Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Sydafrika


EKF's holdning til Sydafrika

Moderat betalingsrisiko EKF dækker som udgangspunkt risici på forretninger i landet. EKF vil dog ofte stille særlige krav til købere udover de almindelige minimumskrav til kreditværdighed.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år4
Særlige dækningsvilkår
Minimum køberklasse 3 (CC3)
1-5 år4
Særlige dækningsvilkår
Minimum køberklasse 3 (CC3)
Over 5 år4
Særlige dækningsvilkår
Minimum køberklasse 3 (CC3)
Særlige garantier4
Særlige dækningsvilkår
Minimum køberklasse 3 (CC3)

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF 

Forretningsklima

Godt forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er gode. Der kan være moderate problemer med enkelte aspekter af forretningsklimaet, men helhedsindtrykket er positivt.

Sydafrik​a – Afrikas mest udviklede økonomi i modvind   

Denne analyse blev bragt i Jyllands-Posten den 11. maj 2017

Ministerrokader fører sjældent til voldsomme reaktioner på finansmarkederne. Men når landet er Sydafrika, præsidenten hedder Jacob Zuma, og finansministeren er den tredje af slagsen, der bliver fyret på halvandet år, fører det voldsomme konsekvenser med sig.

Den sydafrikanske rand, der forud for fyringen oplevede en periode med fornyet styrke og markedstiltro, styrtdykkede efter endnu en fyring af den finansminister som de finansielle markeder hidtil har set som garanten for, at der var bare nogenlunde styr på statsfinanserne. Efter fyringen blev landet nedgraderet af to ratingbureauer til den såkaldte ’junk-status’, hvoraf kun 1 af 3 de store ratingbureauer fastholder landets rating som ’investment grade’, og den har placeret ratingen til gennemsyn for en mulig nedgradering.

De finansielle markeder har dog tilpasset sig situationen og genfundet balancen. Landets valuta, såvel som børs- og obligationsmarkedet har genvundet store dele af tabet efter ministerens afgang. Ikke desto mindre har den skarpe markedsreaktion påvist, at volatiliteten er høj og tiltroen til landets økonomi er sårbar for politiske tiltag.   

Prestigefyldt selskab

Sydafrika havde ind til for få år siden status som et af de mest lovende emerging markets. De var med i det prestigefyldte BRIKS-samarbejde, og sammen med de fire andre fremadstormende lande Brasilien, Rusland, Indien og Kina stod Sydafrika udgjorde de gruppen af lande, der havde højst vækst. Økonomien har underperformet, og landet har i en årrække kæmpet med en arbejdsløshed på over 25%, og et arbejdsmarked, der har været præget af strejker og mangel på uddannet arbejdskraft. Det kommercielle klima er ligeledes blevet forværret gennem årene, hvorfor landet nu har en regional 4. plads på Verdensbankens ”ease of doing business index”.

I store dele af 2016 frygtede man recession men endte på en vækst på blot 0,3 procent. I år lyder prognosen på en vækst på 0,8%, men den burde være større, når man ser på, hvad økonomien har potentiale til.

Kuldsejlede reformer

Faldet i råvarepriserne udgør en del af forklaringen. Sydafrika er rigt på råstoffer – blandt andet kul, guld, platin og mineraler. Men der er brug for langsigtede reformer, der kan understøtte landets økonomi og bane vejen for forløsning af landets vækstpotentiale. Protektionistiske tiltag på investeringer i landet, og populistiske reformforslag på landrettigheder –og minesektoren, har ført til, at tiltrængte investeringer er udeblevet.

Sydafrika er dog stadig et land med et enormt potentiale, med nogle af de mest udviklede institutioner i regionen, og masser af muligheder for danske eksportvirksomheder. Landet står fortsat for den største danske eksport til Afrika syd for Sahara. Den danske eksport til Sydafrika, var på omkring 2,6 milliarder kroner i 2015, men faldt i 2016.

Der er potentiale for projekter med fokus på effektivisering af mineindustrien, fremstillingssektoren og landbruget. Landets elsektor er fortsat en flaskehals for økonomien, og der er fortsat brug for investeringer for at udbygge kapaciteten. Landbrugssektoren er stadig den sektor, der brødføder flest sydafrikanere, men landbruget er delt mellem store professionelt drevne farme og små, ineffektive familiebrug.

EKF kan gå ind og støtte bankgaranterede transaktioner, fordi banksektoren på trods af udfordringerne forbliver den mest veludviklede i regionen, og der kan også garanteres for virksomheder med en god kreditværdighed.


Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Christina Petersen

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Christina Petersen
+45 35 46 27 36

Gå direkte til land

Index for robots