Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Egypten


EKF's holdning til Egypten

Betalingsrisiko over middel EKF dækker risici på forretninger i landet, hvis køberne lever op til stramme krav, der begrænser EKF’s risiko. Betalingsrisikoen kan dog være så høj i forbindelse med bestemte typer forretninger, at EKF ikke ønsker at deltage i dem.

Politisk risikovurdering ved eksport

KredittidRisikoklasse (0-7)Dækningsvilkår
Op til 1 år6
Krav om remburs/bankgaranti
Offentlig køber: Krav om statsgaranti
1-5 år6
Krav om remburs/bankgaranti
Offentlig køber: Krav om statsgaranti
Over 5 år6
Krav om remburs/bankgaranti
Offentlig køber: Krav om statsgaranti
Særlige garantier6
Offentlig køber: Krav om statsgaranti
Minimum køberklasse 1 (CC1)

Politisk risikovurdering ved investering

Type af garantiRisikoklasse (0-5)Dækningsvilkår
Garanti for egenkapitalinvesteringer4
Konkret afgørelse

Forretningsklima

Moderat forretningsklima De forretningsmæssige rammebetingelser i landet er moderate. Der kan være problemer med nogle aspekter af forretningsklimaet, herunder forhold som besværliggør mulighederne for at drive forretning.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Egypten – syv plager af bibelske dimensioner
 
Revolution, terrorangreb, militærdiktatur, budgetunderskud, inflation, en høj befolkningstilvækst og en hestekur fra IMF. Egyptens syv moderne plager lader ikke de bibelske plager meget efter.
 
Denne analyse er bragt i Jyllands-Posten 13. april 2017.
 
Man kan kun håbe, at der så også vil komme syv fede år efter de syv magre. Men noget tyder på, at de lader vente på sig. For Egypten står midt i en svær reformproces, der gør ondt på den almindelige befolkning. Så ondt, at store dele af den købekraftige middelklasse på 10-12 millioner er reduceret betragteligt, mens knap en tredjedel lever under FN’s fattigdomsgrænse. 
 
Turismen, olie og Suezkanalen har traditionelt udgjort de tre største faktorer i Egyptens BNP. Men de tre sektorer har haft nogle hårde år på grund af terror, faldende oliepriser og frygten for pirater på Afrikas horn. I et forsøg på at kickstarte økonomien og skabe arbejdspladser har præsident Sisi igangsat en række enorme anlægsprojekter. Men udbygning af Suezkanalen, anlæggelse af en ny hovedstad og anlæggelse af veje og broer er igangsat for lånte penge. Samtidig har der været brugt enorme beløb på at holde det egyptiske pund kunstigt oppe. Det har alt sammen bidraget til at bringe Egypten på randen af en statsbankerot.
 
Væk med subsidier
Egypten har derfor indgået en aftale med IMF, der skal tilføre landet 12 mia. USD over tre år. Men med penge fra IMF følger altid krav om reformer, herunder nedbringelse af den offentlige gæld bl.a. ved at fjerne en række subsidier på bl.a. brød og brændstof og ved at udvide skattegrundlaget via højere moms. Herudover er et af de centrale krav, at de udenlandske valutareserver skal øges, hvilket bl.a. er sket ved, at der er blevet udstedt importforbud på en række varer, og ved at man har ladet valutaen flyde frit. Det medførte, at pundet på kort tid faldt til det halve i forhold til dollaren, og at inflationen i januar 2017 var oppe på 30%. Det har ramt befolkningen hårdt, og præsident Sisi har meldt ud, at det er en fælles kamp at få økonomien på fode igen i forsøg på at holde befolkningen i ave.
 
Den gode nyhed er, at effekten er begyndt at vise sig i form af stigende valutareserver og en anslået vækst på 3,8% for 2017. Den dårlige nyhed er, at Egypten fortsat er stærkt afhængig af ekstern økonomisk støtte.
For 97% af Egypten består af ørken, og det opdyrkede areal er godt og vel på størrelse med Jylland – og bruges både til at huse og brødføde en befolkning på 95 mio. mennesker. Det kræver et langt mere produktivt landbrug og bedre håndtering af vand, spildevand. Samtidig er der behov for at forbedre industrisektoren og en udbygning af energisektoren for at følge med efterspørgslen fra den voksende befolkning. Der er derfor stort potentiale for danske virksomheder. Udfordringen er, at betalingsrisikoen på Egypten er høj.

Gå direkte til land

Det hjælper vi med

EKF dækker, hvis din køber eller købers bank ikke betaler, og vi dækker hvis varen ikke kan leveres på grund af for eksempel krig eller importforbud. Vi dækker også i en lang række andre situationer.

Læs om større sikkerhed med EKF >

EKF dækker for eksempel, når din kunde har brug for kredit, og når du har brug for at låne penge til at producere dine eksportordrer.

Vores garanti- og finansieringsløsninger giver både dig og din kunde fordele. Det stiller dig godt i konkurrencen med andre leverandører og kan være medvirkende til, at du øger dit salg.

Læs om mere salg med EKF >

Ane Juul Jonsson

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Ane Juul Jonsson
+45 35 46 26 92

Gå direkte til land

Index for robots