Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Senegal


EKF's holdning til Senegal

Moderat betalingsrisiko EKF dækker som udgangspunkt risici på forretninger i landet. EKF vil dog ofte stille særlige krav til købere udover de almindelige minimumskrav til kreditværdighed.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år5
Minimum køberklasse 2 (CC2)
1-5 år5
Sustainable lending
Minimum køberklasse 2 (CC2)
Over 5 år5
Sustainable lending
Minimum køberklasse 2 (CC2)
Særlige garantier5
Konkret afgørelse

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF 

Forretningsklima

Udfordrende forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er udfordrende eller dårlige. Der kan være omfattende problemer med flere aspekter af forretningsklimaet, og det kan være decideret besværligt at drive forretning i landet.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Senegals reformer høster roser
IMF-chef Christine Lagarde fremhæver Senegal for at tage stærke, bredt funderede skridt.
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 12. februar 2015
 
Det vestafrikanske land Senegal var i årevis kendt som endestationen for det årlige rally Paris-Dakar, men siden 2007 har løbet været afholdt i Sydamerika af hensyn til sikkerheden. Med et stærkt fokus på demokrati, stærkere offentlige institutioner og strammere greb om korruptionen er Senegal nu på vej mod bedre tider.
 
Den foreløbige kulmination blev nået forleden, da IMF-chef Christine Lagarde besøgte landet og pegede på Senegal som et foregangsland i regionen. Uden store råstofressourcer skal landet finde andre økonomiske spor, og den politiske målsætning er at inkludere den fattige befolkning i den svære rejse. Da knap halvdelen af befolkningen er uden job, er jobskabelse et ekstremt vigtigt tema.
 
SEKTORER
 
1.   Landbrug. Senegal har store planer om at blive selvforsynende med blandt andet ris og slippe for den dyre fødevareimport.  Det giver muligheder for danske leverandører af landbrugsmaskiner af enhver art. 
 
2.   Infrastruktur. Landets massive opgradering af el-nettet presser statsbudgettet, men målsætningen er at tiltrække mange flere penge til at udbygge en haltende infrastruktur på alle fronter. Danske aktører kan komme med.
 
ØKONOMI
 
Manglen på råvarer har tvunget Senegal til at forbedre landets institutioner for at sætte skub i service- og produktionssektoren. Landets politikere har som del af reformiveren forbedret erhvervsklimaet, hvilket ventes at hjælpe i jagten på internationale investorer. Kan man fortsætte reformsporet, er der gode udsigter til at realisere potentialet. Og målsætningen er ambitiøs ved: Senest i 2035 skal Senegal hives op til at være mellemindkomst-land. For at nå det mål, skal væksten op på 7-8 pct. de kommende år. En af barriererne for landet er en relativ høj offentlig gæld på omkring 50 pct. af BNP. Det låser Senegal i forhold til at investere yderligere, men man samarbejder også på denne front med IMF om gældshåndteringen. Landet indgår i den vestafrikanske økonomiske og monetære union UEMOA, hvilket sikrer økonomisk og valutamæssig stabilitet.
 
POLITISK RISIKO
 
Stærke demokratiske traditioner sikrer det politiske udgangspunkt i Senegal, og fra den basis har præsident Macky Sall siden 2012 ført en skarp kampagne for at forbedre landets offentlige institutioner. Ganske overraskende har han blandt andet ønsket at afkorte præsidentembedet fra syv til fem år. Det handler overordnet om at få skabt grundlaget for mere vækst med hjælp fra udenlandske investorer og øget eksport. Planen er at gøre væksten mere inkluderende i befolkningen end set i andre afrikanske lande, samt at forbedre sikkerheden og trygheden. Med besøget af Christine Lagarde fik Senegal den ultimative blåstempling af planerne. Nu skal sporet følges de kommende år, så især de yngre generationer kan se en fremgang og finde jobs, der kan trække dem ud af håbløsheden.
 
FINANSIERING
Indtil for få år siden stod Senegals banksektor ekstremt svagt, blandt andet fordi ganske få senegalesere havde en bankkonto. Nu er bankerne på fremmarch, men man skal stadig se sig virkelig godt for.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Yasir Al-Gailany

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Yasir Al-Gailany
+45 35 46 27 30

Gå direkte til land

Index for robots