økonomi. Men kineserne har tilbudt en investeringspakke på 14 milliarder US$, og en stor del af investeringerne er øremærket infrastruktur. Bangladesh har ydermere adgang til lån på fordelagtige vilkår fra Verdensbanken, hvilket kan være med til at understøtte udviklingen.
Den danske eksport til Bangladesh var sidste år på 610 millioner kroner, men der er stort potentiale for danske virksomheder, der kan bidrage til opgaven med at anlægge veje, broer, havne og kraftværker, ligesom der er potentiale i forhold til cementproduktion, affaldshåndtering, klimasikring og vandforsyning.
 
Social og politisk uro
Politisk er der gnidninger mellem regeringspartiet og oppositionen, der løbende puster til den sociale utilfredshed, der ofte fører til uroligheder og strejker.
Forretningsklimaet i Bangladesh er vanskeligt. Det juridiske og finansielle system er svagt, og korruptionen er omfattende. Det er på den baggrund, at EKF udelukkende dækker eksport til Bangladesh via bank til bank finansiering. Selvom valutaen forventes at falde langsomt i værdi de næste år, gør de relativt store valutareserver dog, at risikoen for at landet løber tør for hård valuta er mindre end i mange andre lande.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Christina Petersen

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Christina Petersen
+45 35 46 27 36

Gå direkte til land

Index for robots