Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Etiopien


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF stiller krav om garanti fra Finansministeriet på vegne af offentlige købere.
Privat køber EKF accepterer de allerstærkeste købere i landet svarende til minimum B. ​EKF accepterer ikke risiko på private købere i landet – se under Banker om eventuel mulighed for dækning via bankmarkedet.
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

Vekselfinansiering: Ikke vurderet - Kontakt EKF

Garantier i lokal valuta: Ikke vurderet - Kontakt EKF
 

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

​Satsninger hjælper Etiopien til vækstboom

Gigantiske projekter og internationale investorer har sat gang i det østafrikanske land.
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 11. juni 2015.
 
Uden nævneværdige naturressourcer til at drive etiopiernes velstand fremad formår landet at sætte gang i økonomien. Afrikas næstmest folkerige nation er kendt for at dominere fattigdomslisterne, men tingene skifter hastigt i disse år med store investeringsprojekter og vækst i landbruget. Og der har været masser af smil de seneste år i det betydelige landbrug, fordi vejret er med dem. Samtidig har Etiopien sat gang i en række store infrastrukturprojekter for at understøtte fremgangen. Blandt anderer det danske entreprenørselskab Per Aarsleff i gang med et 4000 kilometer langt jernbaneprojekt, hvor EKF hjælper med finansieringen viaen garanti på 1,1 milliarder kroner. Potentialet ilandet er stort, men afhænger af den politiske vilje til at komme videre. De udenlandske investorer står i hvert fald klar, hvilket landets seneste obligationsudstedelse viste med markant overtegning.
 
SEKTORER
  • Landbrug: Stærk vækst i dyrkning af kaffe, sukker og korn, samt fokus på at udvikle den vigtige sektor, der bidrager med omkring 50 pct. af landets indtægter. Dansk produktionsudstyr, vandteknologi og viden kan med fordel kigge mod dette marked, der forventer vækstrater på 7-10 pct. årligt.
  • Infrastruktur: Staten har igangsat nødvendige opgraderinger af infrastrukturen og store investeringer i landets elsektor, der tidligere har bremset Etiopiens muligheder. Vejsystemer, jernbaner og et gigantisk vandkraftprojekt skal løfte landet op i den regionale top. Investorerne er til stede og danske aktører kan spille en rolle.
 
ØKONOMI
De heftige investeringer i infrastrukturen trækker sine spor i Etiopiens økonomi. Gælden er røget over 50 pct. af BNP og stiger stadig. Men IMF og Verdensbanken, der spiller en stor rolle i landets fremgang, roser Etiopien for at satse rigtigt. Udenlandske investorer stemmer med i koret og har vist sig klar til at poste penge i projekterne,.Især de store samhandelspartnere Kina og Saudi-Arabien har et godt øje til mulighederne. De økonomiske vækstrater forventes at nærme sig to cifre, men udgangspunktet er også meget lavt, idet de knap 100 mio. etiopiere er blandt verdens absolut fattigste. Landbruget, hvor omkring halvdelen af befolkningen er beskæftiget, er blandt trækhestene i økonomien. Centralbanken har flere gange devalueret valutaen birr som værktøj til at øge eksporten, men kan naturligvis ikke blive ved med at gøre det.
 
POLITISK RISIKO
Etiopien er ganske stabilt politisk, idet det altdominerende regeringsparti EPRDF sidder tungt på magten. Ved parlamentsvalget i maj erobrede partiet sammen med sine allierede alle de 442 parlamentssæder på valg. Der har løbende været kritik af manglende demokrati og forfølgelse af modstandere samt kritikere, men fremgangen og landets økonomiske dukserolle i Afrika gør også premierminister Hailemariam Desalegns regering mere populær. Udfordringen bliver at få sat mere fart på de politiske processer og sætte rigtige samfundsreformer i gang. 
 
FINANSIERING
EKF oplever stor interesse for Etiopien og afrikanske vækstøkonomier generelt. I forbindelse med forretninger i landet benyttes remburs og bankgarantier. Det udfordrende forretningsklima gør, at man skal have en bank med ind over, men landets banksektor udvikler sig hastigt i disse år. 
 
 

Gå direkte til land

Ane Juul Jonsson

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Ane Juul Jonsson
+45 35 46 26 92

Gå direkte til land

Index for robots