Det hjælper vi med

Likviditet til eksport - finansier dit firma med kaution fra EKF

Få bedre likviditet og plads til flere eksportkunder, større ordrer og vækst.
​Det kræver en god økonomi at være en succesfuld virksomhed. Varelagre og udgifter til materialer, lønninger og leverandører trækker alt sammen på likviditeten. Og skal vækstplaner blive til virkelighed, kræver det ofte ekstra finansiering i banken til nye maskiner og anlæg.
 

Drømmer du om mere likviditet?

EKF kan hjælpe dig, hvis du drømmer om:
 
- at kunne sige Ja til ordrer og forfølge vækstplaner og vide, at du har kapital nok til at udføre dem.
- at kunne give kunder sikkerhed for forudbetalinger
- at kunne udvide produktionen, selvom din bank vil have ekstra sikkerhed.

Likvditet med kaution fra EKF

Når vi kautionerer over for din bank, kan du få kreditter, der giver dig større manøvrerum i den daglige drift og mulighed for at føre vækstplaner ud i livet (Eksportkaution). 
 

Anlægslån med kaution fra EKF

Vi kan også give dig muskler til at udvide din produktion med nye anlæg og maskiner (Kaution for anlægslån). 

Både eksportvirksomheder og underleverandører

Vi kautionerer overfor eksportvirksomheder og underleverandører til eksport. Og vi hjælper både små og store virksomheder.
Likviditet til driftsudgifter og vækstplaner

Med en Eksportkaution booster du din likviditet

Med en Eksportkaution fra EKF får du boostet din likviditet, så du kan betale materialer, lønninger og leverandører, mens I udfører ordrerne, og så du kan give kunder sikkerhed for forudbetalinger.
En kaution fra EKF er den ekstra sikkerhed, som gør din finansiering langsigtet og stabil, og som giver dig ro til at koncentrere dig om forretningerne. Du kan sige ja til flere kunder og større ordrer. Og med bedre lånemuligheder har du råd til at ansætte flere medarbejdere, implementere din vækststrategi eller på anden måde udvikle din virksomhed.
 
En Eksportkaution kan afdække dine driftskreditter og garantier i forbindelse med din virksomheds generelle eksport eller enkeltstående konkrete eksportordrer. 
 

Likviditet til generelle driftsudgifter

I forbindelse med kreditter, der ikke er tilknyttet en specifik eksportforretning, for eksempel driftskreditter og garantirammer, dækker EKF op til 50 % af bankens samlede potentielle tab på din virksomhed.
 
EKF kan maksimalt stille kaution for et beløb, der svarer til halvdelen af virksomhedens årlige eksportomsætning. Det samme gælder for underleverandører, som maksimalt kan få stillet eksportkaution for halvdelen af virksomhedens årlige indirekte eksportomsætning.
 
Eksportkautionen kan ikke udgøre mere end halvdelen af dit samlede bankengagement efter etablering af den nye kredit eller garanti. EKF kan stille kaution i op til tre år, og der er intet mindstebeløb.
 

​Likviditet til specifikke eksportforretninger

I forbindelse med kreditter, der er tilknyttet en specifik eksportforretning, for eksempel oparbejdningskreditter og forudbetalingsgarantier, kautionerer EKF for op til 80 % af dit likviditetsbehov til at producere ordren.
Eksportkautioner, der er tilknyttet specifikke eksportforretninger, kan udgøre op til 80 % af dit samlede bankengagement efter udstedelsen af den nye kredit eller garanti. Kautionen kan være længere end tre år, hvis der er tale om en konkret ordre. Der er intet mindstebeløb. 
 

Likviditet til anlægsudgifter

EKF kan kautionere for dit anlægslån 

Når du skal investere i nye maskiner og produktions-anlæg eller udenlandske datterselskaber for at følge med efterspørgslen på dine produkter, kan EKF hjælpe dig med at få et anlægslån i din bank.
 
Vi stiller en kaution og giver dermed banken den sikkerhed, den skal bruge for at låne dig penge. Når vi dækker en del af bankens risiko for tab, er banken mere villig til at yde dig lån.
 

Kaution både i udlandet og Danmark og til leasing

Lånet kan du bruge til at købe eller lease nye maskiner og produktionsanlæg til din virksomhed i Danmark eller til et datterselskab i udlandet. Du kan også bruge kautionen, når du leaser maskiner eller andre produktionsfaciliteter.
 

Hvordan får man anlægslån med EKF-kaution?

EKF stiller kautionen overfor danske og udenlandske banker, som yder lån til danske virksomheder, der vil investere i produktionsfaciliteter i Danmark eller udlandet. Den danske virksomhed skal eje over 50 % af datterselskabet i hele lånets løbetid, så investeringen skal være en naturlig del af virksomhedens ekspansion.
 
EKF kan maksimalt stille kaution for et beløb, der svarer til halvdelen af virksomhedens årlige eksportomsætning, men derudover er der ingen beløbsgrænser for kautionen.
 
Som udgangspunkt kan lånet maksimalt vare op til syv år. Men hvis der er særlige forhold, der taler for det, kan det i nogle tilfælde være længere.
 
EKF udbetaler erstatning, hvis din virksomheds bank får tab på lånet. EKF dækker op til 80 % af bankens tab, og bankens risiko er derfor minimum 20 %.
 
Index for robots