Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Senegal


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Privat køber EKF accepterer kun meget stærke købere svarende til B+
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

EKF kan godkende sager under 25 mio. kr. efter konkret vurdering uanset øvrige vilkår på landet

Vekselfinansiering: Ikke vurderet - Kontakt EKF

Garantier i lokal valuta: Ikke vurderet - Kontakt EKF
 

 

Senegals reformer høster roser

IMF-chef Christine Lagarde fremhæver Senegal for at tage stærke, bredt funderede skridt.
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 12. februar 2015
 
Det vestafrikanske land Senegal var i årevis kendt som endestationen for det årlige rally Paris-Dakar, men siden 2007 har løbet været afholdt i Sydamerika af hensyn til sikkerheden. Med et stærkt fokus på demokrati, stærkere offentlige institutioner og strammere greb om korruptionen er Senegal nu på vej mod bedre tider.
 
Den foreløbige kulmination blev nået forleden, da IMF-chef Christine Lagarde besøgte landet og pegede på Senegal som et foregangsland i regionen. Uden store råstofressourcer skal landet finde andre økonomiske spor, og den politiske målsætning er at inkludere den fattige befolkning i den svære rejse. Da knap halvdelen af befolkningen er uden job, er jobskabelse et ekstremt vigtigt tema. 
 
SEKTORER
Landbrug: Senegal har store planer om at blive selvforsynende med blandt andet ris og slippe for den dyre fødevareimport.  Det giver muligheder for danske leverandører af landbrugsmaskiner af enhver art.  
 
Infrastruktur: Landets massive opgradering af el-nettet presser statsbudgettet, men målsætningen er at tiltrække mange flere penge til at udbygge en haltende infrastruktur på alle fronter. Danske aktører kan komme med. 
 
ØKONOMI
Manglen på råvarer har tvunget Senegal til at forbedre landets institutioner for at sætte skub i service- og produktionssektoren. Landets politikere har som del af reformiveren forbedret erhvervsklimaet, hvilket ventes at hjælpe i jagten på internationale investorer. Kan man fortsætte reformsporet, er der gode udsigter til at realisere potentialet. Og målsætningen er ambitiøs ved: Senest i 2035 skal Senegal hives op til at være mellemindkomst-land. For at nå det mål, skal væksten op på 7-8 pct. de kommende år. En af barriererne for landet er en relativ høj offentlig gæld på omkring 50 pct. af BNP. Det låser Senegal i forhold til at investere yderligere, men man samarbejder også på denne front med IMF om gældshåndteringen. Landet indgår i den vestafrikanske økonomiske og monetære union UEMOA, hvilket sikrer økonomisk og valutamæssig stabilitet.
 
POLITISK RISIKO
Stærke demokratiske traditioner sikrer det politiske udgangspunkt i Senegal, og fra den basis har præsident Macky Sall siden 2012 ført en skarp kampagne for at forbedre landets offentlige institutioner. Ganske overraskende har han blandt andet ønsket at afkorte præsidentembedet fra syv til fem år. Det handler overordnet om at få skabt grundlaget for mere vækst med hjælp fra udenlandske investorer og øget eksport. Planen er at gøre væksten mere inkluderende i befolkningen end set i andre afrikanske lande, samt at forbedre sikkerheden og trygheden. Med besøget af Christine Lagarde fik Senegal den ultimative blåstempling af planerne. Nu skal sporet følges de kommende år, så især de yngre generationer kan se en fremgang og finde jobs, der kan trække dem ud af håbløsheden. 
 
FINANSIERING
Indtil for få år siden stod Senegals banksektor ekstremt svagt, blandt andet fordi ganske få senegalesere havde en bankkonto. Nu er bankerne på fremmarch, men man skal stadig se sig virkelig godt for.
 
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Christian Dahl Winther

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Christian Dahl Winther
+45 35 46 27 47

Gå direkte til land

Index for robots