Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Gambia


EKF's holdning til Gambia

Høj betalingsrisiko EKF dækker kun risici på forretninger i landet, hvis køberne lever op til meget stramme krav, der begrænser EKF’s risiko. Betalingsrisikoen kan dog være så høj, at EKF ikke ønsker at deltage i forretninger i landet.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år7
Krav om remburs/bankgaranti
1-5 årKontakt EKF
Sustainable lending
Over 5 årKontakt EKF
Sustainable lending
Særlige garantier7
Konkret afgørelse

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringerKontakt EKF 

Forretningsklima

Moderat forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er moderate. Der kan være problemer med nogle aspekter af forretningsklimaet, herunder forhold som besværliggør mulighederne for at drive forretning.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Intet nyt er ikke godt nyt for Gambia
Gambia viser, at den buldrende økonomiske fremgang på det afrikanske kontinent langt fra omfatter alle afrikanske lande.
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 23. juni 2016.
 
Afrika er det kontinent, der de seneste år har oplevet de højeste vækstrater. De afrikanske lande syd for Sahara betegnes populært som ”løveøkonomierne”. Gambia er desværre et eksempel på, at økonomierne ikke brøler lige højt i alle afrikanske lande. Visse sektorer kan dog være interessante for danske eksportører.
 
SEKTORER
 
1.     Landbrug. Landbrugssektoren er drivkraften i den gambiske økonomi. Landbruget er yderst sårbart over for ugunstige vejforhold og klimaforandringer. Modernisering af sektoren, herunder investeringer i kunstvanding, er en høj prioritet for landet. Det indebærer muligheder for danske eksportører af maskiner og dansk knowhow. 
 
2.     Forsyning. Der er stort behov for at effektivisere el-nettet og vandforsyningen. Danske virksomheder har ekspertise her.
 
ØKONOMI
Gambia er et af verdens fattigste lande, og landets økonomi afhænger især af landbrugssektoren. Væksten har de seneste år haft store udsving, idet høsten er slået fejl fire gange de seneste 12 år – senest i 2014. Gambias årlige BNP-vækst henover de sidste 10 år har været under en halv procent i gennemsnit, hvilket er blandt de laveste vækstrater i Afrika. Ebola-udbruddet, som ramte landet i 2014, har halveret landets turismeindtægter, som dog ventes gradvist at stige de kommende år.
 
Der er store underskud på den offentlige saldo og på betalingsbalancen samt en meget høj og voksende offentlig gæld på ca. 100 pct. af BNP. Gambia fører en fastkurspolitik over for dollaren, men det er tvivlsomt, om landet kan holde fastkursen, idet valutareserven er faldet støt de seneste år. Danske eksportører bør overveje den risiko, som handel i lokal valuta medfører.
 
Gambia har modtaget IMF-kreditter i en årrække, men landet får kritik fra IMF for ikke at gennemføre de nødvendige økonomiske reformer og for ikke at have styr på statsfinanserne.
 
POLITISK RISIKO
Præsident Jammeh, som kom til magten i 1994 ved et militærkup har et fast greb om magten. Oppositionen er svag og marginaliseres af styret. Den hårde undertrykkelse og meget høje korruption og generelt ringe livsvilkår vurderes at medføre en forhøjet risiko for voldelige oprør. Dette understreges af et voldeligt kupforsøg i 2014 mod præsident Jammeh, som dog blev nedkæmpet.
 
Gambia er også præget af høj regulatorisk volatilitet. Regeringen indfører eller ændrer ofte reguleringsordninger og anden lovgivning uden forudgående varsel, og der er ikke et sammenhængende lovprogram. Det er derfor svært at forudsige, i hvilken retning landet bevæger sig politisk. I juni 2015 bortviste Gambia EU’s topdiplomat i landet, hvilket understreger regeringens dårlige forhold til vestlige lande. Bortvisningen fik EU til at indefryse udviklingsbistand til Gambia.
 
De seneste år er et stort antal mennesker flygtet fra Gambia til Europa, hvilket understreger den økonomiske og sociale uro i landet.
 
FINANSIERING
De gambiske banker er overordnet set forholdsvis sunde, men en høj eksponering mod den gambiske stat udgør en risiko. Generelt har Gambia et relativt godt kommercielt klima, når der sammenlignes med andre afrikanske lande syd for Sahara.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Yasir Al-Gailany

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Yasir Al-Gailany
+45 35 46 27 30

Gå direkte til land

Index for robots