Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Rwanda


EKF's holdning til Rwanda

Betalingsrisiko over middel EKF dækker risici på forretninger i landet, hvis køberne lever op til stramme krav, der begrænser EKF’s risiko. Betalingsrisikoen kan dog være så høj i forbindelse med bestemte typer forretninger, at EKF ikke ønsker at deltage i dem.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år6
Krav om remburs/bankgaranti
1-5 år6
Sustainable lending
Krav om remburs/bankgaranti
Over 5 år6
Sustainable lending
Krav om remburs/bankgaranti
Særlige garantier6
Krav om remburs/bankgaranti

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF 

Forretningsklima

Moderat forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er moderate. Der kan være problemer med nogle aspekter af forretningsklimaet, herunder forhold som besværliggør mulighederne for at drive forretning.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Rwanda – Afrikas vækstmirakel

Af Yasir Al-Gailany, senioranalytiker EKF

Det er sjældent, at et stort statsapparat og en stram ledelsesform rimer på vækst og fred. Men lige præcis når det gælder Rwanda, er der noget der tyder på, at målet helliger midlet i bestræbelserne på at skabe fred og udvikling. Det land, der for bare 23 år siden gennemgik et traumatisk folkedrab, hvor én million primært tutsier blev dræbt på bare tre måneder, udråbes i dag som Afrikas vækstmirakel.

En af de vigtigste årsager til Rwandas succes hedder Paul Kagame. Han tilhører tutusiminoriteten og var først leder af de tutsguerillaer, der satte en stopper for folkemordet. Siden blev han forsvarsminister, så vicepræsident og siden 2000 har han været præsident. I 2016 stemte et flertal for en forfatningsændring, der gør det muligt for Kagame at stille op til endnu tre perioder.

En af årsagerne til hans succes er, at han har slået hårdt ned på korruption, nepotisme og magtmisbrug – selv når det er kommet fra hans egen familie eller bedste venner. Det har skabt ham mange fjender men også nye venner blandt de mange, der er blevet løftet ud af fattigdommen.

Ambitiøs agenda

Der er ofte blevet grinet af præsidentens ambitioner for det land, der i 1994 var verdens 3. fattigste. For Rwanda har mål om en vækst på 8-9% om året, om at de skal være selvforsynende i 2024, og om at de inden 2020 skal have status som lavere middelklasseland.

I dag er det de færreste, der griner. For selv om ikke alle målene bliver opfyldt, så har præsidenten vist sig som en handlekraftig leder, der har formået at tiltrække udenlandske donorer og investorer i stor stil. Ikke mindst fordi han har evnet at skabe fred og udvikling i et land, der har flere hundrede års tradition for voldelig, etniske konflikter.

Det er lykkedes at vende fortidens brain drain til et regulært brain gain. Folk er begyndt at flytte til Rwanda for at starte forretning og engagere sig i genopbygning af både den private og offentlige sektor. I et land, der er præget af en arbejdsstyrke med et meget lavt uddannelsesniveau, er det lykkedes præsidenten at placere folk med uddannelser fra Yale, Harvard og andre eliteuniversiteter på nøgleposter i samfundet.

Store investeringer

Der er knap 12,5 millioner indbyggere i Rwanda, men det bakkede land er knap på størrelse med Jylland, og derfor er det vigtigt at skabe et alternativ til det traditionelle, ineffektive landbrug. Det er bl.a. sket ved at oprette en økonomisk frizone, der skal tiltrække industri og investeringer. Samtidig er turismen - drevet af velhavende udlændinges villighed til at betale for at se de store bjerggorillaer - blevet en af de største indtægtskilder.

Rwanda har med hjælp fra bl.a. Verdensbanken, EU’s udviklingsbank og kineserne investeret massivt i infrastruktur bl.a. med at forbinde landet med Kenya og Uganda via jernbane, motorveje og med en helt ny flyflåde - fordi Rwanda selv ikke har adgang til en havn. Der er udviklet store byggeprojekter, der har til opgave at sikre en kontrolleret flytning af arbejdskraften fra land til by med henblik på at starte industriproduktion.

Netop forholdet til de større naboer i Østafrika giver gode muligheder for danske eksportvirksomheder. For Rwanda har en række attraktive frihandelsaftaler med nabolandene, der giver mulighed for at få fodfæste på det enorme marked, som Østafrika udgør.

Det kommercielle klima er overraskende godt, fordi der er blevet lagt så meget energi i at opbygge stærke institutioner med klare succes- og servicemål og baseret på IT. Det er således muligt at starte en virksomhed online, via landets udviklingsmyndighed på 24 timer. Banksektoren er velreguleret, og bankerne er generelt velkapitaliserede og veldrevne. EKF kan derfor afdække risici på visse banker og på projekter med staten.​

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Yasir Al-Gailany

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Yasir Al-Gailany
+45 35 46 27 30

Gå direkte til land

Index for robots